Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 20

“10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 20 Meb Yayınları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 20

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Din Edebiyat İlişkisi adlı metinde geçen “Dil, değişip geliştiğine göre edebiyatın da değişmesi mukadderdir.” cümlesindeki altı çizili kelimenin anlamını metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahmininizin doğruluğunu kaynaklardan yararlanarak kontrol ediniz.

 • Cevap: Metinde geçen “mukadder” kelimesi, bağlamından hareketle tahmin edildiğinde “kaçınılmaz” veya “kaçınılmaz olarak gerçekleşen” anlamına gelmektedir. Bu cümlede, dilin değişip gelişmesinin, edebiyatın da değişmesi için kaçınılmaz bir durum olduğu ifade edilmektedir.

2. Din Edebiyat İlişkisi adlı metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Açıklayınız.

 • Cevap: Metnin konusu, din ile edebiyat arasındaki ilişkiyi anlatmaktır. Metin, dinin edebiyata olan etkisini ve edebiyatın dinin nasıl bir ilham kaynağı olduğunu açıklamaktadır. Metnin amacı, din ve edebiyat arasındaki bağlantıyı anlatarak okuyucuya bu konuda farkındalık yaratmaktır. Hedef kitlesi ise edebiyat ve din alanlarına ilgi duyan herkes olabilir.

3. Metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

 • Cevap: Metnin ana düşüncesi, din ile edebiyat arasındaki ilişkinin kadim ve önemli olduğunu vurgulamaktır.

Metnin ana düşüncesi: Din ile edebiyat arasındaki ilişkinin derin ve uzun bir tarihe dayandığını ve dinin edebiyata etkisi olduğunu vurgulamaktır.

Yardımcı düşünceler:

Din, bireyleri mukaddes duygular etrafında birleştirir.

Her dinin bir kutsal metni vardır ve bu metinler edebî bir bilince katkı sağlar.

Edebiyat, insan duygularını, düşüncelerini ve inançlarını dil yoluyla ifade etme sanatıdır.

Dinin edebiyata etkisi, estetik duyguların gelişmesine katkıda bulunur.

Din, sanatın kökenlerine dair araştırmalarda önemli bir rol oynamıştır.

4. Metindeki düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirleyiniz.

 • Cevap: Metinde açıklama, karşılaştırma, örnekler verme gibi düşünceyi geliştirme yollarına başvurulmuştur. Bu düşünce geliştirme yolları, din ile edebiyat arasındaki ilişkiyi daha açık ve anlaşılır bir şekilde anlatmak için kullanılarak metnin derinliğini artırır.

5. Metinde yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

 • Cevap: Metin, akademik bir üslupla yazılmıştır. Yazar, bilimsel ve ciddi bir dil kullanarak konuyu ele almış, özgün bir dil kullanmaktan ziyade daha resmi ve objektif bir üslubu tercih etmiştir.

6. Metinde ortaya konulan bilgi, tespit ve yorumları gerekçe, kanıt, tutarlılık, geçerlilik ve doğruluk açısından değerlendiriniz.

 • Cevap: Metinde sunulan bilgiler genellikle genel ifadeler ve düşünsel yaklaşımlarla desteklenmektedir. Metin içinde sunulan bilgiler genel olarak tutarlı bir mantıkla ilerlemektedir.  Metinde sunulan düşünceler ve bağlantılar, genel olarak geçerli ve evrensel kabul gören prensiplere dayandırılmıştır.

7. Metinde yazarın bakış açısını, konuya ve okuyucuya yönelik yaklaşımını, öznel veya nesnel davranıp davranmadığını belirleyiniz.

 • Cevap: Metinde yazar, din ile edebiyat arasındaki ilişkiyi daha çok teorik ve genel bir bakış açısıyla ele almıştır. Kişisel inançlarına veya deneyimlerine değil, genel bilgilere dayanarak yazmıştır. Bu nedenle, yazarın yaklaşımı daha çok nesnel bir perspektife işaret etmektedir. Yazar, okuyucuya din ile edebiyat arasındaki ilişkiyi açıklamayı amaçlamıştır.

8. Din Edebiyat İlişkisi adlı metni Tarihin Edebiyata, Edebiyatın Tarihe İhtiyacı adlı metinle tür, biçim, üslup ve içerik yönünden karşılaştırınız.

 • Cevap:

“Din Edebiyat İlişkisi” ve “Tarihin Edebiyata, Edebiyatın Tarihe İhtiyacı” adlı metinleri tür, biçim, üslup ve içerik yönünden karşılaştıralım:

Tür:

 • “Din Edebiyat İlişkisi” adlı metin, din ve edebiyat arasındaki ilişkiyi ele alan bir inceleme veya makale türündedir. Bu metin, belirli bir konuyu açıklamaya veya tartışmaya odaklanır.
 • “Tarihin Edebiyata, Edebiyatın Tarihe İhtiyacı” adlı metin ise edebiyat ve tarih arasındaki ilişkiyi ele alan bir başka inceleme veya makale türüdür. Aynı şekilde, belirli bir konuyu açıklamaya veya tartışmaya yöneliktir.

Biçim:

 • Her iki metin de makale veya inceleme biçimindedir. İkisi de belirli bir konuyu analiz etmek ve açıklamak amacıyla yazılmıştır. Paragraf yapısı, başlık kullanımı ve alt başlıklar gibi makale özellikleri taşırlar.

Üslup:

 • “Din Edebiyat İlişkisi” adlı metin, muhtemelen daha spesifik bir konuya odaklanarak daha teknik bir üslup kullanabilir. Din ve edebiyat arasındaki ilişkiyi açıklamak ve analiz etmek amacıyla belirli terimler ve konseptler kullanabilir.
 • “Tarihin Edebiyata, Edebiyatın Tarihe İhtiyacı” adlı metin, edebiyat ve tarih arasındaki ilişkiyi daha genel bir şekilde ele alabilir. Daha yaygın ve anlaşılabilir bir dil kullanarak, tarih ve edebiyatın nasıl etkileşim içinde olduğunu anlatır.

İçerik:

 • “Din Edebiyat İlişkisi” adlı metin, dinin edebiyata olan etkisi veya edebiyatın dinle ilişkisi gibi konuları ele alabilir. Bu bağlamda, dini metinlerin edebiyat üzerindeki etkisi veya dini temaların edebiyatta nasıl işlendiği gibi konuları içerebilir.
 • “Tarihin Edebiyata, Edebiyatın Tarihe İhtiyacı” adlı metin, tarihin edebiyata olan etkisini veya edebiyatın tarihsel olayları nasıl yansıttığını ele alabilir. Tarihî romanlar, dönemsel analizler veya tarihsel temalı eserlerin edebiyatın bir parçası olarak nasıl değerlendirildiği gibi konuları içerebilir.

Sonuç olarak, her iki metin de benzer bir inceleme veya makale türünü temsil ederken, farklı konuları ele alabilirler ve bu nedenle içerik, üslup ve odak noktalarında farklılıklar gösterebilirler.

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 20 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
17
angry
13
clap
12
unlike
9
love
3
sad
2
confused
1
happy

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!