Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
Evvel Video
11. Sınıf Kimya E Kare Yayınları

11. Sınıf Kimya E Kare Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 176

Evvel YouTube

11. Sınıf Kimya Ders Kitabı Sayfa 176 Cevapları E Kare Yayınları’na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

11. Sınıf Kimya E Kare Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 176

Bir yakıttaki ya da gıdadaki kimyasal enerji, moleküllerin düzenlenmelerine bağlı olarak atomlarda depolanmış potansiyel enerjiden ileri gelir. Maddeler kimyasal değişimlere maruz kaldığında depolanmış bu enerji ısı şeklinde dışarıya verilir. Dışarıya ısı vererek gerçekleşen tepkimeler ekzotermik tepkimelerdir(1). Bazı tepkimelerin gerçekleşmesi için dışarıdan enerji gerekir. Dışarıdan ısı alarak gerçekleşen tepkimeler endotermik tepkimelerdir (2). Sabit basınç altında kimyasal tepkimelerde ısı alışverişi entalpi (3) adı verilen nicel bir özellikle izlenir. Entalpi değeri doğrudan ölçülemez. Ancak bir kimyasal tepkimede dışarıya verilen veya dışarıdan alınan ısı enerjisi tepkime entalpisi (4) olarak hesaplanabilir. Ekzotermik tepkimelerde girenlerin potansiyel enerjisi ürünlerin potansiyel enerjisinden büyüktür (5). Dolayısıyla potansiyel enerji farkı kadar bir enerji dışarıya ısı olarak verilir. Dışarıya verilen ısı miktarı ekzotermik tepkimenin entalpisidir. Ekzotermik tepkimelerde ΔH değerinin işareti negatiftir (6). Endotermik tepkimelerde ise girenlerin potansiyel enerjisi ürünlerin potansiyel enerjisinden küçüktür (7). Dolayısıyla potansiyel enerji farkı kadar enerji dışarıdan ısı olarak alınır. Dışarıdan alınan ısı miktarı endotermik tepkimenin entalpisidir. Endotermik tepkimelerde ΔH değerinin işareti pozitiftir (8). Birçok kimyasal tepkime gerçekleşmektedir. Her bir tepkimenin entalpi değişimlerinin deneysel olarak belirlenip tepkimelerde verilmesi uygulamada pratik olmadığı gibi mümkün de değildir. Bunun yerine kimyacılar standart oluşum entalpisi (9) olarak adlandırılan referans bir nokta belirlediler. Standart oluşum entalpileri kullanılarak standart tepkime entalpileri hesaplanabilmektedir. Kimyasal tepkimeler gerçekleşirken bazı kimyasal bağların kırılması ve oluşması sırasında enerji değişimleri söz konusudur. Bu enerjinin miktarı kimyasal bağın kuvveti ile yakından ilişkilidir. Kimyasal bağın kuvveti bağ enerjisiyle ölçülür. Bağ enerjisi standart şartlarda gaz hâlindeki bir molekülde 1 mol (10) kimyasal bağı kırmak için gerekli olan enerji miktarıdır. Bağ enerjisi aynı zamanda bir molekülün kararlılığının da bir ölçüsüdür.

  • Cevap:

1. Kömürün yanması endotermik tepkimedir. (Y)
2. 2NH3(g) + 92 kJ —* N2(g) + 3H2(g) tepkimesine göre amonyak gazının potansiyel enerjisi, azot ve hidrojen gazlarının toplam potansiyel enerjisinden büyüktür. (Y)
3. Bir kimyasal tepkimede dışarıya ısı veriliyorsa tepkimenin entalpisi sıfırdan küçüktür. (D)
4. Kimyasal tepkimelerde standart şartlar, 1 atmosfer basınçta ve belirli bir sıcaklıktaki (genellikle 25 °C veya 298 K) şartlardır. (D)
5. Standart tepkime entalpisi hesaplanırken girenlerin standart oluşum entalpilerinin toplamından ürünlerin standart oluşum entalpilerinin toplamı çıkarılır. (Y)
6. Gaz fazında gerçekleşen tepkimelerin entalpileri bağ enerjilerinden yararlanarak hesaplanabilir. (D)
7. Elementlerin standart şartlarda oluşum entalpileri sıfır (0) kabul edilir. (D)
8. Birden fazla basamaklar üzerinden gerçekleşen tepkimede basamaklardaki tepkimelerin toplamı, net tepkime denklemini verir. (D)

11. Sınıf Kimya E Kare Eğitim Ders Kitabı Sayfa 176 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0