Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 126 Cevabı

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 126 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 126 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim dönemiyle beraber pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen ders kitaplarından biri de “11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Akın SEVER, Dursun SAĞDIŞ, Hasan ÖZKAYA, Mehmet KÖSEOĞLU, Tayyibe ÇOLAK, Yasemin OKUR tarafından 251 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Akın SEVER tarafından yapılmış.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları“nda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 126 Cevabı

20. Osmanlı Devleti’nin yaptığı bazı antlaşmalar ve kapitülasyonlarla yabancılar yargılama alanında bazı ayrıcalıklara sahipti. Büyük devletler Osmanlı vatandaşı gayrimüslimlerin hukuki haklarını bahane ederek Osmanlı Devleti’nin içişlerine sürekli müdahale edebiliyordu.
Buna göre Türk hukuk İnkılabının;
I. hukuk birliğini sağlamak,
II. Batılı hukuk kuralları getirmek,
III. bağımsız yargı gücü oluşturmak
gibi durumlardan hangilerini gerçekleştirmek için yapıldığı söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

  • Cevap: D

21. Aşağıdakilerden hangisi Türk kadınının Medeni Kanun ile kazandığı haklardan biri değildir?
A) Mirastan eşit pay alınması
B) Çalışma hakkının elde edilmesi
C) Boşanma hakkına kavuşulması
D) Eğitim-öğretimden eşit faydalanılması
E) Tanıklıkta kadın ve erkeğin eşit sayılması

  • Cevap: D

C- Aşağıdaki 10 soruyu okuyunuz. Doğru cevaba karşılık gelen seçeneği işaretleyiniz.

Doğru Yanlış

1. Töre kurallarında zamana ve ihtiyaca göre değişiklik yapılabilir. (D)
2. Töre Uygurlar tarafından yazılı hâle getirilmiştir. (D)
3. Türk-İslam devletlerinde yasama yetkisini Divan-ı Mezalim kullanmıştır. (Y)
4. İlk kanunname Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde çıkarılmıştır. (D)
5. Şeri Mahkemelerde sadece Müslümanların davaları görülmüştür. (Y)
6. Konsolosluk Mahkemelerinde yabancı tüccarların davaları görüşülmüştür. (D)
7. Tanzimat Dönemi’nde ticari davalara Nizamiye Mahkemeleri bakmıştır. (Y)
8. Tanzimat Dönemi’nde sadece Avrupa kaynaklı hukuk kuralları oluşturulmuştur. (Y)
9. Yargı alanında yabancılara verilen ayrıcalıklar Lozan Antlaşması ile sona ermiştir. (D)
10. Medeni Kanun ile Türk kadını bütün haklarını elde etmiştir. (Y)

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir