Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 128 Cevabı

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 128 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 128 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim dönemiyle beraber pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen ders kitaplarından biri de “11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Akın SEVER, Dursun SAĞDIŞ, Hasan ÖZKAYA, Mehmet KÖSEOĞLU, Tayyibe ÇOLAK, Yasemin OKUR tarafından 251 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Akın SEVER tarafından yapılmış.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları“nda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 128 Cevabı

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Bir ülkenin coğrafi özellikleri o ülkenin ekonomisini hangi yönlerden etkiler?

  • Cevap: Coğrafi özellikler bir ülkenin konumu,mevsimi,kuşağı,bitki örtüsü,ulaşımı ve beşeri faaliyetleri doğrudan etkileyen bir durumdur.Coğrafi özellikleri iyi olan ülkelerin ticari gelişimleri iyidir.Bundan dolayı da ekonomik anlamda zengindir.Örneğin 4 mevsimi yaşayan ülkeler her zaman avantajlıdır.Daha çok bitki yetişebilmekte ve daha çok hayvan barınmaktadır.Bu şekilde ülke ekonomisi de gelişir.

2. Bir ülkenin ekonomik gelişmişliği hangi faktörlere bağlıdır?

  • Cevap: Ülkeler arasında gelişmişlik sıralaması yapılırken bir takım kriterler göz önünde bulundurulur. Ülke ekonomileri, ithalat – ihracat dengesine büyük oranda bağlıdır. Cari açık, GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla), kişi başına düşen milli gelir, ülkenin parasının yabancı dövizlere karşı olan durumu gibi bir çok etmen, ekonomik gelişmişliği belirler. Kişi başına düşen milli gelir, ne kadar yüksek olursa o kadar avantajlı bir durumdur. Yurt içinde üretilen ve satılan her malın veya hizmetin kişi sayısına bölünmesi ile hesaplanır.Yurt içindeki iş kollarının dağılımındaki durum da bu konuda etkilidir. Hizmet sektörünün önemli bir yer tuttuğu iş  kollarının diğer iş sektörlerinin önünde olduğu ülkeler, genellikle gelişmiş ve ekonomik açıdan refaha ulaşmış ülkeler olarak kabul edilir.

3. Göçebe yaşam tarzına sahip olan ilk Türk devletlerinin geçim kaynakları neler olabilir?

  • Cevap:  Göçebe yaşam sürdüren devletlerde bireyler tek bir yerde barınırlar yani bu şekilde yaşamlarını sürdürürlerdi.Mevsimsel değişikliklere göre yaşamlarını sürdürür gerekirse de yaşadıkları yeri değiştirirlerdi.- En önemli kaynak tarım ve hayvancılıktır.

    – Avcılık da bu tür yaşamlarını sürdüren devletlerde yaygındır.

    – Hayvansal gıda ve balıkçılık gibi geçim kaynakları da vardır

4. Bir ülkede ticaretin gelişmesi için neler yapılmalıdır?

  • Cevap:  Ticaret, bir ülkenin kalkınması için gereken en önemli ekonomik faaliyetlerden biridir. Ticaret, temelde bir tür alışveriş işine dayanır. İri hacimli veya küçük hacimli her türlü mal takası veya alışveriş olayı ticarete girer. Ülkede ticaretin gelişmesi için, öncelikle ticareti yapılacak malların satılacağı yerler, yani “pazarlar” belirlenmelidir. Dünyanın en iyi ürünü yanlış pazarda satılırsa bu durum kar getirmeyecektir. Aynı şekilde pazar yerini belirlerken tüketicileri, sosyal yaşamlarını, mali güçlerini ve ihtiyaçlarını da hesaba katmalıyız.

5. Pazar ile ulaşım arasında nasıl bağ kurulabilir?

  • Cevap:  Pazar yeri ve ulaşım, ticareti etkileyen ana etmenlerden ikisidir. Pazar yeri, üretilen ürünün tüketici ile buluşacağı konumu ifade eder. Ulaşım ise, üretilen ürünlerin pazar yerine veya doğrudan tüketiciye ulaşacağı güzergahı ifade eder. Pazar yeri, tüketicinin bir çok özelliğinin değerlendirilmesi ile belirlenecek bir noktadır. Aynı zamanda pazar yerine olan ulaşım, hem tüketiciyle buluşması adına hem de fabrikadan oraya ulaşması adına önemlidir. Ulaşım konusunda günümüzde kapasite için deniz yolu, hız içinse hava yolu tercih edilmektedir. Aynı zamanda ulaşımın potansiyel her tüketiciye eşit mesafede olması da ayrı bir etmendir.

6. Sanayi ile teknoloji arasında nasıl bir ilişki bulunur?

  • Cevap:  Sanayi ile teknoloji arasında doğrudan bir ilişki bulunur.Sanayisi gelişmiş ülkelerin teknolojileri de gelişmiştir.Buna en iyi örnek günümüzde Çin verilebilir.Çin sanayi gelişmiş olan ülkelerden birisidir.Sanayide yaptıkları üretim de oldukça fazladır.Bu sayede hem teknolojileri gelişmiştir hemde ekonomileri gelişmiştir.Teknoloji ilerledikçe de sanayi gelişir.Sanayide elde edilebilecek malzeme miktarı,hızı,kalitesi,süresi gibi birçok özelliği teknolojiye bağlı değişebilir.Örneğin 10 sene önce kullanılan bilgisayarlar ile günümüzdeki bilgisayarlar arasında birçok fark vardır.Bunun gibi örnekler artırılabilir.
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir