Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim dönemiyle beraber pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen ders kitaplarından biri de “11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Akın SEVER, Dursun SAĞDIŞ, Hasan ÖZKAYA, Mehmet KÖSEOĞLU, Tayyibe ÇOLAK, Yasemin OKUR tarafından 251 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Akın SEVER tarafından yapılmış.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları“nda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı

1. Türk devletlerinde devletin siyasi, askerî, ekonomik işlerin görüşüldüğü meclis. (Kurultay)
2. Osmanlı Devleti’nin ordu teşkilatında adalet işlerine bakan görevli. (Kazasker)
3. İlk Türk devletlerinde hükümdara yardımcı olan vezir. (Aygucı)
4. Türklerde yazılı olmayan, uyulması zorunlu olan kurallar, kanun. (Töre)
5. Osmanlı Devleti’nde Kanun-ı Esasi’ye göre halkın seçtiği milletvekillerinden oluşan I. ve II. Meşrutiyet Dönemlerinde görev yapmış yasama organı. (Meclisi Mebusan)
6. 1876 Anayasası ile kurulmuş olan Meclis-i Âyan ve Meclis-i Mebusandan meydana gelen genel yasama organının adı. (Meclisi Umumi)
7. Bir padişahın vefatı veya tahttan indirilmesi sonrasında yeni padişahın tahta çıkma töreni. (Cülus)
8. Osmanlı Devleti’nde Kanun-ı Esasi’ye göre padişahın atadığı üyelerden oluşan üst yasama organı. (Meclisi Ayan)
9. Osmanlı Devleti’nde hükümet ile âyanlar arasında 1808 yılında imzalanan ve padişahın mutlak otoritesini sınırlayan ilk belge. (Senedi İttifak)
10. Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, düzeltme ya da iyileştirme. (Islahat)
11. Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından sonra eyaletlerde güvenliği sağlayan yardımcı birlikler. (Redif)
12. 23 Aralık 1876’da ilan edilen Türk tarihinin ilk anayasası. (Kanuni Esasi)
13. Osmanlı Devleti’nde 3 Kasım 1839’da ilan edilen bu fermanla padişah ilk defa kendi gücünün üstünde kanun gücü olduğunu kabul eden belge. (Tanzimat Fermanı)
14. Osmanlı taşra idaresinde beylerbeyi tarafından yönetilen en büyük idari birim. (Eyalet) 

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir