Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Cumhuriyet Döneminde Eğitim ve Bilim Cevapları

11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Türklerde Eğitim ve Bilim Sayfa 195, 196, 197 Cumhuriyet Döneminde Eğitim ve Bilim Etkinlik Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Cumhuriyet Döneminde Eğitim ve Bilim Cevapları

Cumhuriyet Döneminde Eğitim ve Bilim

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Sayfa 195 Cevabı

1. Size göre eğitim ve öğretim arasındaki fark nedir? Açıklayınız.

  • Cevap: Eğitim, kişinin bir davranış değişikliği kazanmasını sağlamaktır. Öğretim; öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, araç gereçleri sağlama ve öğrenmede yol gösterme işidir.

FARKLARI

➜ Öğretim eğitimin bir parçasıdır.
➜ Öğretim planlıdır.
➜ Eğitim hayatın tümünü kapsar, öğretim belli bir dönemi kapsar.
➜ Eğitim her yerde yapılır.
➜ Öğretim okullarda yapılır.
➜ Eğitim insan hayatında daha önemlidir.
➜ Öğretim eğitimin okullardaki planlı kısmıdır.
➜ Eğitim, bireyin doğumundan ölümüne süregelen bir olgudur.

2. Bilimsel gelişmeler insanların hayatını kolaylaştırır mı? Örnek vererek açıklayınız.

  • Cevap:

Bilimsel gelişmeler insan hayatını kolaylaştırır.

Örnek vererek açıklayalım;

➜ Tekerleğin icadı, ulaşım ve taşımacılık alanında insan hayatını kolaylaştırmıştır.
➜ Pasteur kuduz aşısını bularak bu hastalılardan ölümleri yok etmiştir.
➜ DNA’nın keşfi bir çok çok hastalığın tedavisini sağlamıştır.
➜ Bilgisayarın icadı insan hayatını sağlık, ulaşım, bilgiye ulaşma, bankacılık, eğlence bir çok alanda kolaylaştırmıştır.
➜ Uçak motorları bilimsel gelişmeler sayesinde üretilebilmiş, insan uzak mesafelere çok kısa sürede gidebilmektedir.
➜ Televizyon, telsiz, internet hepsi bir bilimsel gelişme sonrası üretilmiş ve insanın bir çok ihtiyacını karşılayarak hayatını kolaylaştırmıştır.
➜ Bilimsel gelişmeler insanın icat etme sürecini hızlandırır. İcat edilen cihazlar ise insanın bir ihtiyacını gidermeye ve hayatını kolaylaştırmaya yöneliktir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim anlayışı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

  • Cevap:

➜ Eğitim hayatında kadın ve erkek eşitliği olması.
➜ Eğitimin yaygınlaştırılması.
➜ Eğitimde uygulamaya önem verilmesi.
➜ Eğitimin bilime dayalı olması.
➜ Laik bir eğitimin olması.
➜ Eğitimde Cumhuriyet’in, milli ananelerin ve yurdun korunmasının öğretilmesi.
➜ Eğitimin disiplin içinde verilmesi.
➜ Öğretmen ve eğiticilere önem verilmesi.
➜ İlköğretimin parasız olması.
➜ Eğitim faaliyetlerin sosyal ihtiyaçları ve çağın gereklerini karşılaması.
➜ Öğretim Programlarının Milli ve Bilimsel Olması.
➜ Yüksek öğretimin oluşturulması anlayışı Mustafa Kemal Atatürk tarafından benimsenmiştir.

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Sayfa 196 Cevabı

Cumhuriyet Dönemi’nde eğitim alanındaki değişimlerin önemini açıklayınız.

  • Cevap:

➜ Cumhuriyet Dönemi’nde çocukların; bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimlerinin iyi yönde gerçekleşmesini sağlamak ve çocukları temel eğitime hazırlamak amacıyla okul öncesi eğitime büyük önem verilmiştir.

➜ Bu dönemde ilköğretim alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. 1924 Anayasası’nda ilköğretimin zorunlu ve parasız olduğu karara bağlanmış, bu kararla ilköğretim yaygınlaştırılarak herkesin okuryazar olması için çalışılmıştır.

➜ Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde ülkede yaklaşık 72 ortaokul mevcuttu. 1927-1928 öğretim yılında bazı ortaokullarda karma eğitim uygulanmaya başlanmış, ortaokulların sayısının artırılması için çalışmalar yapılmıştır. Atatürk zamanında yapılan bu çalışmalar sonucunda, o dönemdeki ortaokulların sayısı %100 oranında artmıştır.

➜ İdadî ve sultaniler, 1924 yılında üç yıllık ortaokul ve üç yıllık liselere dönüştürülmüştür. 1924’te Türkiye’deki toplam lise sayısı 23 iken, Atatürk Dönemi’nde bu sayı %300 oranında artmıştır. Bu dönemde Atatürk, bazı ders kitaplarının yazımı ve bu dersleri verecek öğretmenlerin yetiştirilmesi ile yakından ilgilenmiştir.

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Sayfa 197 Cevabı

Cumhuriyet Dönemi bilim insanlarının yaptıkları çalışmaları, adlarının karşısında bulunan alanlara yazınız.

  • Cevap:

Fatin Gökmen

➜ Kandilli Gözlemevi’nin kurucusu ve ilk müdürüdür.
➜ Takvim konusunda araştırmaları ve kitapları vardır.

Hulusi Behçet

➜ Bir kan damarı enflamasyonu (vaskülit) hastalığı olan ve bugün kendi adıyla anılan Behçet hastalığını tarif eden ilk bilim insanı olmuştur.
➜ İstanbul Üniversitesi’nde dermatoloji o zamanki adıyla Deri Hastalıkları ve Frengi Kliniğini kurmuş ve profesör seçilmiştir.

Orhan Asım Barut

➜ Matematiksel fizik ve parçacık fiziği konularında yaptığı uluslararası düzeydeki üstün nitelikli yayın ve çalışmaları vardır.
➜ Matematik, kuramsal fizik, yüksek enerji fiziği ve parçacık fiziği konularındaki çalışmalarıyla tanınmış, protonla ilgili olarak maddenin yapısını, elektron ve nötronlar arasındaki elektromanyetik etkileşimi bağlayan Basit Madde Modelini geliştirmiştir.

Cahit Arf

➜ Sentetik geometri problemlerinin cetvel ve pergel yardımıyla çözülebilirliği konusunda yaptığı çalışmalar.
➜ Arf değişmezi ve Arf halkaları adıyla anılan çalışmaları ve “Hasse-Arf Teoremi” adı ile anılan teoremi matematik bilimine kazandırmıştır.

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!