Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları / 12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 3. Ünite Şiir Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 3. Ünite Şiir Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 3. Ünite Şiir Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 3. Ünite Şiir  Sayfa 142, 143, 144 3. Ünite Şiir Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 142 Cevabı

1) O zaferler getiren atların Nalları altındanmış;
Gidişleri akına,
Gelişleri akındanmış.
Bu dörtlüğün nazım türü nedir?

  • Cevap:

2) “Başım, toprak altında bir maden gibi pişmiş.” dizesindeki benzetmeyi ögelerine ayırınız.

Benzeyen:
Kendisine benzetilen:
Benzetme yönü:
Benzetme edatı:

3) Aşağıda verilen ifadeler doğru ise yargının başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
(….) a. “Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak” dizesinde istiare sanatı vardır.
(….) b. “Kopardılar ayı gökten/Bir ipek dala astılar…” dizelerinde bir söz, benzetme amacı güdülmeden hem gerçek hem de mecaz anlamını düşündürecek biçimde kullanılmıştır.
(….) c. “Dalacağım kendimin hayran hayran seyrine” dizesinde mecaz anlamlı bir kelime bulunmaktadır.
(….) ç. “Ruhum öyle bir zindanın içine kapatıldı ki” dizesinde somutlaştırma yapılmıştır.
(…) d. “Bir kalbin destanını aşkla yazıyor kalem” dizesinde kişileştirme (teşhis) sanatına
başvurulmuştur.

4) Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi içerisinde yer almaz?
A) Toplumcu Gerçekçi B) Yedi Meşaleciler C) İkinci Yeni
D) Birinci Yeni E) Genç Kalemler

5) • Dize yapısına ve kelime seçimine önem verilir.
• Çağrışımlara dayalı bir dil kullanılır.
• Anlamdan çok söyleyişe önem verilir.
• Düşsel ve bireysel yön ağır basar.
Verilen özellikler aşağıdaki şairlerden hangisinin şiirleriyle örtüşmez?
A)Asaf Halet Çelebi B) Ziya Osman Saba C) Necip Fazıl Kısakürek
D) Oktay Rifat Horozcu E) Cahit Sıtkı Tarancı

6) Cumhuriyet sonrası Türk şiirinde kimi şairlerin tanınmasında bazı eserlerinin katkısı çoktur. Bu şairler bu eserlerinden dolayı takma isimlerle anılmıştır. Necip Fazıl’ın “Kaldırımlar Şairi’, “İstiklâl Marşf’nın millî marş olması sebebiyle, Mehmet Akif’in “millî şair’ olarak anılması bu duruma örnek gösterilebilir.
Aşağıdakilerden hangisi, bayrak şairi olarak tanınan şairimizdir?
A) Orhan Şaik Gökyay B) Arif Nihat Asya C) Âşık Veysel
D) Cahit Zarifoğlu E) Attilâ İlhan

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 143 Cevabı

7) Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Necip Fazıl Kısakürek-Örümcek Ağı B) Cahit Sıtkı Tarancı-Otuz Beş Yaş
C) Nazım Hikmet Ran-835 Satır D) Arif Nihat Asya-Vazgeçemediğim
E) Attila İlhan-Sisler Bulvarı

8) I. Edip Cansever-İkinci Yeni
II. Oktay Rifat-Yedi Meşale
III. Ziya Osman Saba-Birinci Yeni
IV. Nazım Hikmet-Toplumcu Gerçekçi
V. Abdurrahim Karakoç-Halk şiiri
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangi ikisinde hata yapılmıştır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

9) Necip Fazıl Kısakürek ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Halk şiirinin şekil ve içerik özelliklerinden yararlanmıştır.
B) Şiirlerinde daha çok günlük yaşamla ilgili konuları işlemiştir.
C) Kendine özgü üslubuyla her türde eser vermiştir.
D) Fransız sembolistlerinden etkilenmiştir.
E) Şiirlerinde mistik düşüncelere yer vermiştir.

9) Necip Fazıl Kısakürek ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Halk şiirinin şekil ve içerik özelliklerinden yararlanmıştır.
B) Şiirlerinde daha çok günlük yaşamla ilgili konuları işlemiştir.
C) Kendine özgü üslubuyla her türde eser vermiştir.
D) Fransız sembolistlerinden etkilenmiştir.
E) Şiirlerinde mistik düşüncelere yer vermiştir.

10) 1980 sonrası Türk şiiriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Kimi özellikleriyle geleneğin devamlılığını yansıtır.
B) Farklı eğilimler ve şiir anlayışları görülür.
C) Daha çok şiir ve edebiyat dergileri etrafında gelişir.
D) Şairler bireysel temalardan uzaklaşıp toplumsal temalara yönelirler.
E) Bu dönemde ortak hareket eden edebî bir topluluk oluşmaz.

11) Numaralanmış şiirlerin temsil ettiği şiir anlayışları sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

  • Cevap:

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 144 Cevabı

12) annem mi bir kadın geciken bir kadın geceyatısına
ölüm kendini göstereli babamın saçlarından günübirlik bir kadın Üsküdar’la İstanbul arasında
Bu şiir, teması bakımından aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisini örnekler?
A) İkinci Yeni şiiri
B) Metafizik anlayışı öne çıkaran modern şiiri
C) Saf şiir
D) Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir
E) Toplumcu gerçekçi şiir

13) Bunlar beyaz güvercinler Bunlar büyük meydanlar Bu küçük bir dağ çiçeği Sen hiç gülmeyi bilmiyorsun Sen hiç sevmeyi bilmiyorsun.
Bu dizelerdeki en belirgin ahenk unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
A) Durak B) Kelime tekrarları C) Nakarat
D) Ölçü E) Ses benzerlikleri

14) Aşağıdakilerden hangisi “Garip” akımının görüşlerinden biri değildir?
A) Uyak şiirden atılmalıdır.
B) Teşbih, istiare, mübalağa gibi edebî sanatlara şiirde ihtiyaç vardır.
C) Şairin ahenk için belirli bir ölçü kullanması gerekmez.
D) Şiirde önemli olan anlamdır, şiir herkesin anlayabileceği bir açıklıkta olmalıdır.
E) Şiirde şairanelikten ve basmakalıp sözlerden uzak durulmalıdır.

15) Aşağıdakilerden hangisi “Cumhuriyet sonrası Türk halk şiiri” için söylenemez?
A) Şiirler, sade bir halk Türkçesiyle söylenmiştir.
B) Aşk, tabiat, tasavvuf gibi temalarla birlikte toplumsal temalar da işlenmiştir.
C) Şiirler tamamen hazırlıksız (doğaçlama) olarak söylenmiştir.
D) Halk şairleri usta-çırak ilişkisiyle yetişmeye devam etmişlerdir.
E) Halk şairleri kitle iletişim araçlarıyla geniş kitlelere ulaşmışlardır.

16) Aşağıdakilerden hangisi “İkinci Yeni”nin özelliklerinden biri değildir?
A) Garipçilerin şiir anlayışına tepki olarak doğmuştur.
B) Soyut ve kapalı anlatımdan uzaklaşılmıştır.
C) Kafiyeden ölçüden uzak durmuş, serbest şiirler yazmışlardır.
D) Bilinçaltını su yüzüne çıkarmayı hedefleyen sürrealizm akımının etkisi görülür.
E) İlhan Berk, Cemal Süreya, Edip Cansever, Turgut Uyar önemli temsilcileridir.

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
4
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir