Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Atatürk’ün Onuncu Yıl Söylevi Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 7. Ünite Söylev Sayfa 250, 251, 252, 253, 254, 255 Atatürk’ün Onuncu Yıl Söylevi Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Atatürk’ün Onuncu Yıl Söylevi Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 250 Cevabı

1) Güzel, doğru ve etkili konuşmanın birey ve toplum yaşamındaki önemini belirtiniz.

 • Cevap: İnsanı insan yapan en önemli etkinliklerden biri konuşmaktır. Konuşmak, çağlar boyun­ca insanların diğer insanlarla ilişkilerini düzenlemede başvurduğu en önemli iletişim aracı ol­muştur. Hiçbir teknolojik gelişme, yenilik konuşmanın insanlar için değerini azaltmamıştır. İnsan, kültürel veya mesleki birikim bakımından kendini ne denli geliştirmiş olursa ol­sun düşünerek, doğru bir anlatımla güzel bir biçimde kendini ifade edemiyorsa bu birikimi yeterince kullanamıyor demektir. Okulda, sosyal hayatta, mesleğinde başarılı olan, dostlu­ğundan zevk duyulan kişilere baktığımızda bu kişilerin genelde iyi bir konuşmacı olduğunu gö­rürüz.

2) Türk edebiyatında söylev türünün önemli temsilcilerini ve bunların eserlerini araştırınız (1. etkinliğe yöneliktir.).

 • Cevap:  Türk Edebiyatı’nın Önemli Söylev Temsilcileri;

⇒ Mustafa Kemal ATATÜRK
⇒ Halide Edip Adıvar
⇒ Hamdullah Suphi Tanrıöver
⇒ Mehmet Emin Yurdakul
⇒ Ömer Naci
⇒ Mehmet Akif ErsoyDünya Edebiyatı’nda Önemli Söylev Temsilcileri;⇒ Demosthenes (Demostes) → Yunan Edebiyatı
⇒ Cicero (Çiçero) → Latin Edebiyatı
⇒ Bossuet (Bosse) → Fransız Edebiyatı
⇒ Mirabeau (Mirabu)
⇒ Robespiere (Robespiyer)

3) Atatürk’ün “Onuncu Yıl Söylevi”ni sınıfta dinleyiniz. Atatürk’ün bu konuşması sırasında neler hissettiğinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Çok duygulandım. Çünkü Atamızın ne kadar ileri görüşlü olduğunu ve biz gençlerin ülke için ne kadar önemli olduğumuzu hatırlattığını okumak insanda vatan bilinci ve aşkı uyandırmaktadır.

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 253 Cevabı

1) Söylev türündeki metinler konusuna, amacına ve hedef kitlesine göre farklı özellikler taşır mı? Okuduğunuz söylevden hareketle tartışınız.

 • Cevap: Konu, amaç ve hedef kitlesine elbette farklılık taşırlar. Mesela seslenilen kitlenin ve bu kitlenin ne  amaç uğruna kullanılacağının önemi büyüktür. Mesela gençleri uyuşturucunun zararları konusunda uyarmak mı istiyoruz ona göre onlara hitap eder onları amaç doğrultusunda dikkatli seçilmiş bir dil ile uyarırız.

2) “Atatürk’ün Onuncu Yıl Söylevi”nde ortaya koyduğu düşünce ve görüşleri belirleyiniz.

 • Cevap: Cumhuriyetimizin onuncu yılını doldurduğu en büyük bayram olan 10. Yıl Nutku Ata’nın bugünlere gelene kadar verilen mücadelenin ve bundan sonra izlenilecek yol haritasının ve planlamalarını anlattığı dinleyenlere aktardığı çok önemli bir söylevdir.

3) “Yurdumuzu dünyanın en mâmur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız.” sözü ile ortaya konulan millî ülkü ve buna bağlı temel kavramlar nelerdir? Okuduğunuz söylevin ana düşüncesiyle ilişkilendirerek açıklayınız.

 • Cevap:

➜ Medeniyet ve çağdaşlık yolunda muasır ülkeleri yakalamak
➜ Yeniden inşa edilecek bağımsız ve bilinçli bir ulus devlet ortaya koymak
➜ Ülkesini seven ve ülkesinin menfaatini kendi menfaatinin önüne koyacak fedakar bir nesil yetiştirmek

4) Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan 10. yılına kadar nasıl bir değişim ve gelişim göstermiştir? Okuduğunuz metinden hareketle açıklayınız.

 • Cevap: Milli Mücadele’den sonra Mustafa Kemal ve Millet Meclisi’nin gerçekleştirdiği devrimler, çağdaş, laik bir ülke olmanın yollarını açtı. Mustafa Kemal, ülkede sermayenin olmadığı günlerde ‘çaresizliğe teslim olmadan çözüm üreten’ devlet adamıdır, liderdir. Yokluklar döneminde, tarımda, sanayide üretimin başlatılabilmesi ve sürdürülebilmesi çok önemlidir. Unutmayalım, Atatürk döneminde tarımda da, sanayide de yatırım ve üretim devlet tarafından başlatılmıştır. Birinci Plan döneminde kıt imkânlarla çok sayıda sanayi tesisi kuruldu. Bunların başlıcaları; Gemlik Suni İpek Fabrikası, Isparta Gülyağı Fabrikası, İzmit Kibrit Asidi Fabrikası, Zonguldak Seramik Fabrikası, Paşabahçe Şişe ve Cam, Çimento Fabrikası, Karabük Demir Çelik, İzmit Kâğıt ve Selüloz, Keçiborlu Kükürt, Bakırköy Pamuklu Dokuma, Kayseri Pamuklu Dokuma, Nazilli Pamuklu Dokuma, Malatya İplik ve Dokuma, Iğdır İplik, Bursa Merinos Kamgarn Mensucat Fabrikası, Kastamonu Kendir Sanayi Fabrikası’dır.

5) Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin geleceği için hangi hedefleri koymuştur? Okuduğunuz metne göre bu hedefleri gerçekleştirmek için neler yapılmalıdır? Açıklayınız.

 • Cevap: Atatürk, “Milletin istiklali, milletin azim ve kararı ile kurtulacaktır.” inancıyla milli mücadelenin liderliğini üstlenerek, yalnızca Türk milletine değil, aynı zamanda emperyalizmin sömürü çarklarında ezilen bütün milletlere bağımsızlık cesareti veren büyük bir liderdir. O bağımsızlığı, inkılapçılığı, vatan-bayrak-dil sevgisini ve ekonomik tam özgürlüğü gençlere hedef olarak göstermiştir.

6) Okuduğunuz metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirleyiniz.

 • Cevap: Okuduğum metinde tanımlama, açıklama ve karşılaştırma gibi düşünceyi geliştirme yolları kullanılmıştır.

7) Okuduğunuz ve dinlediğiniz söylevden hareketle söylevlerde kullanılan dil ve anlatım özelliklerini belirleyip maddeler hâlinde tahtaya yazınız.

 • Cevap: Söylevlerde dilin heyecana dayalı işlevi ön plandadır. Coşkulu ve sert yüksek tonda bir üslup söz konusudur. Çünkü dinleyicileri etkilemek ana hedeflerin başında gelmektedir.

8) “Atatürk’ün Onuncu Yıl Söylevi” adlı metin söylev türünün hangi özelliklerini taşımaktadır?

 • Cevap:

➜ Söylenen sözler ve söyleyiş biçimi inandırıcı, etkileyici, coşturucu nitelikler taşır.
➜ Söylevci, söylevin çeşidine ve konuya bağlı olarak anlaşılır kelimeler seçer; söylevde cümleler kısa, yalın, akıcı, içten ve etkilidir.
➜ Söylevci, konuştuğu konuyu çeşitli yönleriyle iyice bilir ve söyleyeceklerine inanır.
➜ Söylev veren kişi konuşmasını duruş, jest ve hareketleriyle destekler.
➜ Söylevcilerin en önemli yeteneği, toplulukları inandırmadaki güçleridir. Ayrıca iddialarını kanıtlar ve dinleyicide oluşacak kuşkuları ortadan kaldırırlar.

9) Metinde kullanılan görselin metnin türüyle ilişkisini belirleyerek metne katkısını değerlendiriniz.

 • Cevap: Metinde kullanılan görsel anlatılacak içerik ile uyumludur. Okura neyin anlatılacağı ve metnin konusu hakkında da bir ipucu vermektedir.

Araştırma sonuçlarından hareketle Türk edebiyatında söylev türünün önemli temsilcilerini ve bunların eserlerini aşağıdaki tabloda ilgili yerlere yazınız.

 • Cevap: Türk Edebiyatı’nın Önemli Söylev Temsilcileri;

⇒ Mustafa Kemal ATATÜRK
⇒ Halide Edip Adıvar
⇒ Hamdullah Suphi Tanrıöver
⇒ Mehmet Emin Yurdakul
⇒ Ömer Naci
⇒ Mehmet Akif Ersoy

Okuduğunuz metinde geçen millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ögeleri belirleyiniz. Ulaştığınız sonuçları aşağıdaki tabloya örnekteki gibi yazınız.

 • Cevap: Aktarılması hedeflenen kök değerler; adalet, dostluk, dürüstlük, otokontrol, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverliktir.

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 254 Cevabı

a) Okuduğunuz bu metne göre Atatürk yapacağı konuşmalardan önce neler yapmaktadır? Belirtiniz.

 • Cevap: Okuyacağı metni hazırlamakta, önceden metne çalışmakta, kılık kıyafetine dikkat etmekte ve sözlerini dikkatlice seçmektedir.

b) Okuduğunuz metinlerden ve dinlediğiniz “Onuncu Yıl Söylevi”nden hareketle bir hatip olarak Atatürk’ün belirgin özellikleri nelerdir? Sözlü olarak ifade ediniz.

 • Cevap:

➜ Lider olması
➜ İyi bir hatip olması
➜ Etkileyici bir konuşması olması
➜ Zeki olduğu

c) Atatürk’ün diğer önemli söylevleri nelerdir? Bu söylevlerin Türk tarihi açısından önemini belirtiniz.

 • Cevap: Bu söylevler bizlere liderin bakış açısını ve siyasi tarihimizin geçirmiş olduğu evreleri anlatmaktadır.

➜ Hatay’ın Bağımsızlığı Hakkında
➜ Balkan Antantı Hakkında Bir Konuşma
➜ Türkiye Cumhuriyeti Ordularına Mesaj
➜ Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Beşinci Dönem Dördüncü Toplantı Yılının Açılışında Atatürk Adına Başvekil Celal Bayar Tarafından Okunan Söylev
➜ Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Beşinci Dönem Birinci Toplanma Yılını Açarken
➜ İş Bankası Hakkında
➜ Türk-Yugoslav Dostluğu Hakkında

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 255 Cevabı

1) Atatürk’ün “Onuncu Yıl Söylevi”ni yazım ve noktalama bakımından inceleyiniz. Elde ettiğiniz sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Bence gayet başarılıdır. Hiç bir soruna rastlamadık.

2) Yurttaşlarım! Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyetidir. Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azimkâ- rane yürümesine borçluyuz.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Kısa sürede milletçe önemli işler yapıldığına
B) Türk milletinin en büyük başarısının cumhuriyeti kurmak olduğuna
C) Yeni Türk devletinin kısa sürede kurulduğuna
D) Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk kültürüne dayandığına
E) Cumhuriyeti kurmak için Türk milletinin ve ordusunun birlikte çalıştığına

 • Cevap: A

3) …yaptıklarımızı asla kâfi görmeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu dünyanın en mâmur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Millî kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız.
Bu parçanın bütününde vurgulanmak istenen düşünceyi belirleyiniz.

 • Cevap: Daha çok çalışarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyeye çıkaracağımıza.

4) Milletimizi en geniş refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Millî kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız.
Bunun için, bizce zaman ölçüsü geçmiş asırların gevşetici zihniyetine göre değil, asrımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nisbetle, daha çok çalışacağız. Daha az zamanda, daha büyük işler başaracağız.
a) Yukarıdaki paragrafların aynı tema etrafında düzenlenip düzenlenmediğini belirtiniz.
b) Yukarıdaki iki paragrafı birbirine bağlayan ifadeyi belirleyiniz.
c) Yukarıdaki paragrafların ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirtiniz.

 • Cevap:

➜ Aynı temada düzenlenmiştir.
➜ Milli kültür ile ilgili olan kısımlar.
➜ Ana düşünce inkılaplar ile hedeflenen amaçları sıralamaktır.

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Dersdestek Yayınları Sayfa 250, 251, 252, 253, 254, 255 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!