Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 6. Ünite Deneme Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Köşe Minderi Cevapları

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları / 12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Atatürk’ün Onuncu Yıl Söylevi Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Atatürk’ün Onuncu Yıl Söylevi Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Atatürk’ün Onuncu Yıl Söylevi Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 7. Ünite Söylev Sayfa 250, 251, 252, 253, 254, 255 Atatürk’ün Onuncu Yıl Söylevi Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 250 Cevabı

1) Güzel, doğru ve etkili konuşmanın birey ve toplum yaşamındaki önemini belirtiniz.

 • Cevap

2) Türk edebiyatında söylev türünün önemli temsilcilerini ve bunların eserlerini araştırınız (l.etkinliğe yöneliktir.).

 • Cevap

3) Atatürk’ün “Onuncu Yıl Söylevi”ni sınıfta dinleyiniz. Atatürk’ün bu konuşması sırasında neler hissettiğinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 253 Cevabı

1) Söylev türündeki metinler konusuna, amacına ve hedef kitlesine göre farklı özellikler taşır mı? Okuduğunuz söylevden hareketle tartışınız.

 • Cevap

2) “Atatürk’ün Onuncu Yıl Söylevi”nde ortaya koyduğu düşünce ve görüşleri belirleyiniz.

 • Cevap

3) “Yurdumuzu dünyanın en mâmur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız.” sözü ile ortaya konulan millî ülkü ve buna bağlı temel kavramlar nelerdir? Okuduğunuz söylevin ana düşüncesiyle ilişkilendirerek açıklayınız.

 • Cevap

4) Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan 10. yılına kadar nasıl bir değişim ve gelişim göstermiştir? Okuduğunuz metinden hareketle açıklayınız.

 • Cevap

5) Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin geleceği için hangi hedefleri koymuştur? Okuduğunuz metne göre bu hedefleri gerçekleştirmek için neler yapılmalıdır? Açıklayınız.

 • Cevap

6) Okuduğunuz metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirleyiniz.

 • Cevap

7) Okuduğunuz ve dinlediğiniz söylevden hareketle söylevlerde kullanılan dil ve anlatım özelliklerini belirleyip maddeler hâlinde tahtaya yazınız.

 • Cevap

8) “Atatürk’ün Onuncu Yıl Söylevi” adlı metin söylev türünün hangi özelliklerini taşımaktadır?

 • Cevap

9) Metinde kullanılan görselin metnin türüyle ilişkisini belirleyerek metne katkısını değerlendiriniz.

 • Cevap

Araştırma sonuçlarından hareketle Türk edebiyatında söylev türünün önemli temsilcilerini ve bunların eserlerini aşağıdaki tabloda ilgili yerlere yazınız.

 • Cevap

Okuduğunuz metinde geçen millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ögeleri belirleyiniz. Ulaştığınız sonuçları aşağıdaki tabloya örnekteki gibi yazınız.

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 254 Cevabı

a) Okuduğunuz bu metne göre Atatürk yapacağı konuşmalardan önce neler yapmaktadır? Belirtiniz.

 • Cevap

b) Okuduğunuz metinlerden ve dinlediğiniz “Onuncu Yıl Söylevi”nden hareketle bir hatip olarak Atatürk’ün belirgin özellikleri nelerdir? Sözlü olarak ifade ediniz.

 • Cevap

c) Atatürk’ün diğer önemli söylevleri nelerdir? Bu söylevlerin Türk tarihi açısından önemini belirtiniz.

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 255 Cevabı

1) Atatürk’ün “Onuncu Yıl Söylevi”ni yazım ve noktalama bakımından inceleyiniz. Elde ettiğiniz sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap

2) Yurttaşlarım! Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyetidir.
Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azimkâ- rane yürümesine borçluyuz.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Kısa sürede milletçe önemli işler yapıldığına
B) Türk milletinin en büyük başarısının cumhuriyeti kurmak olduğuna
C) Yeni Türk devletinin kısa sürede kurulduğuna
D) Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk kültürüne dayandığına
E) Cumhuriyeti kurmak için Türk milletinin ve ordusunun birlikte çalıştığına

3) …yaptıklarımızı asla kâfi görmeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu dünyanın en mâmur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Millî kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız.
Bu parçanın bütününde vurgulanmak istenen düşünceyi belirleyiniz.

4) Milletimizi en geniş refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Millî kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız.
Bunun için, bizce zaman ölçüsü geçmiş asırların gevşetici zihniyetine göre değil, asrımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nisbetle, daha çok çalışacağız. Daha az zamanda, daha büyük işler başaracağız.
a) Yukarıdaki paragrafların aynı tema etrafında düzenlenip düzenlenmediğini belirtiniz.
b) Yukarıdaki iki paragrafı birbirine bağlayan ifadeyi belirleyiniz.
c) Yukarıdaki paragrafların ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirtiniz.

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir