Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Koşaradım Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Anadolu Sevgisi Cevapları

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları / 12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Beni Hor Görme Gardaşım Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Beni Hor Görme Gardaşım Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Beni Hor Görme Gardaşım Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 3. Ünite Şiir Sayfa 133, 134, 135, 136, 137 Beni Hor Görme Gardaşım Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 133 Cevabı

1) Halk şairlerinin beslendiği kaynaklar nelerdir?

 • Cevap

2) Cumhuriyet’in ilanından sonra yaşanan sosyokültürel değişimler, “âşıklık” geleneğini nasıl etkilemiş olabilir?

 • Cevap

3) Âşık Veysel’in hayatıyla ilgili hazırlanmış belgeseli izleyiniz (1. etkinliğe yöneliktir.).

 • Cevap

4) Âşık Veysel’in aşağıda yer alan şiirinin bestelenmiş hâlini sınıfınıza getiriniz (2. etkinliğe yöneliktir.).

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 134 Cevabı

1) Okuduğunuz şiirin temasını belirleyiniz. Bu temanın Cumhuriyet öncesi halk şiirinde ele alınıp alınmadığını 10. sınıf şiir ünitesinde öğrendiğiniz bilgilerden hareketle belirtiniz.

 • Cevap

2) Şiiri oluşturan birimlerde ifade edilenleri kendi cümlelerinizle aşağıdaki tabloya yazınız. Birimler arasında anlamsal bütünlük olup olmadığını inceleyiniz.

 • Cevap
 • Cevap
 • Cevap
 • Cevap
 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 135 Cevabı

3) Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirleyerek defterinize yazınız.

 • Cevap

4) a) “Beni Hor Görme Gardaşım” adlı şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit ediniz.

 • Cevap
 • Cevap

5) Aşağıdaki dizelerdeki edebî sanatları belirleyerek bunların şiirin anlamına katkısını değerlendiriniz.

 • Cevap

6) Söyleyici ile hitap edilen kişi/varlık arasındaki ilişkiyi belirleyerek söyleyicinin seslendiği kişiye ne anlatmak istediğini belirtiniz.

 • Cevap

7) Aşık Veysel’in adalet, saygı, eşitlik ve sabır kavramlarıyla ilgili dile getirdiği açık ve örtük iletileri belirleyiniz. Şairin bu iletilerle çağımız insanının hayata bakışı ve birbiriyle iletişimiyle ilgili ifade ettiği düşüncelere katılıp katılmadığınızı belirtiniz.

 • Cevap

8) Halk şiirleri, Türk toplumunun sosyal hayatını ve kültürünü en güzel şekilde yansıtan unsurlardandır. İnsana ait tüm duyguları barındıran halk şiirleri, aynı zamanda Türk toplumunun duygu ve düşünce dünyasını yansıtan değerlerdir. Okuduğunuz şiirin, yazıldığı dönemle ilişkisini ve sonraki dönemlere etkisini değerlendiriniz. Buna göre;

a) Türk toplumunun duygu ve düşünce dünyasını yansıtan kültürel unsurları belirleyiniz.

 • Cevap

b) Cumhuriyet Dönemi’nde yaşanan sosyo-kültürel değişimler Âşık Veysel’in şiirini etkilemiş midir? Tartışınız.

 • Cevap

c) Âşık Veysel’in beslendiği kültürel kaynaklar neler olabilir?

 • Cevap

9) “Beni Hor Görme Gardaşım” adlı şiirin geri planında hangi felsefi düşünce ve bakış açısının olduğunu 1. ünitede öğrendiğiniz edebiyat-felsefe ilişkisiyle ilgili bilgilerinizden yararlanarak belirleyiniz. Bu felsefi düşünce ve bakış açısının sosyal hayatınıza ve insan ilişkilerine yansımalarını okuduğunuz şiirden hareketle değerlendiriniz.

 • Cevap

10) Okuduğunuz şiirde, Âşık Veysel halk şiiri geleneğine ait özellikleri başarılı şekilde kullanmış mıdır? Arkadaşlarınızın şiirle ilgili yorumlarını kendi yorumlarınızla karşılaştırınız.

 • Cevap

a) Âşık Veysel’in hayatıyla ilgili hazırlanmış programı eba adresinden dinleyiniz. Şairin hayat hikâyesi âşıklığını nasıl etkilemiştir? Dinlediğiniz programdan ve okuduğunuz şiirinden hareketle metin ve şair arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

 • Cevap

b) Âşık Veysel’in şiirlerinin günümüzde de seviliyor olması nasıl açıklanabilir?

 • Cevap

Âşık Veysel’in şiirinin bestelenmiş hâlini dinleyiniz. Sizde nasıl bir etki bıraktığını belirtiniz.

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 136 Cevabı

1) “Sen altınsın ben tunç muyum” dizesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilebilir?
A) Nokta B) Soru işareti C) Üç nokta D) Ünlem E) Virgül

2) Topraktandır cümle beden Nefsini öldür ölmeden Böyle emretmiş yaradan Sen kalemsin ben uç muyum
Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Mecaz anlamlı kelime
B) Sesteş kelime
C) Somut anlamlı kelime
D) Soyut anlamlı kelime
E) Yansıma kelime

3) Beni hor görme gardaşım Sen altınsın ben tunç muyum
Aşağıdakilerden hangileri bu dizelerdeki altı çizili deyime, anlamca en yakındır?
I. hor davranmak
II. hor tutmak
III. hor kullanmak
IV. hor bakmak
V. hora geçmek
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) III ve IV E) I ve V

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir