Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları / 12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Kösem Sultan Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Kösem Sultan Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Kösem Sultan Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 5. Ünite Tiyatro Sayfa 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 Kösem Sultan Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 210 Cevabı

1) Tiyatro sanatı tarihten ne kadar ve nasıl yararlanabilir? Açıklayınız.

 • Cevap

2) Okul meclis başkanını seçerken adayın hangi niteliklere sahip olmasına dikkat edersiniz? Sizce iyi bir yönetici nasıl olmalıdır? Tartışınız.

 • Cevap

3) “Kösem Sultan”ın hayatını anlatan “Mahpeyker: Kösem Sultan” adlı sinema filmini izleyiniz (4. etkinliğe yöneliktir.)

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 214 Cevabı

1) “Kösem Sultan” adlı metnin temasını ve konusunu belirleyiniz.

 • Cevap

2) Metindeki temel çatışmayı bu çatışma etrafında metinde yer alan diğer çatışmaları tespit ediniz.

 • Cevap

3) Tiyatro metinlerinde olay örgüsü; neden-sonuç bağı ve mantıksal gelişim içinde belli bir yerde başlayan, gelişen ve sonuçlanan bir bütündür. Okuduğunuz metinde, olay örgüsünü oluşturan olaylar, perde ve sahneler hâlinde düzenlenmiştir. Buna göre metnin olay örgüsünü olayların oluş sırasına göre tahtada çizeceğiniz bir şema ile gösteriniz.

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 215 Cevabı

4 a) Okuduğunuz bölümlerdeki oyun kişilerinin özelliklerini, sosyal statülerini ve birbirleriyle olan ilişkisini belirleyiniz.

 • Cevap

b) Oyun kişilerinin konuşmaları kişiliklerine ve içinde bulundukları döneme uygun mudur? Belirtiniz.

 • Cevap

c) Gerçek hayatta bu oyundaki kişiler gibi davranan insanlar olup olmadığını belirtip bu kişilerden hangisini kendinize yakın hissettiğinizi nedenleriyle açıklayınız.

 • Cevap

5) Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirleyiniz.

 • Cevap

6) Okuduğunuz sahnelerde kişi, zaman ve mekânın değişmesi, olay örgüsünü nasıl etkilemiştir?

 • Cevap

7) I. perdenin üçüncü sahnesinde geçen Kösem Sultan ve Turhan Sultan’ın iç sesleriyle iyi ve kötünün mücadelesinin anlatıldığı bölümü tekrar okuyunuz. Kösem Sultan ile Turhan Sultan’ın birbirlerine niçin dürüst davranmadıklarını gerekçenizle birlikte açıklayınız.

 • Cevap

8) “Kösem Sultan” adlı metindeki trajik olayı belirleyiniz. Bu trajik olaydan nasıl bir sonuç çıkardığınızı sözlü olarak belirtiniz.

 • Cevap

9) Yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

 • Cevap

a) Okuduğunuz metinde anlatılan mekân ile tiyatrodaki sahne ve sahne düzeni arasında nasıl bir ilişki vardır? Sahnedeki kostüm, dekor, ışık düzeni vb. uygulamaların metnin anlamına neler kazandırdığını Ankara Devlet Tiyatrosu 2013 yılındaki “Kösem Sultan” gösterisinden alınan aşağıdaki görsellerden ve izlediğiniz oyunlardan hareketle belirtiniz.

 • Cevap

b) “Kösem Sultan” adlı oyundaki dekor ve mekân metnin türüne uygun olarak Topkapı Sarayı arz odasıdır. Odanın ortasında bir taht yer almaktadır. Saray, devleti simgelerken taht, iktidarı (padişahı) simgelemektedir. Bu açıdan düşünüldüğünde oyundaki kişilerin davranışlarıyla taht arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

 • Cevap

c) Oyun kişileri günümüzden birileri olsaydı oyunun teması, dekoru ve kostümleri değişir miydi? Tartışınız.

 • Cevap

Okuduğunuz metinde geçen millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ögeleri belirleyiniz. Elde ettiğiniz sonuçlardan hareketle oyundaki edebî gerçekliğin toplumsal veya bireysel gerçeklikle ilişkisini inceleyiniz.

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 216 Cevabı

Kösem Sultan” adlı oyunun klasik trajedinin hangi özelliklerini taşıdığını aşağıdaki tabloda verilen ölçütlere göre değerlendiriniz. Klasik trajedi ile metnin benzer yönleri için (+) işareti, farklı yönleri için (-) işareti koyunuz.

 • Cevap

a) Sinemada film çekimine uygun olarak hazırlanan ve belirli yöntemlerle kurgulanmış metinlere senaryo denir. Okuduğunuz Kösem Sultan metnini senaryo biçiminde yazınız.

 • Cevap

b) Oyuncular tiyatro metnini kendi tarzlarına ve kabiliyetlerine göre  anlandırabilir/yorumlayabilir. Buna göre bir tiyatro oyununu okumakla aynı oyunu sahnede ya da sinemada izlemek arasında ne tür farklar olabileceğini izlediğiniz “Mahpeyker: Kösem Sultan” adlı sinema filminden hareketle belirtiniz.

 • Cevap

c) “Kösem Sultan” gibi tarihî mirasımıza, kültürümüze karşı duyarlılığımızı yansıtan oyunların Türk tiyatro ve sinemasında çok ilgi görmesinin sebepleri nelerdir? Yorumlayınız.

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 217 Cevabı

Kösem Sultan” metninden yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulununuz. Elde ettiğiniz sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

 • Cevap

1) “Kösem Sultan” adlı metni yazım ve noktalama bakımından inceleyiniz. Elde ettiğiniz sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap

2) KÖSEM:
Çok kötü günlere kaldık kızım, bana sık sık gel de dertleşelim.
Beni ortadan kaldırmayı umuyor, oysa (•••)
Bu parça aşağıdaki cümlelerin hangisiyle sürdürülemez?
A) Ben onu hep kızım gibi sevdim.
B) Bunu başarması imkânsız.
C) Bunun için o kadar güçsüz ki.
D) Neler yapabileceğimin farkında değil.
E) Ondan önce davranmalıyım.

3) TURHAN (Siyavuş’u görür görmez iç sesi):
Tanrım, ne güzel ne soylu insan bu!
Ne ince ama ne güçlü, melek gibi tıpkı.
Her şey teslim edilebilir bunun eline:
devlet, millet, memleket, oğlum, kendim, her şey!
Turhan Sultan bu sözleriyle Siyavuş Paşa’nın aşağıdaki özelliklerinden hangisini vurgulamıştır?
A) Cesur olması B) Sadık olması C) Eli açık olması D) Güvenilir olması E) Dürüst olması

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir