Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Teog / 2016 Nisan Ayı Teog Soruları / 2016 Nisan Teog Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları ve Cevapları

2016 Nisan Teog Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları ve Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


2016 Nisan Teog Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları ve Cevapları

1. İnsan aklıyla düşünerek iyiyle kötüyü ve doğruyla yanlışı ayırt edebilir. Bu nedenle İslam dini sadece aklî dengesi yerinde olan­ları Allah’ın emir ve yasaklarından sorumlu tutmuştur.

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi konuyla ilgili değildir?

 1. “(Resulüm!) Sana bu Mübarek Kitab’ ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.” (Sâd suresi, 29. ayet)
 2. “Şüphesiz yerde ve gökte Allah’a hiçbir şey gizli kalmaz.”(Âl-i imrân suresi, 5. ayet)
 3. “… Doğrusu ancak akıl sahipleri öğüt alır.”(Zümer suresi, 9. ayet)
 4. ”… işte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız.”(En’âm suresi, 151. ayet)

2. Bir gün adamın biri Hz. Peygamberin huzuruna geldi ve kendisinden bir binek hayvanı istedi. Hz. Muhammed (sav.) de ona, “Peki, sana bir dişi deve yavrusu vereyim mi?” diye takıldı. Adamcağız, “Ey Allah’ın Resulü, ben sizden bir binek istiyorum, dişi deve yavrusunu ne yapayım?” dedi. Hz. Peygamber gülerek “Bütün develer, dişi develerin yavrusu değil midir?” diye açıkladıktan sonra adama yardımcı oldu.

Bu metinden Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 1. İnsanlara değer verirdi.
 2. Şaka yaparken bile yalandan kaçınırdı.
 3. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamayı severdi.
 4. Kendisine yapılan kaba davranışları affederdi.

3. Ayşe Öğretmen derste kul hakkı konusunu işlemiştir. Anlatılanlardan çok etkilenen Baha­dır, bu konuda hatalı olduğunu fark ettiği bazı davranışlarını düzeltme ve hayatında birtakım değişiklikler yapma kararı alır. Ve kendi kendi­ne şöyle söz verir:

Bu metin anlam bütünlüğü dikkate alındı­ğında aşağıdakilerden hangisiyle bitirilemez?

 1. Kantinde sıra beklerken başkalarının önüne geçmeyeceğim.
 2. Televizyon karşısında daha az vakit geçire­ceğim.
 3. Arkadaşlarıma kötü lakap takmayacağım.
 4. Sıraya yazdığım yazıları temizleyeceğim.

4. Hac ve umre ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. Umre ibadeti sünnettir.
 2. Hac yılda bir defa yapılabilir.
 3. Vakfe, umrenin adlarındandır.
 4. Hac ve umrenin şartlarından biri ihrama girmektir.

5. 2016 Nisan Teog Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5. Soru

Tabloda verilen evrensel yasalar ile ayetler eşleştirildiğinde numaralanmış ayetlerden hangisi dışarıda kalır?

A) I     B) II     C) III     D) IV


6. Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlık­ların küçük yaşta başlamasını önlemeye yönelik davranışlar arasında yer almaz?

 1. Çocuklara iyi örnek olmak
 2. kullarda çocukları bilgilendirmek
 3. Çocukların her istediğini yerine getirmek
 4. Çocuklara huzurlu bir aile ortamı oluşturmak

7. “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yum­madan alamayacağınız kötü malı, hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye lâyıktır.” (Bakara suresi, 267. ayet)

Aşağıdaki örneklerden hangisinin bu ayete uygun olduğu söylenemez?

 1. Zekâtını hesaplayıp altın olarak veren kuyumcu
 2. Sürüsündeki en zayıf koyunu zekât olarak veren kişi
 3. Zekâtını yetiştirdiği ürünlerin en iyisinden veren çiftçi
 4. Gelirinin zekâtını nakit para olarak veren esnaf

Sevgili günlük!

(I) Kâbe’yi ilk gördüğümde sevinci ve hüznü bir arada yaşadım. (II) Kâbe’nin etrafında dönerken kabul olacağı düşüncesiyle aklıma gelen her duayı ediyordum. Üzerimizdeki ihram herkesin eşit olduğunu, makam, zenginlik, ırk gibi ayrılıkların olmadığını bana hatırlatıyordu. Ayrıca tüm dünya Müslümanları ile birlikte ramazan ayını Kâbe’de geçirmiş olmak da benim için eşsiz bir mutluluktu.

8. Bu günlükte anlatılan ibadetin hac değil de umre olduğu numaralanmış cümlelerin hangisi ile kesinlik kazanmıştır?

A) I     B) II     C) III     D) IV


9. Hz. Peygamber, Hz. Ayşe’ye “Kurbanımızı ne yaptık?” diye sorar. Hz. Ayşe de O’na “Tama­mını fakirlere dağıttık. Sadece bir but bize kaldı.” deyince, Hz. Peygamber “But hariç tamamı bize kaldı desene.” diye cevap verir.

Bu metinde Hz. Muhammed (sav.) aşağıda- kilerden hangisini vurgulamıştır?

 1. Eldeki malın iyisinin paylaşılmasını
 2. Kurban edilecek hayvanın özelliklerini
 3. Paylaşma ve yardımlaşmanın önemini
 4. Kurban etinin üçe bölünerek tüketilmesini

10. Hacdan Dönüşler Başladı

Hac. ibadetini tamamlayıp ülkelerine dönen hacıları taşıyacak uçağın yoğunluk sebebi ile vaktinde havalanmamasına kızan hacılar görevli personelle tartışmaya başladılar.

Yukarıda hacdan dönüşler ile ilgili bir gazete haberi yer almaktadır.

 1. Sabır
 2. Kararlılık
 3. Yardımlaşma
 4. Birlikte hareket etme

11. Hz. Muhammed’den (sav.) nakledildiğine göre: “Adamın biri çölde yolculuk esnasında çok susadı. Uzun süre su aradı. Nihayet bir kuyuya rastladı. Zorlukla inip su içtikten sonra kuyu­dan çıktı. O esnada kuyunun kenarında su­suzluktan dilini çıkararak soluyan bir köpeğin nemli toprağı eşelediğini gördü. Bu da benim gibi susamış, diye düşünerek tekrar kuyuya indi. Ayakkabısına su doldurup köpeğe içirdi. Bu davranışından dolayı Yüce Allah adamın günahlarını bağışladı.”

Aşağıdakilerden hangisi bu hadisle kazan­dırılmak istenen davranışa örnek oluşturmaz?

 1. Kış aylarında yaban hayvanları için yiyecek bırakılması
 2. Sokak hayvanları için barınaklar yapılması
 3. Sıcak havalarda bahçe ve parklara hayvanlar için su kapları konması
 4. Sirk ve gösterilerde kullanılmak için hayvanların eğitilmesi

 1. Bilginin doğruluğuna önem vermek
 2. Atalarından gördüğünü aynen yapmak
 3. Yaratılış amacını düşünmek
 4. Duyduklarını sorgulamadan kabullenmek

12. Yukarıda numaralanmış ifadelerden han­gileri Kur’an’ın aklı kullanmaya yönelik tavsiyelerine uygundur?

A) I ve III      B) I ve IV      C) II ve III      D) II ve IV


13. Aşağıdakilerden hangisi kurbanın sosyal dayanışma yönü ile ilgili değildir?

 1. Fakirler ile paylaşılması
 2. Misafirlere ikram edilmesi
 3. Eziyet edilmeden kurban edilmesi
 4. Derisinin hayır kurumiarına bağışlanması

14. “Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ! ikramda bulunursa Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder.”

Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki ayetle­rin hangisinde vurgulanmaktadır?

 1. “O gün, ne mal fayda verir ne de evlat.” (Şu’arâ suresi, 88. ayet)
 2. “İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz…”(Isrâ suresi, 7. ayet)
 3. “Güzel söz ve bağışlama, arkasından incit- 1 me gelen sadakadan daha iyidir…” (Bakara suresi, 263. ayet)
 4. “Ey iman edenler! Allah’ın size helâl kıldığı I iyi ve temiz nimetleri (kendinize) haram etmeyin…” (Mâide suresi, 87. ayet)

15. Bilge bir kişi vezire giderek kötü alışkanlıkların yaygınlaşıp ahlaki yapının bozulduğunu dile getirir ve bu konuda tedbir alınmasını ister. Vezir ise her koyunun kendi bacağından ası­lacağını ve bu işe karışmamasını söyler. Bilge kişi de bir koyunu keserek vezirin evinin karşı­sındaki ağaca asar. Koyun zamanla kokmaya başlar ve kokusu vezire kadar ulaşır. Bunu, bilge kişinin yaptığını öğrenen vezir hatasını anlar.

Buna göre bilge kişinin verdiği mesaj aşa- ğıdakiierden hangisidir?

 1. Kötü alışkanlıkları önlemek için iyi örnekler oluşturulmalıdır.
 2. Vezirler, halka karşı fedakarca davranma­lıdır.
 3. Aileler kötü alışkanlıklara yönelik tedbir almalıdır.
 4. Kötülüğün bireye olduğu kadar topluma da zararı dokunacağı bilinmelidir.

16. Hz. Muhammet! (sav.), mescitte arkadaşlarıyla oturuyordu. Biraz sonra bir arkadaşının oğlu babasının yanına geldi. Adam, oğlunu öpüp dizine oturttu Bir süre sonra bu kez adamın kızı geldi. Onu ise hemen yanında bir yere oturttu. Bunun üzerine Hz. Muhammed (sav.) “Çocuklarının ikisini bir tutsana.” buyurarak onu uyardı.

Bu olayda Hz. Muhammed’in (sav.) tavsiye ettiği değer aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Sabır
 2. Adalet
 3. Güven
 4. Hoşgörü

17. Doğru bilgi; gerçek, güvenilir ve kesin olmalıdır. Zan ve tahmine dayalı olmamalıdır.

Bu ifadeye göre aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?

 1. Sosyal medyada okuduğu bir haberin doğ­ruluğunu araştırmak
 2. Hakkında, mahkeme tarafından karar veril­memiş bir zanlıyı suçlu kabul etmemek
 3. Bir tartışmada, her iki tarafı ve şahitleri r dinleyerek karar vermek
 4. Oturduğu apartmanın önünde bulduğu paranın kendisine ait olduğunu düşünerek sahiplenmek

18. insan, hayatı boyunca birçok şeyle karşılaşır.» Bunlardan bazıları kendi iradesiyle bazıları ise başka sebeplerle gerçekleşir. İnsan, gücü ora­nında görev ve sorumluluklarını yerine getirir. Kendisini aşan durumlarda ise Allah’a sığınır ve Allah’tan yardım diler. Böylece insan, gönül rahatlığı içerisinde huzurlu bir şekilde hayatını devam ettirir.

Bu metinde vurgulanan kavramlar aşağıda- kilerin hangisinde verilmiştir?

 1. Kader ve rızık.
 2. Kader ve ecel
 3. Kader ve tevekkül
 4. Kader ve yaratma

19. Hz. Hatice, Hz. Muhammed’e (sav.) hitaben şöyle söylüyordu: “Allah seni katiyyen utan­dırmaz. Çünkü sen akrabalarına iyi davranan, çaresizlerin yardımına koşan, yoksulu himaye eden, misafirlerine ikram eden bir insansın.”

Buna göre Hz. Hatice, Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki özelliklerinden hangisini vurgulamıştır?

 1. Yardımseverliğini
 2. Hoşgörüsünü
 3. Affediciliğini
 4. Adaletini

20. Hz. Ali şöyle bir olay anlatır: “Hz. Peygamber bize ziyarete gelmişti. O gece bizde kaldı. Ha­şan ve Hüseyin de uyuyorlardı. Bir ara Haşan uyanıp su istedi. Hz. Peygamber hemen kalktı ve su kabından bir bardak su aldı. Haşan a vermek için getirmişti ki Hüseyin de uyandı. Hüseyin bardağa uzandı ve su içmek istedi. Hz. Peygamber ise suyu Hüseyin’e değil önce Haşan a verdi. Bunun üzerine Hz. Fatma Babacığım Haşan ı Hüseyin’den çok seviyor­sunuz herhalde.’ dedi. Hz. Peygamber Hayır, suyu önce Haşan istedi.’ buyurdu.”

Bu olaydan Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 1. Danışarak iş yapardı.
 2. Ailesiyle yakından ilgilenirdi.
 3. Çocuklara karşı merhametliydi.
 4. Davranışlarında adaletten ayrılmazdı.

1) B   2) D   3) B   4) C   5) A   6) C   7) B   8) D   9) C    10) A   11) D   12) A   13) C   14) B   15) D   16) B   17) D   18) C   19) A   20) A

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

3 Yorumlar

 1. 9 nasil c yaa a deilmi. Butunu verseydin diyo yani malin iyisinj vermeliyiz

 2. teog bu kadar kolayda sanki saçma sapan sorular

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir