Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı 4. Ünite Cevapları

“4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 4. Ünite Meb Yayınları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı 4. Ünite Cevapları

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 4. Ünite Sayfa 141

1. Ayşe öğretmen labirentten çıkma oyununu eğlenceli hâle getirmek için dosya kağıdıyla bir labirent ve peynire ulaşmaya çalışan bir fare resmi hazırlamıştır. Fare resminin altına da mıknatıs yapıştırmıştır. Bu mıknatısı kullanarak kâğıdın altından yaklaştırdığı bir malzemeyle fareyi labirent içinde hareket ettirmek istemiştir. Ayşe öğretmen oyun için hazırladığı fare resmini hareket ettirmek için hangi malzemeyi kullanmış olabilir?

A) Silgi
B) Plastik tarak
C) Kurşun kalem
D) Demir kaşık

 • Cevap: D

2. İçinde 40 ml su bulunan kaba bir taş atılınca suyun yüksekliği 80 ml olarak ölçülüyor. Buna göre taşın hacmi kaç ml suya karşılık gelmektedir?

A) 20
B) 30
C) 40
D) 50

 • Cevap: C

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 4. Ünite Sayfa 142

3. Şekildeki eşit kollu terazinin sol kefesine 1 kg elma, 2 kg portakal konuluyor. Terazinin dengede kalması için sağ kefesine hangi ağırlıklar konulmalıdır?

A) 100 g + 750 g + 1 kg
B) 900 g + 100 g + 2 kg
C) 200 g +2 kg + 1 kg
D) 250 g + 1 kg + 1 kg

 • Cevap: B

4. Görseldeki içi şeker dolu kavanozun brüt kütlesi 2 kg 500 g’dır. Kavanoz boş olarak tartıldığında 450 g gelmektedir. Buna göre şekerlerin net kütlesi kaç gramdır?

A) 2000
B) 500
C) 450
D) 2050

 • Cevap: D

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 4. Ünite Sayfa 143

5. Ayşe kuzenine doğum günü hediyesi olarak gümüş yüzük almak istemektedir. Ayşe’nin alacağı yüzüğün kütlesi hangi birimle ifade edilir?

A) Gram
B) Kilogram
C) Litre
D) Mililitre

 • Cevap: A

6. “Çok susayan bir karga tarlada çalışan bir çiftçinin testisindeki sudan içmek istemiş ancak suya ulaşamamış. Yerden küçük taş parçaları alarak testinin içine atmaya başlamış. Su ulaşabileceği seviyeye geldiğinde kana kana içmiş.” Suya atılan taşın hangi temel özelliği nedeniyle karga suya ulaşabilmiştir?

A) Belirli bir hacmi olduğu için su seviyesi yükselir.
B) Kütlesi değişmediği için su seviyesi yükselir.
C) Belirli bir şekli olduğu için su seviyesi yükselir.
D) Şekli değişmediği için su seviyesi yükselir.

 • Cevap: A

7. Aşağıda bazı tanımlamalar verilmiştir.
I. Katı maddelerin şekil almış hâline…denir.
II. Bir cismin içerdiği, ölçülebilen büyüklükteki madde miktarına
III. Maddenin boşlukta kapladığı yere…denir.
Buna göre verilen boşluklar hangi kavramlarla doğru tamamlanabilir?

A) Cisim Madde Hacim
B) Cisim Kütle Hacim
C) Madde Kütle Cisim
D) Kütle Cisim Madde

 • Cevap: B

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 4. Ünite Sayfa 144

8. Keçe; çanta, kalemlik, şapka, cüzdan, ceket vb. eşyaların yapımında kullanılabilir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Keçe belirli bir kütleye sahiptir.
B) Keçenin bir hacmi vardır.
C) Keçe maddeyken çanta cisimdir.
D) Kalemlik bir cisimdir fakat bir madde değildir.

 • Cevap: D

9. Bu habere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Küresel ısınma deniz suyunun katı hâle geçmesine neden olur.
B) Buzullardaki sıcaklık değişimi deniz canlılarını etkilemez.
C) Buzullar küresel ısınma nedeniyle ısı alarak erimeye başlamıştır.
D) Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin nedeni buzullardır.

 • Cevap: C

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 4. Ünite Sayfa 145

10. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Farklı sıcaklıktaki iki madde arasında ısı alışverişi olur.
B) Erime olayında madde ısı alır.
C) Termometre ile maddelerin ısısı ölçülür.
D) Sıcaklık birimi °C (derece selsiyus)’tur.

 • Cevap: C

11. Suyun hâl değişimi görselde verilmiştir. Buna göre I, II ve III numaralı hâl değişim olayları aşağıdakilerden hangisidir?

A) Erime Buharlaşma Donma
B) Erime Soğuma Isınma
C) Donma Buharlaşma Erime
D) Donma Isınma Soğuma

 • Cevap: A

12. Aşağıdakilerden hangisi sıvı maddelerin özelliği değildir?

A) Sıkıştırılabilir.
B) Akışkandır.
C) Konulduğu kabın şeklini alır.
D) Belirli bir hacmi vardır.

 • Cevap: A

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 4. Ünite Sayfa 146

13. Görselde geri dönüşümle ilgili bir afiş verilmiştir. Buna göre geri dönüşümle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Çevrenin korunmasına katkı sunar.
B) Geri dönüşüm ülke ekonomisine katkıda bulunur.
C) Ham madde tüketimini azaltır.
D) Geri dönüşüm atıkları çevre kirliliğine neden olur.

 • Cevap: D

14. Bir maddeye ait özellikler aşağıda verilmiştir.
• Suda batar.
• Suyu emmez.
• Mıknatısla çekilmez.
Bu özellikler hangi maddeye ait olabilir?

A) Çivi
B) Kâğıt peçete
C) Cam bardak
D) Talaş

 • Cevap: C

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 4. Ünite Sayfa 147

15. Aşağıdakilerden hangisi aynı maddenin üç farklı hâline örnektir?

A) buz su su buharı
B) dolu kar yağmur
C) yağmur kar bulut
D) zeytin yağ su

 • Cevap: A

16. Bir öğrenci yüzen ve batan cisimleri gözlemlemek istiyor. Bu amaçla su dolu bir kaba toprak, talaş, yaprak ve anahtar atıyor. Öğrenci deney sonucuna göre maddeleri nasıl sınıflandırmalıdır?

A) talaş – yaprak anahtar – toprak
B) anahtar – yaprak talaş – toprak
C) toprak – anahtar yaprak – talaş
D) toprak – talaş anahtar – yaprak

 • Cevap: A

17. Gazlarla ilgili bazı bilgiler verilmiştir.
I. Gazlar sıkıştırılamaz.
II. Gazların belirli bir şekli yoktur.
III. Gazlar bulundukları kabın tamamına yayılır. Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

 • Cevap: C

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 4. Ünite Sayfa 148

18. Boşlukta yer kaplayan, kütlesi ve hacmi olan ayrıca beş duyu organımızdan en az birisi ile hissedilebilen, canlı ve cansız varlıklara madde denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi madde değildir?

A) Taş
B) Hava
C) Su
D) Işık

 • Cevap: D

19. Aşağıdakilerden hangisi maddenin katı hâlinin özelliklerinden değildir?

A) Akışkan değildir.
B) Belirli bir şekli vardır.
C) Konuldukları kabın tamamına yayılır.
D) Dışarıdan bir etki olmadıkça şekilleri değişmez.

 • Cevap: C

20. Ali, dereceli kaba su koyup içine elma atarak suyun ne kadar yükseldiğini not almıştır. Ali’nin bu deneyi yapma amacı hangisidir?

A) Suyun hacmini ölçmek
B) Elmanın hacmini hesaplamak
C) Suyun ağırlığını hesaplamak
D) Elmanın kütlesini ölçmek

 • Cevap: B

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 4. Ünite Sayfa 149

21. Donma olayı nasıl gerçekleşir?

A) Katı haldeki bir maddenin ısı alarak sıvı hâle geçmesiyle
B) Sıvı maddelerin dışarıya ısı vererek katı hâle geçmesiyle
C) Sıvı maddelerin ısı alarak gaz hâline geçmesiyle
D) Soğuk olan maddenin sıcak olan maddeden ısı almasıyla

 • Cevap: B

22. Aşağıdakilerden hangisi saf madde değildir?

A) Altın
B) Şeker
C) Tuz
D) İçme suyu

 • Cevap: D

23. Karışımı oluşturan maddelerden en az birisinin yapısında demir, nikel ve kobalttan yapılmış bir madde varsa o maddeyi ayırmak için hangi yöntem kullanılabilir?

A) Buharlaştırma
B) Süzme
C) Yüzdürme
D) Mıknatısla ayırma

 • Cevap: D

24. Isı ve sıcaklıkla ilgili bazı bilgiler verilmiştir.
I. Isı akışı, sıcaklığı düşük olan maddeden yüksek olan maddeye doğrudur.
II. Ani sıcaklık değişimi kayaların parçalanmasına ve toprağın oluşmasına neden olur.
III. Soğuk hava, vücudumuzla temas ettiğinde vücudumuzdan ısı alır ve üşürüz. Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

 • Cevap: C

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 4. Ünite Sayfa 150

25. Aşağıdaki maddelerden hangisi saf maddeye örnektir?

A) Tuz
B) Ayran
C) Limonata
D) Şekerli çay

 • Cevap: A

26. Feribotla yolculuk yaparken martılara simit atan Meriç’in atkısı, rüzgârın etkisiyle denize düşmüştür. İlk başlarda suyun üzerinde duran atkı, daha sonra batmaya başlamıştır. Atkının hangi özelliği suya batmasına neden olmuştur?

A) Sudan ağır olması
B) Suyu emmeye başlaması
C) Hacminin giderek azalması
D) Suya düşünce şeklinin değişmesi

 • Cevap: B

27. Günlük hayatta karşılaştığımız bazı olaylar verilmiştir.
I. Kâğıdın yanması
II. Çaydanlıktaki suyun kaynaması
III. Elimize aldığımız kartopunun erimesi Verilen olaylardan hangileri maddenin hâl değişimine örnektir?

A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

 • Cevap: C

28. Mutfakta sütün taşması sonucu ocak sönmüş ve gazın kokusu salona kadar gelmiştir. Yukarıda verilen bu durum gazların hangi özelliğiyle ilgilidir?

A) Sıvılar gibi akışkan olması
B) Konulduğu kaba yayılması
C) Sıkıştırılabilir olması
D) Belli bir şeklinin olmaması

 • Cevap: B

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 4. Ünite Sayfa 151

29. Darası 900 g olan bir kasaya domates konulduğunda brüt kütlesi 6 kg oluyor. Buna göre, domatesin net kütlesi kaç gramdır?

A) 6900
B) 4100
C) 5100
D) 5010

 • Cevap: C

30. Maddelere ait bazı özellikler verilmiştir.
I. Mıknatısla çekilme
II. Hacim
III. Suda batma
IV. Kütle
Bu özelliklerden hangileri maddenin ortak özelliğidir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) III ve IV

 • Cevap: C

31. Büyüklükleri farklı katı maddelerden oluşan karışımları birbirinden ayırmak için kullanılan yöntemle aşağıdaki karışımlardan hangisini ayıramayız?

A) Çakıl – kum
B) Pirinç – un
C) Kömür – kömür tozu
D) Demir tozu – kum

 • Cevap: D

32. Bir öğrenci aşağıdaki maddeleri saf madde ve karışım olarak ayırmak istiyor.
• Çorba
• Limonata
• Tuz
• Şeker
• Salata
Buna göre öğrenci, yukarıdakilerden hangilerini karışımlara örnek olarak gösterirse doğru bir gruplandırma yapmış olur?

A) Tuz, şeker
B) Çorba, salata, limonata
C) Tuz, salata, çorba
D) Şeker, limonata

 • Cevap: B

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 4. Ünite Sayfa 152

33. Görseldeki mıknatıs cisimlere yaklaştırmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kalemi çeker, kumu çekmez.
B) Çiviyi çeker, demir kaşığı çekmez.
C) Demir ataşı çeker, toplu iğneyi çekmez.
D) Toplu iğneyi çeker, silgiyi çekmez.

 • Cevap: D

34. Bazı karışımların içindeki maddeleri ayırıp geri dönüşüme göndermek, çevre kirliliğini azaltmak ve ülke ekonomisi için önemlidir. Buna göre geri dönüşümün yararlarıyla ilgili hangi öğrencinin söylediği yanlıştır?

A) Doğal kaynak tüketimini azaltır.
B) Atık miktarını çoğaltır.
C) Enerji tasarrufu sağlar.
D) Ekonomik olarak tasarruf sağlar.

 • Cevap: B

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 4. Ünite Sayfa 153

35. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sıvılar akıcıdır.
B) Katıların belirli bir kütlesi vardır.
C) Gazların belirli bir şekli vardır.
D) Un ve şeker küçük taneli katilardır.

 • Cevap: C

36. Suyun hâl değiştirerek yeryüzü ile atmosfer arasındaki sürekli dolanımına su döngüsü denir. Görselde bir su döngüsü verilmiştir. Görselde numaralandırılarak verilen alanlarda su hangi hâllerde bulunur?

A) Gaz Katı Sıvı
B) Sıvı Gaz Katı
C) Sıvı Katı Gaz
D) Gaz Sıvı Katı

 • Cevap: C

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 4. Ünite Sayfa 154

37. Kek yapmak isteyen Sevgi, unun içine pirinç tanelerinin karışmış olduğunu görür. Sevgi, pirinçleri ayıklamak için hangi yöntemi kullanmalıdır?

A) Süzme
B) Eleme
C) Mıknatısla ayırma
D) Buharlaştırma

 • Cevap: B

38. Düzgün bir şekle sahip olmayan katı maddelerin hacimlerinin dereceli kap ile ölçülme aşamaları karışık olarak verilmiştir.
I. Dereceli kaptaki sıvının yükseldiği değer belirlenip not edilir.
II. İki değer arasındaki fark katı maddenin hacmini verir.
III. Dereceli kabın içine sıvı dökülür. Sıvının hacmi not edilir.
IV. Daha sonra sıvının içine hacmi ölçülecek katı madde bırakılır. Ölçme aşamaları hangi seçenekte doğru şekilde sıralanmıştır?

A) III-I-IV-II
B) III-IV-I-II
C) I-IV-III-II
D) IV-II-III-I

 • Cevap: B

39. Karışımları ayırma yöntemlerinden biri de eleme yöntemidir. Aşağıdakilerden hangisi eleme yöntemi ile ayrılabilir?

A) Pirinç ve su karışımı
B) Tahıllar ile tahıl kabukları
C) Hoşaftaki meyvelerle hoşafın suyu
D) Süt ile sütün içine düşen buğday taneleri

 • Cevap: B

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 4. Ünite Sayfa 155

40. Seval öğretmen öğrencilerine bir taşın hacminin nasıl ölçülebileceğini sormuştur. Buna göre hangi öğrenci soruyu doğru cevaplandırmıştır?

A) Eşit kollu terazi ile ölçeriz.
B) Elektronik terazi ile ölçeriz.
C) Dereceli kap ile ölçeriz.
D) Yaylı kantar ile ölçeriz.

 • Cevap: C

41. Aşağıdakilerden hangisi bulunduğu ortama yayılan, sıkıştırılabilen ve konulduğu kabı dolduran bir maddedir?

A) Makarna
B) Şeker
C) Deodorant
D) Zeytinyağı

 • Cevap: C

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 4. Ünite Sayfa 156

42. Öğretmen öğrencilerden suyun katı, sıvı ve gaz hâllerine hava olaylarından örnek vermelerini istemiştir. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiştir?

 • Cevap: C

43. Eda, aşağıdaki ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunu belirleyip ifade doğru ise D, yanlış ise Y doğrultusunda ilerlemektedir. Buna göre, Eda hangi çıkışa ulaşmıştır?

A) 1. Çıkış
B) 2. Çıkış
C) 3. Çıkış
D) 4. Çıkış

 • Cevap: A

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 4. Ünite Sayfa 157

44. Bir bebeğe verilmek üzere hazırlanan biberondaki sıcak süt, soğuması için soğuk su dolu kaba koyulmuştur. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Süt ısı alırken su ısı verir.
B) Isı akışı sudan süte doğru olur.
C) Yeterince beklenirse kaptaki suyun sıcaklığı sütün sıcaklığından fazla olur.
D) Isı alışverişi sütün ve suyun sıcaklıkları eşitleninceye kadar devam eder.

 • Cevap: D

45. Aşağıdakilerden hangisi saf maddelerin özelliklerinden değildir?

A) Küçük parçalara ayrılsa da kendi özelliğini korur.
B) Tek tür maddeden oluşur.
C) Her noktasının özelliği aynıdır.
D) Eleme ve süzme ile farklı maddelere ayrılır.

 • Cevap: D

46. Aşağıdakilerden hangisi maddelerin su geçirmezlik özelliğinden yararlanılarak üretilmemiştir?

A) Bulaşık eldiveni
B) Yağmurluk
C) Çizme
D) Tenis raketi

 • Cevap: D

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 4. Ünite Sayfa 158

47. Aşağıdakilerden hangisi suyu emmeyen bir maddedir?

A) Sünger
B) Pamuk
C) Tabak
D) Peçete

 • Cevap: C

48. Sıvı seviyesi 450 ml olan dereceli kaba silgi atıldığında sıvının seviyesi 525 ml’ye yükselmiştir. Buna göre verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Silginin hacmi 75 ml’dir.
B) Silginin kütlesi 75 ml’dir.
C) Sıvının hacmi 75 ml’dir.
D) Sıvının kütlesi 75 ml’dir.

 • Cevap: A

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 4. Ünite Sayfa 159

49. Görselde bir kap boşken ve içi mürekkeple doluyken elektronik terazide tartılmıştır. Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Boş kabın kütlesi 180 gramdır.
B) Net kütle 330 gramdır.
C) Brüt kütle 510 gramdır.
D) Kabın darası 330 gramdır.

 • Cevap: D

50. Ela mutfakta aşağıda verilen günlük işleri yapıyor.
I. Yarısı dolu tuzluğa tuz ekliyor.
II. Bir bardak süte bir çay kaşığı bal ekliyor.
III. Domates, soğan ve maydanozdan oluşan salata yapıyor. Ela’nın yaptığı işlerin hangisinin sonucunda bir karışım oluşur?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

 • Cevap: C

51. Aşağıdakilerden hangisi maddedir?

A) Işık
B) Ses
C) Gölge
D) Elma

 • Cevap: D

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 4. Ünite Sayfa 160

52. Ayşe oyuncak bebeğini tamamen su dolu kaba batırdığında suyun taştığını görüyor. Buna göre Ayşe, oyuncak bebeğiyle ilgili nasıl bir çıkarımda bulunabilir?

A) Bebek bezden yapılmıştır.
B) Bebeğin bir kütlesi vardır.
C) Bebeğin bir hacmi vardır.
D) Bebek sudan ağırdır.

 • Cevap: C

53. Tamamı su ile dolu olan kovanın içine taş bırakıldığında taşın battığını, suyun ise taştığını gözlemleriz. Bu durumla ilgili yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Taşın hacmi kadar su taşar.
B) Taşın kütlesi kadar su taşar.
C) Taşın ağırlığı kadar su taşar.
D) Taşın kütlesi ve hacmi kadar su taşar.

 • Cevap: A

54. Aşağıdaki maddelerden hangisini hem katı hem de sıvı hâliyle kullanamayız?

A) Makas
B) Yağ
C) Deterjan
D) Sabun

 • Cevap: A

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 4. Ünite Sayfa 161

55. Bazı karışımlar aşağıda verilmiştir.
I. Cam ve demir bilyeler
II. Su ve fasulye
III. Talaş ve toprak
IV. Tuz ve taş
Bu karışımları birbirinden ayırmak için sırasıyla hangi yöntemler kullanılabilir?

A) eleme yüzdürme mıknatısla ayırma süzme
B) mıknatısla ayırma süzme eleme yüzdürme
C) mıknatısla ayırma süzme yüzdürme eleme
D) eleme süzme yüzdürme eleme

 • Cevap: C

56. Bir kabın boş ve dolu hâldeki kütlesi ölçülerek görselde verilmiştir. Buna göre kabın içindeki maddenin kütlesi kaç gramdır?

A) 3600
B) 3650
C) 3700
D) 3750

 • Cevap: B

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 4. Ünite Sayfa 162

57. K, L ve M maddelerinin hâlleri tabloda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) L maddesi akışkandır.
B) M maddesi sıkıştırılabilir.
C) K maddesi gözle görülemeyebilir.
D) L maddesi ısıtılınca hâl değiştirebilir.

 • Cevap: B

58. Tabloda eleme yöntemiyle ayrıştırılan karışımların boyanması istenmektedir. Buna göre tablonun boyandıktan sonraki görünümü hangisidir?

 • Cevap: A

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 4. Ünite Sayfa 163

59. Aşağıda verilen maddeleri hazırlayınız. Su dolu bir kaba bırakınız. Suda yüzme ve batma durumlarını gözlemleyiniz. Suyun yüzeyinde kalan maddelerin isimlerini havuzun üzerindeki kutucuklara, suya batan maddelerin isimlerini ise havuzun altındaki kutucuklara yazınız.

 • Cevap: 

Suda yüzen cisimler: Kâğıt gemi, pet şişe, pinpon topu, tahta, plastik tabak
Suda batan cisimler: Madeni para, metal kaşık, taş, misket, çengelli iğne

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 4. Ünite Sayfa 165

62. Aşağıdaki maddeleri “saf madde” ve “karışım” olmalarına göre sınıflandırarak uygun kutucukları işaretleyiniz.

 • Cevap: 

63. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara, kutucuklardaki kelimelerden uygun olanlarını yazınız.

 • Cevap: 

1. Demlikten bardağa çay koyarken, çay yaprakları sudan süzme yöntemiyle ayrılabilir.
2. Metalden yapılmış cisimler suda batarken plastik ve tahta parçası suda yüzer.
3. Birden çok saf maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşan maddelere karışım denir.
4. Kütlesi ve hacmi olan her şeye madde denir.
5. Maddeler doğada katı, sıvı ve gaz hâlde bulunur.
6. Bir kilogram 1000 gramdır.
7. Sıvı maddeler içine konuldukları kabın şeklini, alır.
8. Net kütleyi bulmak için brüt kütleden dara çıkartılır.
9. Ayran su tuz ve yoğurttan oluştuğu için bir karışımdır.
10. Şeker saf maddedir.
11. Demir tozuyla talaş mıknatıs ile birbirinden ayrılabilir.
12. Sıvı maddelerin ortamdan ısı alarak gaz hâline geçmesine buharlaşma denir.

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 4. Ünite Sayfa 166

64. Aşağıda verilen cümleler doğru ise başında bulunan yay ayraç içine (D) yanlış ise (Y) yazınız.

 • Cevap: 

(D) Limonata bir karışımdır.
(Y) Katı maddeler sıkıştırılabilir.
(D) Sıvı maddelerin dış ortama ısı vererek katı hâle geçmesine donma denir.
(D) Sıvıların hacmini ölçmek için dereceli silindir kullanılır.
(Y) Taş parçası konulduğu kabın şeklini alır.
(Y) Kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı gibi maddeler suyu emme özelliğine sahip değildir.
(D) Çatal, kaşık, bıçak ve bardak cisimlere örnek olarak verilebilir.
(D) Atıklar ayrıştırılıp tekrar kullanılarak ülke ekonomisine katkı sağlar.
(D) Termometrede sıcaklık ölçülürken sıvı madde sıcaklığın etkisiyle termometre haznesi içinde yükselir.
(Y) Kum ile odun talaşını birbirinden ayırmak için mıknatıstan yararlanılmaktadır.

65. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara, kutucuklardaki kelimelerden uygun olanlarını yazınız.

 • Cevap: 

Kütlesi ve hacmi olmadığı için Elektrik , gölge, şimşek madde değildir.
Hava, su buharı vb. maddeler Gaz hâlindedir.
Maddenin boşlukta kapladığı yere Hacim denir.
Kütlesi ve hacmi olan tüm varlıklara Madde denir.
Bir maddenin ısı alarak veya ısı vererek bir hâlden başka bir hâle geçmesine Hal değişimi denir.
İki ya da daha fazla saf maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle Karışım oluşur.
Sıvıların içinde çözünen katı maddeleri ayırmak için Buharlaştırma yöntemi kullanılır.

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 4. Ünite Sayfa 167

66. Aşağıdaki maddeleri özelliklerine göre gruplandırınız.

 • Cevap: 

Suyu emmez: Tahta kaşık, plastik top, demir bilye, ataş, iğne, cam bardak, yaprak, kalem, şişe mantarı
Suyu emer: El bezi, yün ip, kâğıt
Mıknatıs çeker: Demir bilye, ataş, iğne, şişe mantarı
Mıknatıs çekmez: Tahta kaşık, plastik top, cam bardak, yaprak, el bezi, kalem, kâğıt, yün ip
Suda yüzer: Tahta kaşık, plastik top, yaprak, şişe mantarı, kalem, kâğıt, yün ip
Suda batar: Demir bilye, ataş, iğne, cam bardak, el bezi

67. Aşağıda verilen cümleler doğru ise başında bulunan yay ayraç içine (D) yanlış ise (Y) yazınız.

 • Cevap: 

(D) Kütle ve hacim maddenin ölçülebilir özelliklerindendir.
(Y) Maddenin hacmi eşit kollu terazi ile ölçülür.
(D) Suyun hacmi litre ya da mililitre ile ifade edilir.
(D) Dereceli silindir ile bazı maddelerin hacmi ölçülebilir.
(D) Kütlenin birimi kilogram ya da gramdır.
(D) Kütle eşit kollu terazi ile ölçülebilir.

68. Aşağıda verilen cümleler doğru ise sonunda bulunan yay ayraç içine (D) yanlış ise (Y) yazınız.

 • Cevap: 

• Sıvı maddelerin dışarıya ısı vererek katı hâle geçmesine erime denir. (Y)
• Sıvılar içinde çözünmüş katılar, yüzdürme yöntemi ile sıvılardan ayrılabilir. (Y)
• Hacim birimi kilogramdır. (Y)
• Kütlesi ve hacmi olan tüm varlıklar maddedir. (D)
• Değişmeyen madde miktarına kütle denir. (D)
• Tek tür maddeden oluşmuş varlıklara karışım denir. (Y)
• Katı hâldeki maddenin ısı alarak sıvı hâle geçmesi donmadır. (Y)
• Farklı büyüklükteki katı maddeler eleme yöntemi ile birbirlerinden ayrılabilir. (D)

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 4. Ünite Sayfa 168

69. Aşağıdaki görselde maddeleri niteleyen bazı özellikler ve bu özelliklerle ilgili örnekler yazılmıştır. Görselde boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz.

 • Cevap: 

70. Aşağıda verilen boşluklara, kutucuklardaki kelimelerden uygun olanlarını yazınız.

 • Cevap: 

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 4. Ünite Sayfa 169

71. Aşağıdaki karışımlar ile karışımları oluşturan maddeleri eşleştirerek verilen şifreyi bulunuz.

 • Cevap: K A R I Ş I M

72. Aşağıda verilen maddelerle farklı karışımlar üretip bu karışımları ayırma yöntemlerini ilk satırda verilen örnekteki gibi yazınız.

 • Cevap: 

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 4. Ünite Sayfa 170

73. Aşağıdaki tabloda maddenin hâlleri ile ilgili verilen bilgilerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.

 • Cevap: 

Esnek olmayan katıların belirli bir şekli vardır, sıkıştırılamaz. (D)
Sirke, süt, benzin katı maddedir. (Y)
Gazlar çok küçük gözeneklerden kaçabilir. (D)
Gazlar bulundukları kabın şeklini alır. (D)
Karbondioksit ve oksijen gaz maddelere örnektir. (D)

74. Annesi bebeğinin ağırlığını baskül kullanarak ölçmek istiyor ancak bebek baskül üzerinde hareket etmeden duramadığı için ölçüm yapamıyor. Bebeğin ağırlığını ölçebilmesi için anneye bir çözüm öneriniz.

 • Cevap: Önce kişinin kendi kütlesini ölçmesi daha sonra tartıya bebekle birlikte çıkarak kütleyi ölçmesi ve aradaki farkın bebeğin kütlesi olduğunu hesaplaması beklenir.

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 4. Ünite Sayfa 171

4. Sınıf Çalışma Kitabı Fen Bilimleri Cevapları Sayfa 171

75. Görseldeki maddeleri özelliklerine göre ayırarak tabloda uygun yerlere yazınız.

 • Cevap: 

76. Aşağıda günlük yaşantımızda satın aldığımız maddeler verilmiştir. Genel olarak bu maddelerden hangilerini kilogram, hangilerini gram olarak satın aldığımızı tabloya yazınız.

 • Cevap: 

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 4. Ünite Sayfa 172

77. Tabloda verilen maddelerin oda sıcaklığında hangi hâllerde bulunabileceğini işaretleyiniz.

 • Cevap: 

78. Tabloda verilen maddeleri aşağıdaki trenin vagonunda yer alan uygun kutucuklara yazınız. (Maddeleri birden fazla kullanabilirsiniz.)

 • Cevap: 

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 4. Ünite Sayfa 1173

79. Görsellerde verilen ayırma yöntemlerini yanlarında verilen boşluğa yazınız. Siz de bu yöntemle ayrılabilen bir karışım örneği veriniz.

 • Cevap: 

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 4. Ünite Sayfa 174

80. Kütlesi ve hacmi olan tüm varlıklara madde denir. Bu bilgiye göre aşağıdaki tabloda verilen varlıklardan madde olanları “Madde” sepetine; madde olmayanları ise “Madde Değil” sepetinin altına yazınız.

 • Cevap: 

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 4. Ünite Sayfa 1175

81. Maddelerin bazı özellikleri aşağıda verilmiştir.
Belirli şekilleri vardır.
Dışarıdan bir etki olmadıkça şekilleri aynı kalır.
Akışkandırlar.
Konuldukları kabın şeklini alırlar.
Bulundukları ortamda kolayca yayılırlar.
Akışkan değildirler.
Konulduğu kabın tamamına yayılırlar.
Sıkıştırılamazlar.
Belirli şekilleri yoktur.
Sıkıştırılabilirler.

Verilen özelliklerle maddenin hâlleri şemasını uygun şekilde tamamlayınız.

 • Cevap: 

82. Tabloda bazı maddeler verilmiştir. Bu maddeleri katı sıvı ve gaz olma durumlarına göre sınıflandırarak aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

 • Cevap: 

Katı: Odun, dolu, masa, kitap, buz
Sıvı: Deniz, ayran, limonata, nehir, zeytinyağı
Gaz: Bulut, oksijen, su buharı, doğalgaz, egzoz gazı

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 4. Ünite Sayfa 176

83. Aşağıda verilen bulmacayı çözünüz.

 • Cevap: 

84. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara, kutucuklardaki kelimelerden uygun olanlarını yazınız.

 • Cevap: 

• Maddelerin sıcaklığını ölçmek için termometre kullanılır.
• Isı akışı sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğru gerçekleşir.
• Sıcak ve soğuk maddelerin birbiriyle teması sonucu ısı alışverişi olur.
• Isı alışverişi maddelerin sıcaklıkları eşit oluncaya kadar devam eder.
• Isı alan maddenin sıcaklığı artar, ısı veren maddenin sıcaklığı azalır.

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 4. Ünite Sayfa 177

85. Aşağıdaki bilgiler doğru ise yanındaki kutucuğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

 • Cevap: 

İçtiğimiz su, saf bir maddedir. (Y)
Saf madde ne kadar küçük parçalara ayrılırsa ayrılsın yine de kendi özelliğini korur. (D)
Karışımları oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmez. (D)
Karışımlar tek tür maddeden oluşur. (Y)
Tabaktaki kuruyemişler bir karışım oluşturur. (D)
Yediğimiz yemekler birer karışımdır. (D)
Karışımları ayırmak mümkün değildir. (Y)
Süt, limonata ve portakal suyu saf maddedir. (Y)

86. Tabloda verilen karışımları ayırmak için kullanılacak doğru yöntemi işaretleyiniz.

 • Cevap: 

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 4. Ünite Sayfa 1178

87. Aşağıdaki maddelerin saf madde mi, karışım mı olduğunu tabloda işaretleyeniz.

 • Cevap: 

88. Aşağıda verilen bilgileri okuyup maddenin hâllerine göre doğru işaretlemeyi yaparak anahtar kelimeyi bulunuz.

 • Cevap: E R İ M E

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 4. Ünite Sayfa 179

89. İsimleri balonların üzerinde yazılı olan maddeleri mıknatısın çekme ve çekmeme özelliğine göre sınıflandırarak tabloya yazınız.

 • Cevap: 

90. Aşağıda verilen maddelerin özelliklerine göre tabloyu işaretleyiniz. (Maddeler birden fazla yerde kullanılabilir.)

 • Cevap: 

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 4. Ünite Sayfa 180

91. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

1. Sıvı maddenin katı hâle geçmesi
2. Sıcaklığı ölçen aletin ismi
3. Kütlesi ve hacmi olan her şey
4. Farklı büyüklükteki katı maddelerden oluşan karışımları ayrıştırmak için kullanılan yöntem
5. Boş kabın kütlesi
6. Kütle ölçü birimi
7. Maddenin boşlukta kapladığı yer
8. Hacim ölçü birimi
9. Maddenin hacmini ölçerken kullandığımız silindir kabın özelliği

 • Cevap: 

4. Sınıf Çalışma Kitabı Fen Bilimleri 4. Ünite Cevapları Meb Yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
28
love
11
clap
5
angry
4
unlike
3
happy
1
confused
0
sad

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!