Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı 5. Ünite Cevapları

“4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Meb Yayınları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı 5. Ünite Cevapları

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 193

1. Aşağıdakilerden hangisi hem ses hem de ışık kirliliğinin olumsuz etkilerindendir?

A) Göz yorgunluğu
B) Stres ve baş ağrısı
C) Geçici ve kalıcı işitme kaybı
D) Göçmen kuşların yön bulmakta zorlanması

 • Cevap: B

2. Gözlemevleri uzayda yer alan gök cisimlerini gözlemlemek, incelemek ve veri toplamak amacıyla şehir dışına kurulur. Gözlemevlerinin şehir dışına kurulma nedeni hangisidir?

A) Sessiz olması
B) Yüksek olmaması
C) Maliyetin az olması
D) Işık kirliliğinin olmaması

 • Cevap: D

3. Yapmış olduğu binlerce deneme sonrası “Hiç yanılmadım, 10.000 işe yaramayan yol buldum.” diyerek zorluklar karşısında yılmadan ampulü icat etmiştir. Yukarıda bahsedilen bilim insanı kimdir?

A) Galileo
B) Graham Bell
C) Louis Pasteur
D) Thomas Alva Edison

 • Cevap: D

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 194

4. Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin olumsuz etkilerinden değildir?

A) Göçmen kuşların göç yollarını şaşırması
B) Yavru kaplumbağaların denizden farklı yöne gitmesi
C) Geçici ve kalıcı işitme kayıplarının oluşması
D) Gök cisimlerinin gözlenmesinin zorlaşması

 • Cevap: C

5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sesin şiddetini değiştiren ses teknolojisi ürünleri bir arada verilmiştir?

 • Cevap: B

6. Aşağıdakilerden hangisi şiddetli sesin olumsuz etkilerinden biridir?

A) Duyma kayıplarına neden olabilir.
B) Korna sesleri kazaları önleyebilir.
C) Törenlerde sesin topluluğa ulaşmasını sağlar.
D) Trafikte acil durum araçlarının fark edilmesini sağlar.

 • Cevap: A

7. Aşağıdakilerden hangisi yapay ses kaynağına örnek olarak verilebilir?

 • Cevap: D

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 1955

8. Görseldeki sokak lambalarının hangisinde en doğru aydınlatma kullanılmıştır?

A) I
B) II
C) III
D) IV

 • Cevap: D

9. Alya, ses kirliliğinin olumsuz etkilerinden korunma yollarıyla ilgili bir poster hazırlayacaktır. Posterde aşağıdaki ifadelerden hangisinin yer alması uygun olmaz?

A) Yol kenarlarındaki ağaçlandırma çalışmaları artırılmalıdır.
B) Toplu taşıma yerine özel araçlarla seyahat edilmelidir.
C) Fabrika, imalathane gibi yerler şehir dışına kurulmalıdır.
D) Trafikte mümkün olduğunca korna çalmaktan kaçınılmalıdır.

 • Cevap: B

10. Ampüllerin içerisinde…I… mineralinden yapılmış ince bir tel bulunur.
Lambadan gelen ışık…II…gözümüze gelmemelidir.
Ses kaynağına olan uzaklık arttıkça ses şiddeti….III…
Verilen ifadelerde numaralandırılmış boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) demir sağdan artar
B) tungsten doğrudan azalır
C) demir doğrudan artar
D) tungsten soldan azalır

 • Cevap: B

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 196

11. Ayşe Öğretmen, öğrencilerinden hafta sonu teleskop ile gece, gökyüzünü incelemelerini ve gözlem sonuçlarını sınıfta sunmalarını istemiştir. Buna göre öğrenciler, en iyi gözlemi aşağıdakilerden hangisinde yapabilir?

A) Kırsal alanda
B) Şehir merkezinde
C) Lunaparkta
D) Alışveriş merkezinde

 • Cevap: A

12. Verilen görsellerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Çalışma ortamındaki ışık rengi seçimi önemlidir.
B) Işığın doğrudan gözümüze gelmemesi gerekir.
C) Lambalar yukarı yönde ışık vermelidir.
D) Bilgisayar ekranıyla aramızda 30-40 cm olmalıdır.

 • Cevap: B

13. Farklı ortamlardaki gürültü şiddeti aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ortamlardan hangisi bu grafikte yer almaz?

A) Düğün salonu
B) Kütüphane
C) Okul bahçesi
D) Konser alanı

 • Cevap: B

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 197

14. Yusuf’un evinin krokisi aşağıda verilmiştir. Yusuf odasında müzik eşliğinde dans ederken, evin hangi bölümünden duyulan müzik sesinin şiddeti daha az olur?

A) Yatak odası
B) Mutfak
C) Banyo
D) Oturma odası

 • Cevap: C

15. Ece, fen bilimleri dersinde ses kirliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için alınması gereken tedbirleri anlatmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Ece’nin anlattığı tedbirler arasında yer almaz?

A) Tören esnasında alçak sesle şiir okumak
B) Elektrikli ev aletlerini geç saatlerde kullanmaktan kaçınmak
C) Pazarda yüksek sesle bağırmayı engellemek
D) Araç sürücülerini gereksiz korna çalmaması için bilinçlendirmek

 • Cevap: A

16. Öznur, şiddetli sese sahip teknolojik araçların olumlu etkilerini listelemek istemektedir. Buna göre, Öznur’un listesinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Ambulansın ve itfaiyenin fark edilmesini kolaylaştırır.
B) Uyarı amaçlı çalınan korna sesiyle trafik kazaları engellenebilir.
C) Yangın anında yangın alarmının çalmasıyla tehlike önlenebilir.
D) Evde müzik dinlenirken komşulara müzik sesinin ulaşması sağlanabilir.

 • Cevap: D

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 198

17. Bir grup öğrenci aydınlatma araçlarının ülke ekonomisi açısından tasarruflu kullanımı ile ilgili panoya asılmak üzere aşağıdaki afişleri hazırlamıştır. Buna göre hangi öğrencilerin afişi panoya asılabilir?

A) Fatih ve Aleyna
B) Aleyna ve Yusuf
C) Yusuf ve Kuzey
D) Kuzey ve Fatih

 • Cevap: C

18. Aşağıdakilerin hangisinde ortam uygun şekilde aydınlatılmıştır?

 • Cevap: A

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 199

19. Aşağıdakilerden hangisi sağlık amacı ile sesin şiddetini arttırmak için kullandığımız araçlardan biridir?

 • Cevap: B

20. Halis, babasıyla Kaz Dağları’na kampa gitmiştir ve gökyüzünde şehir merkezindekine göre çok daha fazla sayıda yıldız görmüştür. Halis’in Kaz Dağları’nda daha fazla yıldız görmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şehir merkezinde hava kirliliğinin daha fazla olması
B) Kaz dağlarında ses kirliliğinin daha az olması
C) Şehir merkezinde ışık kirliliğinin daha fazla olması
D) Kaz dağlarında havanın daha soğuk olması

 • Cevap: C

21. Kaan, şehir merkezindeki fabrikaların sebep olduğu ses kirliliğini azaltmak için bir proje geliştirmek istiyor. Hangi seçenekte verilen çözüm önerisi Kaan’ın projesinde öncelikle yer almalıdır?

A) Fabrikadaki çalışan işçi sayısı artırılmalı
B) Fabrikalar ve sanayi siteleri şehir dışına taşınmalı
C) Katı atıklarının geri dönüşümü sağlanmalı
D) Fabrika bacalarına filtre takılmalı

 • Cevap: B

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 200

22. Aşağıdakilerden hangisi sesin şiddetini artıran araçların faydalarından değildir?

A) İşitme güçlüğü çeken bireylerin daha iyi duyabilmesini sağlamak
B) Sesin bir yerden başka bir yere iletilmesini kolaylaştırmak
C) Sesin daha uzak mesafelere iletmesini sağlamak
D) Çalışma ortamlarında dikkat dağınıklığına neden olmak

 • Cevap: D

23. Mert ve ailesi yaz tatili için İzmir’den yola çıkarlar. Gece yarısı, bir köyde mola verirler. Mert, köyde yıldızları evinden gördüğüne göre çok daha fazla sayıda ve daha parlak görür. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mert’in evinin köye göre daha yüksek bir konumda olması
B) Mola verilen köyde ışıklandırmanın daha fazla olması
C) Şehirlerdeki ışık kirliliğinin, yıldızların görülmesini engellemesi
D) Köydeki ışık kaynaklarının yaydığı ışığın yanlış yönlendirilmesi

 • Cevap: C

24. Aşağıda, geçmişte ve günümüzde kullanılan bazı ses araçlarının görselleri ve kullanım amaçları verilmiştir. Verilen kullanım amaçları ve ses araçlarının görselleri, oklarla eşleştirildiğinde, okların görünümü nasıl olur?

 • Cevap: A

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 201

25. Ada, ışık kirliliğini önlemek için yapılması gerekenlerin olduğu kutuları boyamıştır. Buna göre Ada, aşağıdaki şekillerin hangisini elde eder?

 • Cevap: D

26. Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin canlılar üzerindeki zararlı etkilerinden değildir?

A) Göçmen kuşların yönlerini bulmakta zorlanması
B) Caddelerin güvenlik nedeniyle gece boyu aydınlatılması
C) Fazla ışığa maruz kalan bitkilerin mevsimleri karıştırması
D) Yumurtadan çıkan deniz kaplumbağalarının deniz yerine kıyıya doğru gitmesi

 • Cevap: B

27. Bir sokaktaki lambalar yenilenmek isteniyor. Yenilenme için tercih edilecek sokak lambalarından, ışık kirliğine neden olmayacak ve enerji tasarrufu sağlanabilecek şekilde aydınlatma yapması bekleniyor. Buna göre, aşağıdaki sokak lambalarından hangisi tercih edilmelidir?

 • Cevap: B

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 202

28. Gözlemevleri şehir ışıklarından uzakta ve yüksek yerlerde kurulur. Bunun nedeni şehir ışıklarının oluşturduğu parlaklığın gök cisimlerinin gözlenmesini zorlaştırmasıdır. Buna göre hangi bölgede gözlemevi kurulması daha uygundur?

A) 1. Bölge
B) 2. Bölge
C) 3. Bölge
D) 4. Bölge

 • Cevap: C

29. Sesli teknolojik cihazların insan ve doğa sağlığına olumsuz etkileri olduğu gibi olumlu kullanım alanları da vardır. Aşağıdakilerden hangisi yüksek sesli cihazların olumlu etkilerindendir?

A) Yüksek sese maruz kalan pencerelerin kırılması
B) Acil bir durumda birçok insana aynı anda haber verilebilmesi
C) Kaldırım ya da yol yapımında kullanılan araçların öğrencilerin dikkatini dağıtması
D) Uzun süre yüksek sese maruz kalan kişilerin işitme problemleri yaşaması

 • Cevap: B

30. Aydınlatma teknolojilerinde kullanılan araçlardan bazılarının tanımları aşağıda verilmiştir.
• Bir fitilin etrafına parafin dökülerek genellikle silindir biçimde doldurulan ince, uzun aydınlatma aracıdır.
• İçinde sıvı bir yağ ve fitil bulunan kaptan oluşmuş aydınlatma aracıdır.
• Geçmişte kullanılan, odunun uç kısmına reçine sürülerek yapılan aydınlatma aracıdır.
Buna göre, tanımlaması verilmeyen araç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mum
B) Meşale
C) Kandil
D) Gaz lambası

 • Cevap: D

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 203

31. Thomas Alva Edison’un ampulü buluşuyla birlikte ilkel aydınlatma araçları geride kaldı. Bu icattan sonra aydınlanma teknolojisi hızla gelişmeye başladı. Aşağıdakilerden hangisi son yıllarda kullandığımız teknolojik aydınlatma araçlarından değildir?

A) Halojen lamba
B) Gaz lambası
C) Floresan lamba
D) LED lamba

 • Cevap: B

32. Yüksek ve yoğun seslere gürültü denir. Gürültülü ortamlar ses kirliliğine yol açar. Aşağıdakilerden hangisi şehirlerde ses kirliliğine sebep olur?

A) Araç kullanımının azaltılması
B) Yeşil alan miktarının artırılması
C) Trafikte korna kullanımının mümkün olduğunca azaltılması
D) Fabrika ve imalathanelerin şehir merkezinde kurulması

 • Cevap: D

33. Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğine sebep olur?

A) Ortama uygun aydınlatma araçlarının kullanılması
B) Çalışma masasında çok güçlü aydınlatma kullanılması
C) Aydınlatma araçlarının ihtiyaç olduğunda kullanılması
D) Harekete duyarlı lambaların kullanılması

 • Cevap: B

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 204

34.
Ali ödevinde aşağıdaki maddelere yer vermiştir.
• İnşaat mühendislerinin projelerinde yalıtım malzemeleri kullanması
• Araç sürücülerinin gereksiz yere korna çalmasının önüne geçilmesi
• Daha az gürültülü alet ve makinelerin üretilmesi
• İş yerleri, fabrika ve sanayi kuruluşlarının şehir dışına çıkarılması
Ali’nin ödevinde yer verdiği bu maddeler hangi bölümün başlığı altında olabilir?

A) Işık Kirliliğini Azaltmaya Yönelik Alınacak Tedbirler
B) Işık Kirliliğinin Nedenleri
C) Ses Kirliliğini Azaltmaya Yönelik Alınacak Tedbirler
D) Ses Kirliliğinin Nedenleri

 • Cevap: C

35. Mehmet Bey, fabrika açılışında, “Fabrikamızı şehir dışına yaptık ve çevresini ağaçlandırdık.” demiştir. Mehmet Bey bu açıklamasında aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?

A) Fabrikasının daha güzel görünmesi için uğraştıklarını
B) Fabrikasının üretimini arttırmak için çok çalıştıklarını
C) Fabrikadaki çalışan sayısını artırdıklarını
D) Fabrikanın oluşturacağı ses kirliliğini azaltmaya çalıştıklarını

 • Cevap: D

36. Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin önlenmesi için alınabilecek tedbirlerdendir?

A) Panolar ve tabelalar etrafındaki ışıklar sürekli yanmalıdır.
B) Işık, yazı yazmakta kullanılan elin tersi yönünden gelmelidir.
C) Şehirlerarası yollarda çok fazla sayıda aydınlatma aracı kullanılmalıdır.
D) Sokak lambaları her yönü aydınlatacak şekilde tasarlanmalıdır.

 • Cevap: B

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 205

37. Işık kirliliğine karşı alınması gereken önlemlerle ilgili aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru bilgi vermiştir?

 • Cevap: A

38. Aydınlatmayla ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Yetersiz aydınlatılmış ortam gözü yorar ve görmeyi zorlaştırır.
B) Ders çalışırken kullanılan elle aynı yönden aydınlatma yapılmalıdır.
C) Yatak odasında kitap okurken bütün ışıklar yakılmalıdır.
D) Odaların aydınlatılmasında beyaz ışık yerine sarı ışık tercih edilmelidir.

 • Cevap: A

39. Tabloda aydınlatma teknolojilerinde kullanılan araçlar verilmiştir. Bu araçlardan hangileri elektrikle çalışan aydınlatma araçlarından değildir?

A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5
B) 1 – 3 – 5 – 6 – 8
C) 3 – 5 – 6 – 7 – 8
D) 2 – 5 – 6 – 7 – 8

 • Cevap: B

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 206

40. Işık kirliliğiyle ilgili bir şema verilmiştir. Şemada verilen ifadelerden hangileri ışık kirliliğinin doğal hayat üzerindeki olumsuz etkileriyle ilgilidir?

A) 1. ve 2.
B) 2. ve 3.
C) 1., 3. ve 5.
D) 3., 4. ve 5.

 • Cevap: C

41. Günümüzde kullanılan lambalar, icat edildikleri sıraya göre aşağıda verilmiştir. Bilim insanlarının yeni lambalar icat etmelerinin amacı hangisi olabilir?

A) Az enerjiyle daha çok ışık veren, uzun ömürlü lambalar üretmek
B) Işığın bir noktada toplanmasını sağlayacak lambalar üretmek
C) Beyaz renk yerine sarı renkli ışık yayan lambalar üretmek
D) Taşınabilir yeni aydınlatma araçları geliştirmek

 • Cevap: A

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 207

42. Sesin şiddetini değiştiren ve sesi kaydeden araçların verildiği tabloda bir hata yapılmıştır. Tablonun doğru olması için hangi iki aracın yer değiştirmesi gerekir?

A) Mikrofon USB bellek
B) Stetoskop Plak
C) Kaset Megafon
D) İşitme cihazı CD, DVD

 • Cevap: C

43. Yazı yazarken sağ elini kullanan Alp, lambasını nasıl yerleştirirse doğru aydınlanmayı sağlamış olur?

 • Cevap: D

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 208

44. İnsan kulağının işitemeyeceği seslerle iç organların görüntüsünü elde eden alet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Stetoskop
B) Ultrason
C) Floresan
D) Fonograf

 • Cevap: B

45. Ses yalıtımı ile istenilen seslerin iyi duyulabilmesi, istenmeyen seslerin ise duyulmaması sağlanır. Aşağıdakilerden hangisi ses yalıtımında kullanılan malzemelerden biri değildir?

A) Cam yünü
B) Demir
C) Keçe
D) Strafor

 • Cevap: B

46. Aşağıdaki mesleklerin hangisiyle kullandığı sesin şiddetini arttıran teknolojik araç eşleştirmesi yanlış verilmiştir?

A) Sokak satıcısı – megafon
B) Ressam – stetoskop
C) Hakem – düdük
D) Müzisyen – mikrofon

 • Cevap: B

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 209

47. Zübeyde, verilen alanlardaki ses kirliliği oranlarına göre bir sütun grafiği oluşturmuştur. Buna göre Zübeyde’nin oluşturduğu grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Cevap: C

48. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi şiddetli sesin olumsuz etkilerindendir?

A) Şiddetli seslere maruz kalan insanlarda yorgunluk, baş dönmesi ve dikkat dağınıklığı görülebilir.
B) Evlere ve iş yerlerine takılan alarmların şiddetli sesleri, hırsızlık olaylarını azaltabilir.
C) Otomobillerin korna sesleri, diğer sürücü ve yayaları uyarır ve kazaların oluşmasını engeller.
D) İtfaiyenin siren sesi, trafikteki diğer araçların yolu açmasını ve itfaiyenin yangın yerine daha çabuk ulaşmasını sağlar.

 • Cevap: A

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 210

49. Alçaktan uçan bir uçağın çıkardığı yüksek şiddetli ses, evimizin camlarını titretir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sesin bir enerji olması
B) Sesin bir kaynağının olması
C) Ses şiddetinin artırılabilmesi
D) Sesin kaydedilebilmesi

 • Cevap: A

50. Melike, uygun aydınlatma ile ilgili slogan yazmak istemektedir. Buna göre aşağıdaki sloganlardan hangisi Melike’nin amacına uygun değildir?

A) Gereğinden fazla aydınlatma, gözlerini yorma.
B) Çalışma masana gelen ışık doğrudan gelmesin gözüne.
C) Aydınlatılacak yere ver ışığını.
D) Sağ eline sağından ver ışığı.

 • Cevap: D

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 211

51. Aşağıda verilen ifadeleri “doğru veya yanlış” olma durumlarına göre işaretleyiniz.

 • Cevap: 

Toplu taşıma araçları yerine özel araçlar tercih edilmelidir. (Y)
Yol kenarlarındaki yeşil alanlar artırılmalıdır. (D)
Ev ve iş yerlerinde ses yalıtımı yapılmalıdır. (D)
Gürültülü ortamlardan uzak durulmalıdır. (D)
Fabrika ve imalathaneler şehir merkezine taşınmalıdır. (Y)

52. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

 • Cevap: 

(D) Aydınlatma, aydınlatılacak bölgenin dışına taşmamalıdır.
(Y) Mum, meşale, kandil günümüzde sık kullanılan ışık teknolojileridir.
(D) Gereğinden fazla aydınlatılmış ortamlar, ışık kirliliğine neden olur.
(D) Eski çağlarda ateş, ışık kaynağı olarak kullanılmıştır.
(Y) Edison, floresan lambayı bulmuştur.
(Y) Çalışma masasındaki ışık, direkt gözümüze gelmelidir.
(D) Çok ya da az aydınlatılmış ortamlar göz sağlığımızı bozar.
(D) Güneşe doğrudan ve uzun süreli çıplak gözle bakılmamalıdır.
(Y) Televizyon izlendiğinde odanın lambası kapatılmalıdır.

53. Aşağıdaki tabloda ses teknolojilerinin kullanımı ve sonuçları verilmiştir. Bu sonuçları yararlı veya zararlı olarak ayırarak uygun kutucukları işaretleyiniz.

 • Cevap: 

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 212

54. Aşağıda ışığın kullanımıyla ilgili verilen ifadeleri olumlu veya olumsuz şekilde ayırarak uygun kutucukları işaretleyiniz.

 • Cevap: 

55. Aşağıda verilen kavramları ve ilgili oldukları açıklamaları eşleştiriniz.

 • Cevap: 

1- f
2- c
3- g
4- e
5- b
6- h
7- a
8- d

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 213

56. Aşağıdaki ifadeleri doğru veya yanlış olma durumlarına göre işaretleyiniz. İşaretlediğiniz bu harfleri şifre kutusuna sırasıyla yazarak şifreyi çözünüz.

 • Cevap: Şifre: SES KİRLİLİĞİ

1- Toplu taşıma araçları kullanılarak trafikteki ses kirliliği azaltılabilir. (D)
2- Binalarda ses yalıtımı için köpük, elyaf, cam yünü gibi maddeler kullanılır. (D)
3- Arabada yüksek sesle müzik dinlemek ses kirliliğine yol açmaz. (Y)
4- Trafikte gerekmedikçe kornaya basılmamalıdır. (D)
5- Ses kirliliğini önlemek için düğünler açık alanlarda yapılmalıdır. (Y)
6- Hoparlör ses şiddetini düşüren bir araçtır. (Y)
7- Titreşen her varlık ses üretmez. (Y)
8- Ses kirliliği işteki verimi düşürür. (D)
9- Şiddetli sesler ses kirliliğine sebep olur. (D)
10- Ses şiddetini azaltmak için megafon kullanılır. (Y)
11- Sınıfta yüksek sesle bağırmak yanlıştır. (D)
12- Ses kirliliğini önleyemeyiz. (Y)

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 214

57. Aşağıda verilen araçların hangi kategoriye ait olduğunu işaretleyiniz.

 • Cevap: 

Sesi kaydeder: (Plak, fonograf)
Sesin şiddetini değiştirir:
(Megafon, ) (işitme cihazı, stetoskop)

58. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

1. Sesin şiddetini arttırmak ve uzak mesafelerden duyulmasını sağlamak için kullanılan alet
2. Seslerin, özel bir baskı yöntemi olan kristal iğnelerle kazınarak kaydedildiği nesne
3. Sesin şiddetini yükseltmeye yarayan ve hoparlör ile kullanılan ses aracı
4. Kalp atışını ve akciğerlerimizden gelen havanın çıkardığı sesi dinlemeye yarayan araç
5. Ses ve görüntüyü eş zamanlı olarak kaydetmeye yarayan araç
6. İnsan kulağının işitemeyeceği sesleri vücuda göndererek organların görüntüsünü elde etmeye yarayan araç
7. Alexander Graham Bell’in icat ettiği teknolojik alet
8. Ses kaydedilen plakların dinlenmesini sağlayan teknolojik ürün

 • Cevap: 

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 216

61. Aşağıda verilen kavramları ve ilgili oldukları açıklamaları eşleştiriniz.

 • Cevap: 

1- B
2-
A
3-
C
4-
D
5-
H
6-
G

62. Aşağıda verilen ifadelerden göz sağlığımız için uygun olanları boyayalım.

 • Cevap: 

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 217

63. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri bulut içinde yer alan kelimelerle tamamlayınız.

 • Cevap: 

Meşale insanların yaptığı ilk taşınabilir aydınlatma aracıdır.
Sağ elle yazı yazan biri için ışık sol taraftan gelmelidir.
Ortamlarda genel aydınlatma yerine bölgesel aydınlatma kullanılmalıdır.
Yol aydınlatmasında ışık gökyüzüne doğru değil yola doğru olmalıdır.
Gereğinden fazla ya da az ışık göz sağlığımızı olumsuz etkiler.
Aydınlatmada tasarruflu lambalar seçilmelidir.
Açık renkli boya ve eşyalar ışığı yansıttığı .için aydınlatma ihtiyacını azaltır.
En büyük ısı ve ışık kaynağımız güneştir.

64. Ses teknolojisinde kullanılan araçlar ve işlevleri aşağıda verilmiştir. Bu araçları ve işlevlerini uygun şekilde eşleştiriniz.

 • Cevap: GRAMOFON – FONOGRAF – KASET – VİDEO KAMERA – CD-DVD – USB BELLEK

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 218

65. Aşağıda ışığın olumlu ve olumsuz etkileriyle ilgili ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden ışığın olumlu etkileriyle ilgili olanların numaralarını mutlu ampulün, olumsuz etkileriyle ilgili olanların numaralarını ise üzgün ampulün altındaki kutucuğa yazınız.

 • Cevap: 

Mutlu ampül: 4 – 6
Üzgün ampül: 1 – 2 – 3 – 5

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 219

66. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken kavramları bularak bulmacaya yazınız.

 • Cevap: 

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 220

67. Aşağıdaki tabloda verilen ifadeler; doğru ise (D) sütununda, yanlış ise (Y) sütununda karşısına gelen kutucuğu işaretleyiniz.

 • Cevap: 

1- Yetersiz aydınlatılmış ortam, görmemizi zorlaştırır ve gözü yorar. (D)
2- Uygun aydınlatmada, parlak ve güçlü ışık veren ampuller kullanmalıyız. (Y)
3- Güneşe direkt bakmamızda sakınca yoktur. (Y)
4- Uygun olmayan aydınlatma, insanlarda yorgunluk ve sinirlilik yapar. (D)
5- Televizyona çok yakından bakmak göz sağlığına zarar verir. (D)
6- Sokak aydınlatmalarında ışık gökyüzüne yönlendirilmelidir. (Y)
7- Uygun aydınlatmada, ışık kaynağı sadece gereken yeri aydınlatır. (D)
8- Aşırı aydınlatılmış ortam, gözü kamaştırır ve göze zarar verir. (D)
9- Çalışma masasında ışık doğrudan göze gelmelidir. (Y)
10- Güneşli günlerde, güneş gözlüğü kullanmak göz sağlığı için önemlidir. (D)
11- Fazla ışıklı ortamda kitap okuyarak göz sağlığımızı korumalıyız. (Y)
12- Görmek için ışık gereklidir ancak fazla ışık göze zararlıdır. (D)

68. Yiğit’in ders çalışabilmesi için çalışma masasına uygun bir aydınlatma cihazı çiziniz.

 • Cevap: Göze doğrudan gelmeyen, çalışma alanını uygun olarak aydınlatan çizimler.

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 221

69. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

1. Hasta muayenesinde doktorların kullandığı cihaz
2. Ses dalgalarını kullanarak iç organların görüntüsünün elde edilebildiği cihaz
3. Hem ses hem görüntü kaydı yapan teknolojik araç
4. Graham Bell tarafından icat edilen araç
5. Thomas Edison tarafından icat edilen hem sesi kaydedip hem de dinlenmesini sağlayan araç
6. Sesin şiddetini artırarak uzaklara iletilmesini sağlayan araç
7. Özel bir manyetik bant içine sesin kaydedildiği nesne
8. Plak üzerine kaydedilen seslerin dinlenmesini sağlayan araç

 • Cevap: 

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 222

70. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

 • Cevap: 

71. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

 • Cevap: 

(Y) Evdeki küçük odalara ışık şiddeti fazla lambalar takılmalıdır.
(Y) Araç ve yaya trafiğinin çok az olduğu yollarda yoğun aydınlatma yapılmalıdır.
(D) Yüksek katlı binaların çatılarına uyarı ışıkları yerleştirilmelidir.
(Y) Sokak lambaları ışığı, yukarı doğru verecek şekilde ayarlanmalıdır.
(D) Gece uyurken perdeleri kapatıp içeri ışık girmesi engellenmelidir.
(D) Odadan çıkıldığında ışık kapatılmalıdır.
(D) Elektrik tasarrufu ülke ekonomisi için önemlidir.
(D) Merdivenlere otomatik yanıp sönen lambalar takılmalıdır.
(D) Aydınlatma teknolojilerinin ilk kaynağı ateştir.
(D) Aydınlatma teknolojilerinde amaç daha uzun ömürlü ve daha az enerji tüketen araçlar üretmektir.

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 223

72. Tabloda ses ve ses teknolojileriyle ilgili ifadeler verilmiştir. Bu ifadeler doğru ise ifadenin başındaki kutucuğa “D” yanlış ise “Y” yazınız.

 • Cevap: 

1- Geçmişten günümüze ses teknolojilerinde bir gelişme olmamıştır. (Y)
2- Mikrofon, megafon gibi araçlar sesin şiddetini artırmak için kullanılır. (D)
3- Stetoskop, ses dalgaları yardımıyla iç organların görüntülenmesini sağlayan bir cihazdır. (Y)
4- İşitme güçlüğü çeken insanlar işitme cihazı kullanabilir. (D)
5- Evlerde ses kirliliğinin oluşmaması için televizyonun sesi çok açılmalıdır. (Y)
6- Şiddetli ses üreten araçlar hayatımızı sadece olumlu yönde etkiler. (Y)
7- Ses teknolojisi, Graham Bell’in telefonu icat etmesiyle başlamıştır. (Y)
8- Video kamera, sesi ve görüntüyü kaydeden cihazlara örnek verilebilir. (D)
9- Mikrofon, sesin uzak mesafelerden duyulabilmesi için kullanılır. (D)
10- Sesin şiddetini değiştirmeye yönelik araçlar kullanmak her zaman zararlıdır. (Y)

73. Aşağıda verilen açıklama ve kavramları eşleştiriniz.

 • Cevap: 

1. cd-dvd
2. video kamera
3. gramofon
4. fonograf

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 224

74. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan kısımları, kutucuklarda verilen kelimelerden uygun olanları ile doldurunuz.

 • Cevap: 

1. Ses kaynağından çıkan sesi duyabilmemizi sağlayan özellik sesin şiddeti dir.
2. Özellikle pazarcılar, sokak satıcıları seslerini duyurabilmek için megafon kullanırlar.
3. Edison tarafından icat edilen fonograf, sesleri kaydetmeye ve kaydedilen sesleri dinlemeye yarayan araçtır.
4. Duyma problemi olan insanların kullandığı işitme cihazları , sesin şiddetini arttırarak onların daha rahat duymalarını sağlamaktadır.
5. Sesin şiddetini arttırmaya yarayan ve tıp alanında kullanılan araç stetoskoptur.
6. Sürekli, şiddetli seslerin olduğu yerlerde bulunan insanların kulak koruyucu takması gerekmektedir.
7. Konser, düğün ve törenlerde sesin herkesçe duyulabilmesi için mikrofon ve hoparlör kullanılır.
8. Sesi kaydeden, kaydedilen sesi dinlememizi sağlayan araçlardan biri olan gramofon da, yassı plaklar kullanılır.
9. A. Graham Bell tarafından icat edilen telefon sesi bir yerden başka bir yere ileten mikrofonun ilk örneği olarak kabul edilmektedir.
10. Toplu taşıma araçlarında şiddetli müzik dinlememeli, yüksek sesle konuşmamalıyız.

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 5. Ünite Sayfa 225

75. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların için “D”, yanlış olanların için “Y” kutucuğunu işaretleyiniz.

 • Cevap: 

1. Aydınlatma aracından çıkan ışık, doğrudan gözümüze gelmelidir. (Y)
2. Bulunduğumuz ortam gereğinden az ya da fazla aydınlatılmamalıdır. (D)
3. Reklam panolarında ve yollarda bulunan ışıklandırmalar gökyüzüne doğru çevrilmelidir. (Y)
4. Yazı yazarken sağ elimizi kullanıyorsak ışık, sol arkadan; sol elimizi kullanıyorsak ışık, sağ arkadan gelmelidir. (D)
5. Karanlıkta televizyon izlemek göz sağlığımız için faydalıdır. (Y)
6. Gece ders çalışırken masa lambası kullanmak göz sağlığımız için zararlıdır. (Y)
7. Güneşe ve güçlü ışık kaynaklarına çıplak gözle uzun süre bakmamalıyız. (D)
8. Boşa yanan lambaları söndürmemiz aile bütçemize katkı sağlar. (D)
9. Harekete duyarlı lambalar kullanmak ülke ekonomimize zarar verir. (Y)
10. Gündüzleri Güneş ışığından yararlanmalı ve karanlık çökmeden ışıkları açmamalıyız. (D)

76. Açıklamalar ve onlara karşı gelen kavramları ok ile eşleştiriniz.

 • Cevap: 

1- c
2- e
3- d
4- a
5- b

4. Sınıf Çalışma Kitabı Fen Bilimleri 5. Ünite Cevapları Meb Yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
38
love
3
angry
2
happy
2
clap
0
confused
0
sad
0
unlike

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!