Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım ve Kavrama Testi 6 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım ve Kavrama Testi 6 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım ve Kavrama Testi 6 Soruları ve Cevapları Çöz

1) Orta Asya Türk Devletleri’nin kısa sürede yıkılmalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı
B) En yakın komşuları Çin’in kuvvetli olması
C) Yerleşik hayata geçememiş olmaları
D) Askerlerin sadece ok, yay ve mızrak kullanmaları

2) Çinliler komşuları Türklerin akınlarını durdurabilmek için Çin Seddi’ni inşa etmişler ancak sonuç alamamışlardır. Türk devletlerinin taht kavgalarından yararlanmışlar. Ayrıca Türklerdekine benzer atlı asker den oluşan disiplinli bir ordu meydana getirmişlerdir.
Yukarıdaki bilgiye bakılarak Çin ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Korunma amaçlı ordularında atlı askerlere de yer vermişlerdir.
B) Türklerin iç karışıklıklarından yararlanmışlardır.
C) Çin Seddi’ni yapmalarındaki sebep sanata önem vermeleridir.
D) Ordu düzenlerinde Türklerden etkilenmişlerdir.

3) Türk Silahlı Kuvvetleri’nin görevlerini aşağıda verilenlerden hangisi daha kapsamlı ve doğru açıklamaktadır?
A)
Türk vatanını iç tehditlere karşı korumaktır.
B) Vatanı ve Cumhuriyeti iç ve dış tehditlere karşı korur.
C) Yurdumuzun huzurunu sağlar.
D) Yurdumuzu dış saldırılara karşı korur.

4) Orta Asya’da yaşayan Türkler’in farklı zamanlarda dünyanın çeşitli yerlerine göç etmelerinin nedenlerinde bazıları;
I. İklim değişikliği
II. Nüfusun artması
III. Dış baskılar
IV. Salgın hastalıklar
buna göre hangileri bağımsızlık duygusu ile ilişkilidir?
A)
Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) III ve IV

5) İpek Yolu doğuda Çin’i, Asya üzerinden Anadolu ve Avrupa’ya bağlayan tarihi kervan yoludur. Çoğunlukla ipek ve ipekli kumaş taşındığı için 1870 yılında bu yola ‘’İpek Yolu” adı konulmuştur. İpek Yolu toplumlar arası etkileşimlere neden olmuş bir ticaret yoludur.
Verilen metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz?
A) Bu yol ne zaman kullanılmaya başlanmıştır?
B) İpek Yolu’nda daha çok hangi ürün taşınmaktadır?
C) İpek Yolu nerede başlayıp nerede bitmiştir?
D) Bu yola İpek Yolu denilmesinin sebebi nedir?

 

6) Tarih boyunca İpek Yolu için birçok devlet mücadele etmiştir.  İpek yolu için mücadele edilmesindeki başlıca neden aşağıdakilerden hangisidir?
A) Askeri üstünlük sağlama
B) Ekonomik güç elde etme
C) Dini yönden daha güçlü olma
D) Kültürel açıdan zengin olma

7) Hz. Muhammed’in ölümünden sonra devletin başına geçen yöneticilere ‘’Halife’’ denmektedir.
Halifenin yetkileri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İslam ordusuna komutanlık etmek
B) İhtiyaçlar için yeni kurumlar oluşturmak
C) Zekat ve vergileri toplatmak
D) Dini kuralları değiştirmek

8) Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemi’nin özelliklerinden biri değildir?
A)
Halifeler seçim yoluyla belirlendi
B) Devlet örgütlenmesi tamamlandı
C) Bütün müslümanlar eşit kabul edildi
D) Devlete ait resmi para kullanıldı

9) Hz. Muhammed’in vefatından sonra İleri gelen Müslümanların seçtikleri yöneticiler ile dört halife dönemi başladı.
Dört Halife Dönemi’nin ilki ve son halifesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
A)
Hz. Ebubekir                      Hz. Ali
B) Hz. Osman                         Hz. Ömer
C) Hz. Ebubekir                      Hz. Osman
D) Hz. Ali                                Hz. Ebubekir

10) Dört Halife Devrine “Cumhuriyet Dönemi”de denilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?          
A) Fetihlerin Arap Yarımadası dışına taşması
B) İslam dinine inananların çoğalması
C) Halifelerin bu dönemde seçimle iş başına gelmesi
D) Arap kabileleri arasında siyasi birliğin sağlanması

11) Abbasiler döneminde, Araplar ile diğer Müslümanlar eşit görülmüştür. Zamanın eğitim kurumları olan medreselerin de açılması ile İslam uygarlığı başka kültürlerlerden yararlanmış ve gelişmiştir.
Yukarıdaki bilgilere dayanarak;

I.Yönetimde Arap üstünlüğü ön plana çıkarılmıştır.
II. Düzenli bir eğitim sisteminin temelleri atılmıştır.
III. Müslümanlar arasında ayrım yapılmamıştır.
Yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) III ve IV

 

 12) Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Ali Dönemi –––– Müslümanlar arasında ayrılıklar başladı
B) Hz. Osman Dönemi –––– Kuran-ı Kerim çoğaltıldı
C) Hz. Ömer Dönemi –––– Sasani Devleti’ne son verildi
D) Hz. Ebubekir Dönemi –––– Kıbrıs Bizans’tan alındı

Test 6  1. A   2. C   3. B   4. B    5. A   6. B   7. D   8. D   9. A   10. C   11. A   12. D

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir