Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları 2018 - 2019

Piri Reis Metni Etkinlik Cevapları (7. Sınıf Türkçe)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Tema Bilim ve Teknoloji Sayfa 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 Piri Reis Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Piri Reis Metni Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 126 Cevabı

1. Dünyaca ünlü bilim insanlarımızdan hangilerini biliyorsunuz? Anlatınız.

 • Cevap: Piri Resi, Mimar Sinan, Uluğ Bey, Aziz Sancar

2. Bir bilim insanı olarak hangi konuda araştırma yapmak isterdiniz? Neden?

 • Cevap: Genetik alanında çünkü bu alanda çalışırsam insanların neden hastalandığını bulur onları iyileştirirdim. Böylece insanlığa faydam dokunurdu.

1. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 128 Cevabı

Okuduğunuz metinde anlamını bilmediğiniz kelimeleri bulunuz. Metnin bağlamından hareketle kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. Bulduğunuz kelimeleri cümle içinde kullanınız.

 • Cevap: MİÇO
 • Tahminim: Gemilerde çalışan işçi
 • Sözlük Anlamı: gemicilik bilgisi olmayan, henüz acemi durumdaki tayfa çocuk, tayfa yamağı.
 • Cümlem: Gemilerde miçoluk yapmıştı.

***********

USTURLAB

 • Tahminim: Denizcilik aleti
 • Sözlük Anlamı:astronomi ölçümlerinde kullanılmış tarihi bir ölçüm cihazıdır
 • Cümlem: Usturlab bozulmuş

***********

GEZEGEN

 • Tahminim: Gökyüzündeki bir cisim.
 • Sözlük Anlamı: Güneş’in çevresinde dolanan, kendi ışıkları bulunmayan, Güneş’ten aldıkları ışığı yansıtan gökcisimlerinin ortak adı.
 • Cümlem: Gezegenleri gözlemledim.

***********

PALAMUT

 • Tahminim: Bir balık türü.
 • Sözlük Anlamı: canlı iken yanları ve karnı beyaz, sırtı yol yol yeşilimtırak, koyu mavi, açık lacivert olan, pulları olmayan, çatal kuyruklu, büyük ağızlı, eti kılçıksız ve esmer bir balık.
 • Cümlem: Palamut çok pahalılanmış.

***********

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Küçük Piri, bir denizci ve büyük bir coğrafya bilgini olma yolunda nasıl yetiştirilmiştir?

 • Cevap: Küçüklükten itibaren amcasının yanında Gelibolu’da gemilerde çalışmış ardından onların arasında gemicilik ile ilgili her işi yaparak bu alanda kendini geliştirebilmiş çekirdekten yetişmiştir. 

2. Piri Reis’in farklı uygarlıklardan denizcilik bilgileri toplaması onun nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir?
3. Metne göre denizcilerin bilmesi gereken bilgiler nelerdir?

 • Cevap: Astronomi bilmeleri gerekir. Açık denizlerde ya da kaybolduklarında yıldızları ve de o dönem için hangi teknoloji varsa o teknolojiyi bilmeli kullanmalıdır. 

4. Piri Reis’in başarısının sırrı nedir?

 • Cevap: Küçük yaşlardan itibaren denizcilik içinde olması gemilerde çalışarak çekirdekten yetişmesi.

5. Piri Reis’in çalışmalarından hareketle bir konu hakkında bilimsel bir çalışmanın yöntemleri neler olabilir? Anlatınız.

 • Cevap: O konu hakkında bilgi sahibi olma bilgi toplama
 • O konu hakkında fikir üretme
 • O konu hakkında deney ve gözlem yapma
 • Fikri kanıtlama
 • Çalışmaları rapor etme

6. Piri Reis çalışmalarını sadece kendi deneyimleri ile gerçekleştirebilir miydi? Bilimsel gelişmelerin insanlığın ortak mirası olması konusunda neler düşünüyorsunuz?

 • Cevap: Gerçekleştirebilirdi ama çok zorlanırdı. Bilimsel gelişmeler ilerleyerek birikir. Bu da sonraki bilim insanlarının bu bilgilerden faydalanmalarını ve bu bilgilere yeni bilgiler eklemelerini sağlar.

3. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 129 Cevabı

Okuduğunuz “Piri Reis” adlı metinden ve aşağıdaki makaleden alıntılar yaparak “Piri Reis’in hayatı ve ünlü eseri Kitab-ı Bahriye” ile ilgili bilgi veriniz.

 • Cevap: Piri Reis, Osmanlı denizcisi (Geli­bolu 1470 – Kahire 1554). Akdeniz’de korsanlık yapan amcası Kemal Reis’in yanında denizciliğe başladı. Çeşitli se­ferlere katıldı, devlet hizmetine girdi ve Osmanlı-Venedik Savaşı’nda bir gemiye komuta etti. Kemal Reis’in ölümünden sonra Oruç Reis’in hizme­tine geçti (1511). 1516-1517’deki Osmanlı-Memlûk Savaşı’nda, Yavuz Sul­tan Selim’in donanmasında görev ya­parak Nil Irmağı’nın haritasını çıkardı ve padişaha sundu. 11521 ‘de ünlü eseri Kitab-ı Bahriyeli (Denizcilik Kitabı) tamamladı, Kanuni Sultan Süleyman’a sundu.

4. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 130 Cevabı 

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Metne göre Piri Reis, haritasını oluştururken ne tür yöntemler uygulamıştır?

 • Cevap: Seferler yapmış, gördüklerini yazmış, eline geçen eser ve haritaları incelemiş, topladığı bilgilere dayanarak kendi kitap ve haritalarını oluşturmuştur

b) Siz de yaşadığınız sokağın krokisini çiziniz. Bu çizimi yaparken ne tür ön çalışmalar yaptığınızı ve izlediğiniz yöntemi anlatınız.

 • Cevap: Bu etkinliği kendi sokağınıza göre yapmalısınız.

5. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 131 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilleri inceleyerek uygun tablolara yerleştiriniz.

• Piri ile Kemal Reis balığa çıkıyorlarmış.
• Kemal Reis ile zaman zaman denize açılır.
• Piri ve amcası denizcilik üzerine sohbetini sürdürürler.
• Belki haritacılık konusunda bilgilerimizi paylaşabiliriz.
• Piri Reis 1511 yılında memleketi Gelibolu’ya döner.
• Piri Reis çalışmalarına ömrünün sonuna dek devam eder.

Cevap

 • Basit Fiiller: açılır, döner, eder, sürdürürler
 • Türemiş Fiiller: paylaşabiliriz
 • Birleşik Fiiller: çıkıyorlarmış

6. ETKİNLİK 

Bilim E (Mari KURİ)’nin hayatını konu edinen bir sunum yapınız. Aşağıda verilen sunum hazırlık tablosunu yönerge doğrultusunda doldurunuz.

 • Cevap

Sunumun Konusu: Marie Kuri’nin Hayatı

Sunumun Amacı: Marie Kuri’nin Hayatını ve Çalışmalarını Tanıtma

Kimlere Sunulacağı: Sınıftaki Öğrencilere

Sunumun Yeri: Sınıf

Sunumun Kaynakları: İnternet, Bilim ansiklopedileri

Sunum Araçları: bilgisayar akıllı tahta

Sunum Süresi: 30 dk

7. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 132 Cevabı

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

Fizik Yılı ve Einstein
(…) Einstein (Aynştayn)’ın yaşamında dönüm noktası olan olaylardan biri, daha beş yaşındayken babasının ona bir pusula armağan etmesiydi. Einstein, bu basit aygıttan çok etkilenmişti. Babası onun doğaya olan ilgisini desteklerken annesi de özellikle müziğe olan ilgisini destekledi. Amcasının ona verdiği bir buhar makinesi de onu aynı ölçüde etkilemişti. (…)
Alp AKOĞLU

a) Yukarıdaki metni okuyunuz. Ailesinin ve yakın çevresinin verdiği hediyelerin Einstein üzerindeki etkisini değerlendiriniz.

 • Cevap: Ailesi onu küçük yaşta bilime yönlendirmiş bunun yanında sanat eğitimi almasını da sağlayarak geleceğini şekillendirmiştir. Böylece aile desteği sayesinde büyük bir bilim adamı olmuştur.

b) Aşağıdaki hediyelerden hangisi geleceğinize yön verebilir? Neden?

Küçük bir kedi yavrusu ()

Yurt dışında değişik ülkelerden çocuklarla bir haftalık bir kamp ()

Amatörler için teleskop (x)  Bu hediye sayesinde bilime merakım oluşabilir. Gökyüzünü amatörce gözlemleyebilir daha sonra eğitimini alarak belki ileride astronom olabilirim. 

 • Cevap

c) Yukarıda yaptığınız değerlendirmelerden de hareketle “meslek seçiminde ailenizin ve yakın çevrenizin önemi” konusunda duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Meslek seçimi özellikle ergenlik dönemine geldiğinden bu dönemde alınan kararlarda duygusal nitelikler etkili olduğundan, anne babanın çocuklarına destek olması ve yön göstermesi gerekmektedir.Ebeveynler çocukta gördükleri yetenekleri ve onun nasıl bir işte başarılı olacağına dair fikirlerini çocuğa aktarmalı fakat baskı yapmamalıdır. Asıl kararın çocuk tarafından verilmesi gerektiği bilinmeli, sorumluluğun çocuğa ait olduğu vurgulanmalıdır.

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız. a) “16. yüzyıl Türk denizciliği” ile ilgili araştırma yapınız. Araştırmanızı aşağıdaki yazı taslağına göre hazırlayınız.

 • CevapTürk denizcilik tarihinin en önemli asırlarından biri olarak 16. yüzyıl bilinmektedir. 16. yüzyılda yaşanan gelişmeler Osmanlı Devleti’nin fetih hareketleri ve denizcilik alanında yapılan yatırımlar denizciliğin gelişmesinde etkili olmuştur.Osmanlı Devleti’nin İpek Yolu’nun ardından Baharat Yolu’nu da hakimiyeti altına alması deniz yolları üzerindeki ticaret yollarının da Türk hakimiyetine geçmesi denizcilik faaliyetinin gelişmesinde etkili olmuştur.15. yüzyılın sonlarına doğru kaptan-paşa ve amirallik gibi makamların oluşması, denizciliğin kurumsallaşması açısından önemli bir gelişim olmuştur. Yeni gemilerin yapılması, gemi modernizasyonun yapılması donanmaların yenilenmesi denizcilik alanında Türklerin üstün olmasını sağlamıştır.

ARAŞTIRMA YAZI TASLAĞIM

Cevap

 • Araştırmamın konusu: 16. yüzyıl Türk denizciliği
 • Araştırmamın ana fikri: 16. yüzyıl Türk denizciliği ve Türk denizcilerinin çalışmaları
 • Giriş bölümü: Ünlü Türk denizcileri
 • Gelişme bölümü: Ünlü Türk denizcilerinin çalışmaları ve katkıları
 • Sonuç bölümü: Türklerin bilim dünyasına katkıları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 133 Cevabı

b) “16. yüzyıl Türk denizciliği” konulu bilgilendirici bir metin yazınız.

 • Cevap:  Türk denizcilik tarihinin en önemli asırlarından biri olarak 16. yüzyıl bilinmektedir. 16. yüzyılda yaşanan gelişmeler Osmanlı Devleti’nin fetih hareketleri ve denizcilik alanında yapılan yatırımlar denizciliğin gelişmesinde etkili olmuştur.Osmanlı Devleti’nin İpek Yolu’nun ardından Baharat Yolu’nu da hakimiyeti altına alması deniz yolları üzerindeki ticaret yollarının da Türk hakimiyetine geçmesi denizcilik faaliyetinin gelişmesinde etkili olmuştur.15. yüzyılın sonlarına doğru kaptan-paşa ve amirallik gibi makamların oluşması, denizciliğin kurumsallaşması açısından önemli bir gelişim olmuştur. Yeni gemilerin yapılması, gemi modernizasyonun yapılması donanmaların yenilenmesi denizcilik alanında Türklerin üstün olmasını sağlamıştır.

c) Yazınızda faydalandığınız kaynakları aşağıda verilen “kaynak gösterme kurallarına” göre düzenleyiniz.

 • Cevap: http://www.bilimcocuk.tubitak.gov.tr/system/files/bilimcocuk_arsiv/S-187-8.pdf
  (Erişim Tarihi:17.12.2017)
 • https://www.evvelcevap.com/

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Uzay ve uzay yolculukları hakkında basılı ve görsel medya kaynaklarından bir araştırma yapınız.

 • CevapAmerikalı astronot Neil Armstrong’un Ay’a ayak basmasının üzerinden 49 yıl geçti. Uzay, bu tarihi adımdan sonra özel şirketlerin de katıldığı bir rekabet alanı haline geldi. ABD öncülüğündeki Batı bloku ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) öncülüğündeki Doğu bloku arasındaki 44 yıllık Soğuk Savaş boyunca en ilgi çekici mücadele uzayda yaşandı. 1940’ların sonlarına doğru ABD ile Sovyetler arasında nükleer silah yarışıyla başlayan rekabet, kısa sürede yaşam tarzları, ekonomi politikaları, sanat, bilim ve teknoloji gibi hayatın her alanına yayıldı. Casusluk faaliyetlerinden Kore Savaşı’na, 1961’de Berlin Duvarı’nın inşa edilmesinden 1962’deki Küba krizine kadar iki büyük gücü karşı karşıya getiren çok sayıda kriz yaşandı. ABD ile Sovyetler arasında 1950’lerde başlayan uzay rekabeti ise ABD’nin 20 Temmuz 1969’da Apollo 11 uzay mekiğiyle Ay’a insan göndermesine kadar sürdü.

Sputnik uydusu fitili ateşledi

Dünyanın ilgiyle izlediği uzay rekabeti, 1957’de Sovyetler’in Sputnik 1 uydusunu Dünya’nın yörüngesine göndermesi ile başladı. Sputnik’in uzaya gönderilmesi, uzayın gelecekte bir keşif alanı olacağını tartışan ABD kamuoyunda şok etkisine neden oldu. ABD topraklarından istihbarat toplanması endişesinin yanı sıra uyduyu uzaya götüren R-7 balistik füzesinin ulaştığı menzil de ABD yönetiminde endişelere yol açtı. R-7 füzesi ulaştığı menzil ile Rusya’nın ABD topraklarına nükleer füze fırlatma kapasitesini gösteriyordu. Rusya’nın bu başarısının ardından ABD de 1958’de Explorer I adlı ilk uydusunu Dünya’nın yörüngesine gönderdi. Aynı yıl dönemin ABD Başkanı Dwight Eisenhower, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ni (NASA) kurdu. Eisenhower, aynı zamanda NASA ile eş zamanlı çalışacak güvenlik merkezli bir uzay programı başlattı. Programı, varlığı 1990’ların başında ortaya çıkan ve Ulusal Keşif Ofisi olarak bilinen bir daire icra ediyordu. Bu daireyi ise ABD Kara Kuvvetleri ve Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) yönetiyordu.

Uzaya giden ilk insan Rus Gagarin’di 

Sovyetler Birliği, 1959’da Luna 2 adlı uzay mekiğini Ay’a fırlattı. İnsansız mekiğin Ay’a ulaşmasının ABD’de neden olduğu şaşkınlık henüz bitmemişken Moskova, 1961’de de Vostok 1 aldı kapsüle benzer uzay mekiği ile kozmonot Yuri Gagarin’i Dünya’nın yörüngesine gönderdi. Aynı yıl NASA da Merkür Projesi kapsamında ürettiği mekiklerle önce maymunları daha sonra astronot Alan Shepard’ı uzaya gönderdi ancak Shepard Dünya’nın yörüngesine ulaşamadı. 1962’de astronot John Glenn, Dünya’nın yörüngesine erişen ilk Amerikalı oldu. Dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy, 1960’ların sonuna kadar Ay’a insan göndermeyi planladıklarını duyurdu.

NASA bütçesine yüzde 500’lük Apollo artışı

ABD hükümeti, Apollo projesi olarak adlandırdığı Ay’a insan gönderme çalışması için NASA’nın bütçesini 3 yıl içinde yüzde 500 artırdı. NASA’nın bütçesi 1961’de 744 milyon dolarken (bugünkü değeriyle 5,9 milyar dolar) 1964’te bu rakam 4,17 milyar dolara (bugünkü değeriyle 32 milyar dolar) çıkarıldı. 1967’de NASA’nın bütçesi 5,9 milyar dolar (bugünkü değeriyle 43 milyar dolar) oldu. Kuruluşundan bu yana dairenin değer itibariyle en yüksek bütçeyi 1960’larda aldığı görülüyor. ABD, 1968’de Apollo 8 mekiği ile ilk kez Ay’ın yörüngesine insan göndermiş oldu. Bir yıl sonra 16 Temmuz’da Astronot Neil Armstrong, Edwin Aldrin, Michael Collins, Apollo 11 uzay mekiği ile Ay’a yollandı.Dünyanın nefesini tutarak takip ettiği 3 günlük yolculuktan sonra 3 astronot 20 Temmuz 1969’da Ay’a indi. NASA verilerine göre Ay’a insan gönderme çalışmaları kapsamında yürütülen Apollo projesi 20 milyar dolar, bugünkü değeri ile 110 milyar dolara mal oldu. 

2. Çevrenizdeki büyüklerden son 20 yıldaki teknolojik gelişmeler hakkında bilgi toplayınız.

 • Cevap: Üç boyutlu yazıcı
 • Kök hücre çalışmaları
 • Elektrikli araba çalışmaları
 • Sürücüsüz araçlar
 • Tablet
 • Çok kullanımlı roketler
 • İnsansı robotlar
 • Büyük Hadron Çarpıştırıcısı
 • Akıllı saatler
 • Drone


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Tema Bilim ve Teknoloji Sayfa 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 Piri Reis Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
123
29
24
14
54
18
15

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!