Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
7. Sınıf Yazılı Soruları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

Bir üst sınıfa geçmeden önce başarmanız gereken 7. sınıf ve Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılısı var. Sizin çalışmanıza bağlı olarak ya zor ya da kolay geçecek. Biz ise bu soru kağıdı ve cevaplarını hazırlayarak yazılınızın su gibi geçmesini istiyoruz.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

1. Olumlu iletişime başlamak zor değildir. Sabahları uyandığımızda, okula gittiğimizde karşılaştığımız insanlara “günaydın” diyerek onları selamlamak, onların hal hatırlarını sormak olumlu iletişimi başlatmanın en kolay yoludur. Yukarıdaki metne verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir ?
A. İletişimin önemi
B. İletişimin unsurları nelerdir
C. Dikkatli iletişim nasıl olur
D. Olumlu iletişim nasıl başlar

 • Cevap:

2. Sen dili; Senle başlar veya senle biter Yargılayıcı, suçlayıcıdır Eleştiricidir Kırıcı olabilir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi “sen dili” ne örnek olabilir?
A .Okula neden geç kaldın
B. Seni göremeyince meraklandım
C. Yüksek sesle konuştuğunda üzülüyorum
D. Benimle oynayınca mutlu oldum

 • Cevap:

3. İnsanlar arası etkileşimde kitle iletişim araçları önemli bir etkiye sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının olumsuz yönlerinden biridir?
A. Demokrasinin gelişmesini sağlar
B. İnsanların eğlenmesini sağlar
C. İnsanların eğitilmesine yardımcı olur
D. İnsanları karamsarlığa sürükler

 • Cevap:

4. ’Etkili iletişim için en önemli etken iletişimi başlatan cümlelerdir’’ Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişimi başlatma ifadelerinden biri değildir?
A. Merhaba
B. Teşekkür ederim
C. Bugün nasılsınız
D. Günaydın

 • Cevap:

5. Aşağıdakilerden hangisi iletişim becerilerinden biri değildir?
A) Güzel konuşma B) Empati kurma C) Yüksek sesle konuşma D) İlgili dinleme

 • Cevap:

6. Basının görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Kamuoyu oluşturmak
B) Halkı bilinçlendirmek
C) Yöneticilerin görevlerini hatırlatmak
D) Halka ön yargı aşılamak

 • Cevap:

7. Anayasamızın 28. maddesindeki ‘’basın hürdür sansür edilemez’’ ifadesinin anayasamızda yer almasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Basın özgürlüğünü sağlamak
B) Basını kontrol etmek
C) Radyo-gazete ve tvleri denetlemek
D) Basına yasak getirmek

 • Cevap:

8. Yemek yemeden tatlı yemek yok Akşam geç geleni eve almayacağım Dediklerimi yapmazsan dışarı çıkamazsın Bu cümleler iletişim sürecinde yapılan yanlışlıklardan hangisine örnek olabilir?
A. Yargılamak B. Tehdit etmek C. Eleştirmek D. Suçlamak

 • Cevap:

9. Dirlik(Tımar) sistemi tarım yapılan toprakların hizmet veya maaş karşılığında askerlere, komutanlara ve devlet adamlarına verilmesidir. Tımar sisteminde toprağın sahibi devlettir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin faydalarından biri değildir?
A) Tarımsal üretimde süreklilik sağlanır.
B) Hazineden para çıkmadan asker yetiştirilir
C) Tımarlar babadan oğla miras olarak bırakılmıştır
D) Tımara verilen bölgenin güvenliği sağlanır

 • Cevap:

10. I- Kadı ve müderrisleri atar,
II- Mali işlere bakar,gelir ve giderleri denetler,
III- Padişahtan sonra en yetkili kişidir.
Yukarıda görevleri verilen Osmanlı devlet adamları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
A) Nişancı Defterdar Vezir
B) Defterdar Kazasker Nişancı
C) Kazasker Defterdar Sadrazam
D) Vezir Nişancı Defterdar

 • Cevap:

11. “Bizans’taki taht kavgaları ve Balkan devletlerinin birbirleriyle olan mücadelesi, Türklerin balkanlardaki ilerleyişini kolaylaştırmıştır. Ayrıca Osmanlı Padişah ve yöneticilerinin kabiliyetli olması ve Âhi teşkilatının da desteğinin alınması Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesini sağlamıştır.” Verilen bilgilere göre Osmanlı Devleti ile ilgili söylenebilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kısa sürede büyümesinde iç ve dış etkenler etkili olmuştur.
B) Yapılan savaşların kazanılması ile sınırları genişlemiştir.
C) Anadolu beyliklerinin desteği ile kısa sürede büyümüştür
D) Bizans İmparatorluğundaki taht kavgalarından yararlanmıştır.

 • Cevap:

12. Osmanlılar, Rumeli ve Balkanlarda fethedilen yerlere Anadolu’dan getirilen Türk ailelerini yerleştirmişler, onlardan vergi almamışlar ve onların Anadolu’ya geri dönmelerini engellemişlerdir.
Buna göre, Osmanlıların böyle davranmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Balkanlardaki kültürel değerleri kazanmak istemesi
B) Bölgede kalıcı egemenlik kurmak istemesi
C) Anadolu’daki siyasi birliği güçlendirmeye çalışması
D) Göçebe Türkleri belli bir otorite altında toplamaya çalışması

 • Cevap:

13. Bizans İmparatoru Kantakuzen tahtta kalabilmek İçin Orhan Bey’den yardım istemiş ve bu yardımlarına karşılık Gelibolu yakınlarındaki Çimpe kalesi ‘ni Osmanlı Devleti’ne vermiştir. Böylece Osmanlı devleti ilk kez Rumeli ‘ye geçmiştir Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda;
I. Bizans’ta yaşanan taht mücadelelerinin Osmanlı Devleti’nin işine yaradığı
II. Çimpe Kalesi’nin alınmasıyla Anadolu’da siyasi birliğin sağlandığı
III. Kantakuzen ve Orhan bey arasında anlaşmazlıklar yaşandığı
IV. Kantakuzen’in Orhan Bey’in desteğine İhtiyaç duyduğu Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II B) II ve IV C) I ve III D) I ve IV

 • Cevap:

14. • Bursa’yı fethederek başkent yaptı.
• İlk kez divan teşkilatını kurdu.
• İznik’te ilk medreseyi açtı.
Yukarıdaki gelişmeler hangi Osmanlı yöneticisi zamanında gerçekleşmiştir?
A. Osman Bey B. I.Murat C. Orhan Bey D. Yıldırım Bayazid

 • Cevap:

15. II. MURAD DÖNEMİ (1421 – 1451)
I. İstanbul’u kuşattı fakat alamadı.
II. 1444 yılında Varna Savaşı’nda Haçlı ordusunu bozguna uğrattı.
III. 1448 II. Kosova Savaşı’nda intikam isteyen Haçlıları tekrar yendi. Bu savaş ile Avrupalıların Türkleri Balkanlardan çıkarma ümidi kalmadı.
Yukarıdaki gelişmelere bakarak çıkarılacak yargılardan hangisi doğru olamaz?
A. Fetih hareketlerine devam edilmiştir.
B. Askeri mücadeleler yapılmıştır.
C. Denizlerde başarılar elde edilmiştir.
D. Balkanlarda kalıcı olduğunu kanıtlamıştır.

 • Cevap:

ANALİTİK ,YORUM VE ÇIKARIM SORULARI
A. Karacahisar’ın ardından Osman Bey Bizans tekfurlarından İnegöl, Bilecik, Yarhisar ve Yenişehir’i almıştır. Artık Osmanlı Devleti’nin hedefinde Bizans’ın iki önemli şehri olan İznik ve Bursa vardır . Osman Bey’in İpek Yolu üzerinde yer alan Bursa’yı fethetmek istemesinin sebepleri neler olabilir? Yazınız.

B. Osmanlı Devleti’nin Kurulduğu Coğrafyanın Sağladığı Avantajlar yazınız.

 • Cevap:

C. ŞEYH EDEBALİ’NİN OSMAN GAZİ’YE NASİHATİ
Her işin gereğini vaktinde yap. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın “İnsanı yaşatmak” ifadesi ile neyi anlatmak istemiştir? Yazınız?

 • Cevap:

D. Verilen kavramları uygun açıklamalarla eşleştiriniz? Kavramın önündeki rakamı uygun bilginin önüne yazınız?
GAZA, İSKAN POLİTİKASI, FETRET, NİŞANCI, HİSAR

() Bir kentin ya da önemli bir yerin korunması için yapılmış, yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde koruyucu hendekler de olabilen kale.
() Divan toplantılarında alınan kararlara ve diğer belgelere
() Padişahın imzası demek olan tuğrayı çekmekle görevlidir.
() Osmanlı Devletinde fethedilen bölgelere Türk nüfusunun yerleştirilmesi.
() İslam dinini korumak ve yaymak amacıyla yapılan savaş.
() Ankara Savaşı sonrasında Yıldırım Bayezıd’in oğulları arasında 13 yıl süren taht kavgası.

E. Aşağıdaki sorular “Boşluk Doldurma” sorularıdır. Boş bırakılan yere uygun olan sözcükleri, kavramları yazınız.

 • Cevap:

a) Duygu ve düşüncelerin akla gelebilecek herhangi bir yolla aktarılmasına ……………. denir.
b) Radyo, TV, İnternet gibi çok kısa zamanda binlerce kişiye haber ulaştıran araçlarına
…………………………………………denir.
c) Gazete ve televizyonlarda çıkan yanlış haberlerin düzeltilmesine………………………..denir.
d) Jest ve mimikler, göz ve baş hareketleri ile yüz ifadesi…………………………………………..olarak bilinir.

 • Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz. 

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
2
unlike
1
clap
1
love
1
angry
0
happy
0
confused
0
sad

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!