Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Yayla Cevapları

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Orman Cevapları

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları / 8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Karanfiller ve Domates Suyu Cevapları

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Karanfiller ve Domates Suyu Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Karanfiller ve Domates Suyu Cevapları

8. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Dört El Yayınları 6. Tema Doğa ve Evren Sayfa 153, 154, 155, 156, 157 Karanfiller ve Domates Suyu Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

KARANFİLLER VE DOMATES SUYU

1. ETKİNLİK 

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 153 Cevabı

Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

 • Cevap:

1. Karanfilgillerden güzel renkli çiçekler açan bir süs bitkisi. KARANFİL
2. Yağmur suyu biriktirmeye yarayan yer altı su deposu. SARNIÇ
3. Yaprakları tüylü, çiçekleri salkım durumunda, vitamince zengin, kırmızı, ürünü için
yetiştirilen bir bitki. DOMATES
4. Tarlanın tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri. EVLEK
5. Güneyden veya güneybatıdan esen ve bazen yağış getiren yerel rüzgâr, kaba yel. LODOS
6. En çok el ve ayağın sürekli sürtünmelere uğrayan noktalarında üst derinin kalınlaş­ması ve sertleşmesiyle oluşmuş deri. NASIR
7. Dalından yeni koparılmış, tazeliği üstünde, daha büyümemiş. KÖRPE
8. Süpürge otu. FUNDA
9. Yerleşim merkezi, insan oturan, şeneltilmiş (yer). MESKUN
10. Gün hesabıyla veya her gün ödenen para, yevmiye. GÜNDELİK

2. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 154 Cevabı

Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını yazıma. Bu deyimleri birer cümlede kullanınız.

 • Cevap:

İçine sindirmek
Anlamı: Benimsemek, kabullenmek.
Cümle: Bu bahçe duvarı pek içime sinmedi.

Karşı koymak
Anlamı: Boyun eğmemek.
Cümle: Türk milleti, Kurtuluş Savaşı’nda düşman kuvvetlerine azimle karşı koydu.

Dağ gibi yığılmak
Anlamı: Çok büyük, çok iri, çok birikmek.
Cümle: İşçilerin attığı toprak kısa zamanda dağ gibi yığıldı.,

3. ETKİNLİK 

Hikayenin unsurlarını (olay, yer, zaman, varlık ve şahıs kadrosu) belirleyip yazınız.

Olayın Geçtiği Yer: Köylük yerde küçük bir çam ormanı.

Olayın Yaşandığı Zaman: Geçmiş zaman.

Hikayenin Kahramanları: Kör Mustafa, yazar, köylüler.

Hikayede Anlatılan Olay: Kör Mustafa isimli bir köylünün taşlık bir alanı azmiyle taşlardan temizleyip tarla yapması.

4. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 155 Cevabı

Okuduğunuz metindeki olayın planını belirleyerek aşağıya yazınız.

 • Cevap:

Giriş bölümünde yazar insanlar hakkında düşüncelerini anlatıyor.

Gelişme bölümünde yazar köyü ve Kör Mustafa’yı tanıtıyor. Fundalıktan bahsediyor. Mustafa’nın taşlık bir fundalık alanı azimle taşlardan nasıl temizlediğini, o alanı nasıl tarlaya dönüştürdüğünü anlatıyor.

Sonuç bölümünde yazar okurlara seslendiyor. Karanfillerin, içilen domates sularının arkasında nasıl bir azim olduğunu anlatıyor.

5. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metinden öznel ve nesnel yargılara örnekler bulup yazınız.

Öznel Yargılar

 • Cevap:
 •      Gözümde, milyonu olsa da kalp para ile metelik etmez.
  — Ba­na bir kam­bu­ru ha­tır­la­tı­yor bu göz, tu­haf de­ğil mi?
  — Bu korkunç mücadeleye üç evlek toprak için Mustafa’dan başka bizim köyde kimse girişemezdi.

Nesnel Yargılar

 • Cevap:
 •      Bir gö­zü so­la doğ­ru bi­raz kay­mıştı.
  — Kör Mus­ta­fa, bah­çe­ler­de ça­lı­şır, gün­de­li­ğe gi­der, sar­nıç sı­var, dam ak­ta­rır, ku­yu ka­zar…
  — Bütün bu fundalıklar Fino Kilisesi’nin malıdır.

6. ETKİNLİK 

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 156 Cevabı

Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Şiirin sizde uyandırdığı hayal, duygu ve düşünceyi dile getiren bir hikâye yazınız.

 • Cevap: Bu etkinliği hayal gücünüze göre siz yapabilirsiniz.

7. ETKİNLİK 

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 157 Cevabı

Metinde geçen “Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.” atasözünden yola çıkarak bir şiir yazınız.

 • Cevap:BAKARSAN

  Her düşen tohum Bahar’a çıkar,
  Bulutlar iner, tohumu sular.
  Tohum yükselir, Mevlâ’yı arar,
  “ Bakarsan bağ bakmasan dağ olur.”

  Toprak verdikçe harmanlar yüklü,
  Gemiler yüklü, kamyonlar yüklü,
  Bankalar yüklü, gerdanlar yüklü,
  “ Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur.”

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Aralarındaki anlam ilişkilerini (yakın-uzak, sebep- sonuç, amaç-sonuç) belirleyip yanlarına yazınız.

 • Cevap:

• Akşamları yemek yemezse zayıflayacak. Yiyip içmesine pek dikkat etmiyor.

 • Anlamlı cümleleryakın anlamlı cümle

• Sınavın iyi geçtiğini söylüyor. Aldığı puan sınav ortalamasının altında kalmış.

 • Anlamlı cümleleruzak anlamlı cümle

• Ağabeyini karşılamak üzere terminale gitti.

 • Anlamlı cümleler: amaç-sonuç cümlesi

• Çalışmadığından sınavı kazanamadı.

 • Anlamlı cümlelersebep-sonuç cümlesi

• Gezi için para ayırdım.  

 • Anlamlı cümleleramaç-sonuç cümlesi

• Haylaz olduğundan durmadan azar işitiyordu.

 • Anlamlı cümlelersebep-sonuç cümlesi

• Sinemaya gitmek için annesinden izin aldı.

 • Anlamlı cümleleramaç-sonuç cümlesi

• Mustafa, su bulamadığı için güzel güller yetiştiremedi.

 • Anlamlı cümlelersebep-sonuç cümlesi
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir