Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / 9. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 7 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 7 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


9. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 7 Soruları ve Cevapları Çöz

1) Giritliler deniz ticaretine önem vermiş, Yunanistan, Mısır ve Anadolu uygarlıkları ile kültür alışverişinde bulunmuş ve ticari ilişkiler geliştirmişlerdir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile doğrudan ilişkilidir?
A) Sınıf farklılıklarının kaldırılmasıyla
B) Paranın kullanımda olmasıyla
C) Girit’in stratejik ve coğrafi konumuyla
D) Tarıma önem verilmemesiyle
E) Şehir devletleri kurmalarıyla

2) Mora Yarımadası’na yerleşen Mikenlerde gösterişli kalelerde yaşayan kralların yanında, soylulardan oluşan bir de meclis vardı.
Buna göre Mikenlerde;
I.Deniz ticareti ile ilgilenmeleri,
II.Halkın sosyal sınıflara ayrılması,
III. Kralın yetkilerini sınırsız kullanması
durumlarından hangilerinin görülmesi beklenir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

3) Eski Yunan’da ve Ege’de MÖ. 2000’lerde “Polis” adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Devletlerin merkezinde tapınak bulunur, diğer yapılar tapınağın etrafında yer alırdı.
Buna göre Yunanlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Siyasi birliklerini tamamladıkları
B) Yerleşik hayata geçtikleri
C) Şehirciliğin ilk örneklerini verdikleri
D) Ticarete önem verdikleri
E) Ahiret inancını benimsedikleri

4) Çok tanrılı bir inanca sahip olan Yunanlılar tanrılarını insan şeklinde ve ölümsüz düşünmüşler, bu düşünceyle tanrılarının heykellerini yapmışlardır.
Bu durum Yunan Uygarlığı’nda aşağıdakilerden hangisinin gelişmesini sağlamıştır?
A) Kültürel birliğin
B) Tek tanrılı inancın
C) Bilimsel faaliyetlerin
D) Sanatsal faaliyetlerin
E) Siyasi teşkilatlanmanın

5) Aşağıda verilenlerden hangisi Ege uygarlıkları arasında gösterilemez?
A) Yunan
B) Miken
C) Girit
D) İskender
E) Pers

6) En büyük amacı bir dünya devleti kurmak olan Büyük İskender, Doğu ile Batı medeniyetini bir potada eritmiştir.

Ortaya çıkan bu yeni uygarlık aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmıştır?
A) Helenistik Uygarlık
B) Sümer Uygarlığı
C) Bergama Uygarlığı
D) Tibet  Uygarlığı
E) Asklepion Uygarlığı

7) Roma’da krallık döneminde, kral ihtiyarlar meclisi tarafından teklif edilmiş, “kuria” adı verilen halk meclisi tarafından da seçilmiştir. Kral senatoya karşı sorumludur.
Buna göre Roma İmparatorluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Meclisin yönetimde etkili olduğu
B) Demokratik uygulamalar görüldüğü
C) Hükümdarlığın babadan oğula geçtiği
D) Halkın yönetimde söz sahibi olduğu
E) Kralın yetkilerinin sınırlandırıldığı

8) Roma’da Patriciler mülki, siyasi, askeri haklara sahipken, pleplere hiçbir siyasi hak verilmemiştir. Köleler ise patricilere hizmet etmişler ve hiçbir hakları olmamıştır.
Buna göre Roma toplumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Farklı milletlerden oluştuğu
B) Pleplerin halka baskı yaptıkları
C) Siyasi hakların kadınlara tanınmadığı
D) Sosyal tabakalaşmanın hâkim olduğu
E) Kölelerin sık sık isyan çıkardıkları

9) Roma’da patriciler ile plepler arasında uzun süren mücadelelerin yaşanması hukuki düzenlemeler yapılmasını zorunlu kılmıştır. Bu düzenlemeyle pleplere de memur ve asker olma hakkı tanınmıştır.
Birçok devlete örnek olan bu hukuki düzenlemeler aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?
A) Babürname
B) Hammurabi Kanunları
C) Asur Kanunları
D) Urgakina Kanunları
E) 12 Levha Kanunları

10) Büyük Selçuklu Devleti ile Malazgirt Savaşını, Türkiye Selçuklu Devleti ile Miryokefalon Savaşını yapmış ancak, Anadolu’da ki Türk hâkimiyetine engel olamamıştır.
Yukarıda bahsedilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bizans imparatorluğu
B) Batı Roma İmparatorluğu
C) Yunan Uygarlığı
D) Persler Uygarlığı
E) Büyük İskender İmparatorluğu

11) Doğu Roma İmparatorluğu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hıristiyanlığın Ortodoks mezhebine mensupturlar.
B) İstanbul’u başkent olarak kullanmışlardır.
C) Resmi dil olarak Grekçeyi benimsemişlerdir.
D) Latin kültürünü özümsemişlerdir.
E) Ayasofya’yı inşa etmişlerdir.

12) Mısır’dan papirüs ithal edilmesi ile ilgili sorunlar yaşanınca kendi kağıtlarını üretme yoluna gitmişler ve keçi derisinden parşömen kağıdını imal etmeyi başarmışlardır.

Yukarıda bahsedilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lidyalılar
B) Persler
C) Bergama Krallığı
D) Yunanlar
E) Bizans İmparatorluğu

Test 7   1. C   2. C   3. B   4. D  5. E   6. A   7. C   8. D   9. E   10. A   11. D   12. C

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir