Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / 9. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 5 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 5 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


9. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 5 Soruları ve Cevapları Çöz 

Bir edebî metnin yazıldığı dönemdeki sosyal, siyasi, idari, adli, askerî, dinî, ticari hayatın, eğitim etkinliklerinin birlikte oluşturdukları duygu, anlayış ve zevk bütünüdür.

1. Bu cümlede aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yapılmıştır?

A) Tema

B) Zihniyet

C) Kültür

D) Miras

E) Gelenek


Evvel bahar yaz ayları doğunca

Akar boz bulanık neden dereler

Sen de bencileyin yardan mı oldun

Göz göz oldu sinemdeki yaralar

2. Bu dizelerden şiirin bütünü ile ilgili özelliklerden hangisi kesin olarak belirlenebilir?

A) Ölçüsü

B) Kafiye düzeni

C) Konusu

D) Nazım biçimi

E) Yazıldığı dönem


Bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlı

Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı

Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle

Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle

Fethin daha bir ülkeyi parlattığı gündü

Biz uğruna can verdiğimiz yerde göründü

3. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Nazım birimi olarak beyit kullanılmıştır.

B) Geçmişteki kahramanlıklarla ilgi kurulmuştur.

C) Coşkulu bir anlatımı vardır.

D) Batı edebiyatının etkisiyle yazılmıştır.

E) Ölçü ve kafiye gibi ahenk unsurlarına yer verilmiştir.


4. Aşağıdakilerden hangisi, şiirin yapısını oluşturan 
unsurlardan biri değildir?

A) Ana düşünce

B) Nazım biçimi

C) Ölçü

D) Nazım birimi

E) Tema


Sıdk ile terk edelim her emeli her hevesi,

Kıralım hail ise azmimize ten kafesi;

İnledikçe eleminden vatanın her nefesi,

Gelin imdada diyor, bak budur Allah sesi!

5. Bu dizelerde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah sevgisinin olması gerektiği

B) Doğruluğun şart olduğu

C) Azim ve çabanın vazgeçilmezliği

D) Vatanın içinde bulunduğu durum

E) Vatan için fedakârlığın gerekliliği

 

6. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Şiirin yapı özellikleri her dönemde aynıdır.

B) Şiirde birimler belli bir duygu etrafında birleşir.

C) Şiirler yazıldığı dönemin kültürel hayatından izler taşır.

D) Şiirdeki temanın şairin zihin dünyasıyla ilişkisi vardır.

E) Şiir yazarken bazı şairler imge kullanır.

 

Ferman-ı aşka can iledür inkiyadımız

Hükm-i kazaya zerre kadar yok inadımız

Baş eğmeziz edaniye dünya-yı dûn içün

Allah’adur tevekülümüz i’timadımız

7. Bu dizeler için aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

A) Beyitler hâlindedir.

B) Dil, yalın değildir.

C) Halk şiiri geleneğine aittir.

D) Tasavvufi anlayış vardır.

E) Redif kullanılmıştır.


Geceleyin bir ses böler uykumu,

İçim ürpermeyle dolar: -Nerdesin?

Arıyorum yıllar var ki ben onu,

Âşıkıyım beni çağıran bu sesin.

Yukarıdaki dizelerde şair, – – – – vurgulamaktadır.

8. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) uykusunun bölündüğünü

B) özlem içinde olduğunu

C) geceleri sevdiğini

D) içinin ürperdiğini

E) sevgilisinin olduğunu


9. Aşağıdakilerden hangisi, şiirin yapısıyla ilgili olarak 
söylenemez?

A) Her şiirin kendine özgü bir yapısı vardır.

B) Şiir, ses ve anlam kaynaşmasından oluşan bir yapıdır.

C) Şiir; dil, anlam ve ahengiyle bir bütündür.

D) Şiirdeki ahenk unsurları, şiire gelişigüzel yerleştirilir.

E) Şiiri oluşturan birimler belli bir sistemde birleştirilir.


10. Bir şiirin temasını bulmak için sorulacak en uygun 
soru, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bu şiir nerede yazılmıştır?

B) Bu şiir neden bahsediyor?

C) Bu şiiri kim yazmıştır?

D) Bu şiir nasıl yazılmıştır?

E) Bu şiir kimin için yazılmıştır?

 

11. Aşağıdaki dizelerden hangisi şiir dilinin doğal dilden farklı olduğuna örnek gösterilemez?

A) Kuğum senin kaşın gözün karadır

Görün Kadir Mevlam neler yaratır

B) Ben yürürüm yana yana

Aşk boyadı beni kana

C) Mal hırsını gönülden çıkar

Giyim ve karın tokluğuyla iktifa et

D) Gün doğmadan şavkın düşmüş pınara

Gün üstüne bir gün daha doğar mı

E) Yine bahar oldu açıldı güller

Figana başladı yine bülbüller

 

I.

Arayı arayı bulsam izini,

İzinin tozuna sürsem yüzümü.

Hak nasip eylese görsem yüzünü,

Ya Muhammed canım arzular seni.

II.

Allâh adın zikredelim evvela

Vâcib oldur cümle işte her kula

Allah adını her kim ol evvel ana

Her işi âsân eder Allah ana

12. Aşağıdakilerden hangisi, bu şiirlerin ortak özelliği olarak söylenemez?

A) Sevgi temalı şiirlerdir.

B) Redife yer verilmiştir.

C) Beyit hâlindedir.

D) Zengin uyak vardır.

E) Yüce değerlere saygıdan bahseder

Test 5  1. B    2. A    3. D    4. A    5. E    6. A    7. C    8. B    9. D    10. B    11. C    12. D

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir