Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / 9. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 7 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 7 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


9. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 7 Soruları ve Cevapları Çöz

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde imge yoktur?

A) Eğilmiş arza, kanar, muttasıl kanar güller;

Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller.

B) Sen raksına dalarken için titrer derinden

Çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin;

C) Ateşten kızaran bir gül arar da

Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi

D) Gene erteleme üç ay öteye

Bu dava dedemden kaldı Hâkim Bey

E) Haliç’te bir vapuru vurdular dört kişi

Demirlemişti eli kolu bağlıydı ağlıyordu


Sesleri liman sislerine boğulur

Gemiler yorgun ve uykuludur

2. Bu şiirdeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Teşbih B) Teşhis C) İntak D) Tezat E) Tariz


3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde benzetme yapılmamıştır?

A) Gür bir imanla damarlarda ateşten bir kan

B) Gönül ayna olmuş sevgimi yansıtıyordu

C) Bütün kusurumu toprak gizliyor.

D) Aşkınla kurumuş bir fidana döndüm

E) Değirmen misali döner başım


Bülbül eyler güle naz

Girdim bir dost bağına

Ağlayan çok gülen az

4. Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerde görülen söz sanatı hangisidir?

A) Cinas B) Kinaye C) Telmih D) Hüsnütalil E) Tariz


5. Aşağıdakilerden hangisi şiir dilinin özelliklerinden 
biri değildir?

A) Sözcükler genellikle gerçek anlamlarının dışında kullanılır.

B) Günlük dilden farklıdır.

C) İmgelere yer verilir.

D) Az sözle çok şey anlatmak amaçlanır.

E) Düşünceyi açık ve net bir şekilde ortaya koyar.


Benzetme amacı gütmeden bir sözcüğü başka bir sözcük yerine kullanma sanatına “mecazımürsel” denir.

6. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mecazımürsel” vardır?

A) El ettiler turnalara, kazlara.

B) Cebimdeki adresten umut kalmadı.

C) Meşhur bir kelamdır sen kazan, sen ye.

D) Büyüksün ilahi, büyüksün büyük!

E) Yanılıp derdime derman katarsın.

 

Gül hasretinle yollara tutsun kulağını

Nergis gibi kıyamete dek çeksin intizar

7. Bu beyitte geçen edebî sanatlar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Benzetme-tecahülüarif

B) Telmih-kinaye

C) Kişileştirme-mecazımürsel

D) Kişileştirme-benzetme

E) Benzetme-telmih


Bir olayı ya da durumu, herkesçe bilinen nedenin dışında

daha güzel ve hayalî bir nedene bağlama sanatına

“hüsnütalil” denir.

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hüsnütalil sanatı yoktur?

A) Toprak bir bakışınla kızıl renge büründü

Yıldızlar ülfet için gündüz göründü

B) Ateşten kızaran bir gül arar da

Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi

C) Cennet cennet dedikleri

Üç beş köşkle üç beş huri

D) Saksıda ruhumun bütün yası var

Derdimle soluyor açılan gonca

E) Sen yoksun diye bahçemde

Çiçekler açmıyor bak


9. Aşağıdakilerden hangisi şiiri düz yazıdan ayıran bir 
özellik değildir?

A) Ses, ritim, ahenk içermesi

B) İmgesel bir dil kullanılması

C) Ölçülü ve kafiyeli olması

D) Az sözcük, çok anlam içermesi

E) Duygu ve düşüncelerin anlatılması


Sen geldin benim deli köşemde durdun

Bulutlar geldi üstünde durdu

Merhametin ta kendisiydi gözlerin

Merhamet saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurdu

10. Bu dizelerde geçen aşağıdaki kelimelerden hangisi imge değildir?

A) Deli köşe    B) Merhamet    C) Yağmur    D) Saçların    E) Bulutlar


Neler yapmadık şu vatan için!

Kimimiz öldük;

Kimimiz nutuk söyledik.

11. Bu şiirde şair özellikle aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur?

A) Benzetmeye    B) Çağrışıma    C) Sembollere    D) Kişileştirmeye    E) Mübalağaya


Dadaloğlu’m der ki belim büküldü

Gözümün cevheri yere döküldü

12. Bu dizelerde altı çizili ifadede aşağıdaki sanatlardan hangisine başvurulmuştur?

A) Kinaye    B) Benzetme    C) Kişileştirme    D) Mecazımürsel    E) Telmih

Test 7  1. D    2. B    3. C    4. A    5. E    6. B    7. D    8. C    9. E    10. D    11. B    12. A

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir