Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
4. Sınıf Türkçe Özgün Matbaacılık

Amerikalı Bir Çocuktan Mustafa Kemal’e Mektup Var Metni Etkinlik Cevapları (4. Sınıf Türkçe)

Amerikalı Bir Çocuktan Mustafa Kemal’e Mektup Var metni cevapları ve soruları, Özgün Matbaacılık Yayınları 4. Sınıf Türkçe Ders kitabı sayfa 68-69-70-71-72-73-74-75 (Millî Mücadele ve Atatürk)

Amerikalı Bir Çocuktan Mustafa Kemal’e Mektup Var Metni Cevapları

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Matbaacılık Yayınları Sayfa 68 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Atatürk’ün çocuk sevgisi hakkında hazırladığınız sunumu sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: O’nun çocuğu yoktu ama içinde bitip tükenmeyen bir çocuk sevgisi vardı. Atatürk, çocukların riyakârlık bilmeden bütün istek ve arzularını içlerinden geldiği gibi açıklamalarından çok hoşlanırdı. Son yıllarını da çok sevdiği bir çocukla geçirdi. Ülkü, Atatürk’ün çocuk sevgisinin bir simgesi oldu. Atatürk çocuklar için şunları söylemiştir: Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.” “Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, Onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır.

2. Metnin görsellerini inceleyiniz. Görsellerden hareketle metnin konusunu tahmin ediniz.

 • Cevap: Metnin görselleri bence metni en iyi şekilde açıklamaktadır. Çünkü görsellerdeki çocuk Amerikalı bir çocuğa benzerken aklından geçen Mustafa Kemal düşüncesi güzel bir fotoğraf ile desteklenmiştir.

AMERİKALI BİR ÇOCUKTAN MUSTAFA KEMAL’E MEKTUP VAR

Amerika’da (…) Elmira adlı ufacık bir kasabada yaşayan 10 yaşındaki Curtis Lafrance (Körtıs Lafrens), Mustafa Kemal’e bir mektup yazdı. Curtis, mektubunda hiçbir kurala bağlı kalmadan, içinden gelen samimi ve çocuksu duygularını Mustafa Kemal’e iletti. Mektup, cumhuriyetin ilanından bir gün önce, Mustafa Kemal’in işlerinin en yoğun olduğu 28 Ekim 1923 günü yazılmıştı. Curtis Lafrance, Mustafa Kemal adını ve kazandığı başarıları çok duymuştu. Onun hakkında yazılan bütün makaleleri okumuştu. Fakat Mustafa Kemal’i daha yakından tanımak istiyordu. Mustafa Kemal’in bir de imzalı fotoğrafını istiyordu. (…) Mektup birkaç hafta sonra Ankara’ya ulaştı. Evrak defterine geçirildi. Sonra Mustafa Kemal’e gösterildi.

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Matbaacılık Yayınları Sayfa 69 Cevabı

Curtis Lafrance, Mustafa Kemal’e şunları yazmıştı:

Mustafa Kemal Paşa ANKARA

Sayın Büyüğüm,
On yaşında Amerikalı bir çocuğum,. Türkiye’de olup bitenlere ve oradaki yeni hükümete karşı büyük bin ilgi duymaktayım. Birkaç gün önce sizinle yapılmış ve buradaki gazetelerde yayımlanmış bir röportajı okudum. Türkiye hakkında yazılan yazıları bir araya topluyorum. Bunlar arasında bir sürü makale ve sizin fotoğraflarınız bulunmaktadır. Amerikalı bir çocuğa, lütfen imzalı bir fotoğrafınızla küçük bir yazınızı gönderebilir misiniz? Bir gün Türkiye’ye gelmek isteğindeyim.

Cumhuriyet ilan edileli bir ay bile olmamıştı. Mustafa Kemal, çözmek zorunda olduğu iç ve dış sorunlar arasında gecesini gündüzüne katarak çalışıyordu. Buna karşın, (…) Türkler hakkında bu ufacık Amerikalının kafasında uyanan ilgiyi söndürmemek ve onun aracılığıyla bütün Amerikalılara bir mesaj gönderme fırsatını kaçırmadı. Mustafa Kemal’in mektubu, (…) İngilizceye çevrilerek aslı ile birlikte 10 yaşındaki çocuğun adresine gönderildi. İyiliğin, doğruluğun ve güzelliğin tutkunu olan Mustafa Kemal, bu mesajıyla bütün kararlarının, hareketlerinin temeli olan bir kuralı, bu ufacık çocuk aracılığıyla bütün Amerikalılara duyurmak istemişti. Ayrıca her alanda ilmî ve esaslı incelemelerin önemini de vurgulamaya çalışmıştı.

Curtis Lafrance’in mektubuna Mustafa Kemal’in verdiği yanıt şöyleydi:

Bay Curtis LAFRANCE,
Mektubunuzu aldım. Türk yurdu hakkındaki ilgi ve dileklerinize teşekür ederim. İsteğiniz üzere bir fotoğrafımı gönderiyorum. Amerika’nın zeki ve çalışkan çocuklarına biricik öğüdüm: Türkler hakkındaki her işittiğine gerçek gözü ile bakmayıp kanılarını bilimsel temelli incelemelere dayandırmaya önem vermeleridir. Başarılar ve mutluluklar dilerim.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Matbaacılık Yayınları Sayfa 70 Cevabı

Curtis Lafrance, yazdığı bu mektuptan 35 yıl sonra (…) Atatürk’ün öğütlerine uyarak okumuş ve başarılı bir iş adamı olmuştur. Yale Üniversitesini bitirdikten sonra öğrenimine Prag Üniversitesinde devam etmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine Amerika’ya dönerek doktorasını Columbia (Kolombiya) Üniversitesinde tamamlamıştır. Kendi adını taşıyan bir ihracat firmasının müdürlüğünü yapmıştır.

İnsanları, ulusları yakından tanımak için elinden gelen bütün olanakları kullanan bu ünlü iş adamının başarı gizleri arasında, Atatürk’ten aldığı esinin bir hayli büyük olduğunu söyleyebiliriz. Curtis Lafrance, M. Kemal Paşa’ya; 75 yıl önce yazdığı mektupta “Bir gün Türkiye’ye gelmek isteğindeyim.” demişti. O bu isteği ancak 75 yıl sonra 85 yaşında gerçekleştirebildi. Atatürk’ü yakından göremedi ama kurduğu cumhuriyeti gördü. Anıtkabir’i ziyaret ederek (…) yaşam boyu ona duyduğu saygıyı, sevgiyi sundu. Mustafa Kemal Paşa’nın kendisine yazdığı ve bir emanet gibi yaşamı boyunca sakladığı mektubun aslını, müzeye konulmak üzere o dönemin Kültür Bakanına teslim etti. Yurdumuzdan mutlu olarak ayrıldı.

1. ETKİNLİK

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Matbaacılık Yayınları Sayfa 71 Cevabı

Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamını önce tahmin ediniz, sonra sözlükten bulup yazınız. Bu kelimeleri de kendi sözlüğünüze ekleyiniz.

 • Cevap:

makale:
tahminim: bilimsel konularda yazılan yazılar
sözlük anlamı: alanında uzman bir kimsece yazılan, herhangi bir konuda bilgi vermek amacını güden, bir görüşü desteklemek, bir savı öne sürüp bunu kanıtlamak ereğinde olan ve bir gazete ya da dergide yayımlanan, belli uzunlukta, başlıklı ve genellikle imzalı y azı

evrak:
tahminim: Herhangi bir resmi devlet kurumuna verilmek üzere ya da devlet kurumundan gönderilmek üzere hazırlanmış belge.
sözlük anlamı: yazılı kâğıtlar, kitaplar, mektuplar ya da tezkereler.

mesaj:
tahminim: İleti.
sözlük anlamı: söz ya da yazıyla gönderilen ve belli bir anlamı olan haber.

ilmî:
tahminim: Bilimsel
sözlük anlamı: bilime uygun, bilime dayanan, bilime değgin, bilimle ilgili.

röportaj:
tahminim: Ünlü bir sanatçı ya da bilim adamıyla yapılan söyleşi.
sözlük anlamı: Herhangi bir bilim ya da sanat konusunu ele alıp, onu bir sonuca bağlayıncaya değin sürdürme yerine, konuyu karşılıklı konuşmayı andırır biçimde işleyen düzyazı türü.

2. ETKİNLİK 

Metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Curtis Lafrance isimli çocuk neden Atatürk’e mektup yazmış?

 • Cevap: İçinden gelen samimi ve çocuksu duygularını Mustafa Kemal’e iletmek için. Ona duyduğu hayranlığı belirtmek ve Ata’dan bir fotoğraf istemek için.

2. Mustafa Kemal neden küçük bir çocuğun mektubuna cevap vermiş?

 • Cevap: Çünkü o herkese saygısı olan herkesin görüşlerine değer veren bir liderdir.

3. Curtis Lafrance mektubunda Mustafa Kemal Paşa’dan ne istemiş?

 • Cevap: Mustafa Kemal’i daha yakından tanımak istiyormuş. Mustafa Kemal’in bir de imzalı fotoğrafını istemiş.

4. Mustafa Kemal Paşa, Curtis’e mektubunda hangi öğüdü vermiş?

 • Cevap: Türkler hakkındaki her işittiğine gerçek gözü ile bakmayıp kanılarını bilimsel temelli incelemelere dayandırmaya önem vermelerini önermektedir.

5. Mustafa Kemal’in Curtis’e yazdığı mektuba ne olmuş?

 • Cevap: Curtis Lafrance, Mustafa Kemal Paşa’nın kendisine yazdığı ve bir emanet gibi yaşamı boyunca sakladığı mektubun aslını, müzeye konulmak üzere o dönemin Kültür Bakanına teslim etmiştir.

3. ETKİNLİK 

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Matbaacılık Yayınları Sayfa 72 Cevabı

Sınıfta iki kişilik gruplar oluşturunuz. Grup arkadaşınızla birbirinize metinle ilgili sorular sorunuz.

 • Cevap:
 1. grup: Atatürk kadar dünyada tanına başka Türk var mıdır?
 2. grup: Atatürk’e başka mektup yazan olmuş mudur?

4. ETKİNLİK 

Metinde anlatılanları olayların oluş sırasına göre aşağıya yazınız.

 • Cevap: Curtis Lafrance, Atatürk’e mektup yazar. Atatürk de ona cevap yazar. Çokkkk uzun yıllar sonra Lafrence Türkiye’ye gelince Anıtkabir’i ziyaret eder ve Ata’nın ona yolladığı mektubu müzeye armağan eder.

5. ETKİNLİK 

Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara karşı duyarlı bir lider olduğunu metinden örnekler vererek açıklayınız.

 • Cevap: Çünkü küçücük bir çocuğun yazmış olduğu bir mektuba ne kadar meşgul olursa olsun cevap verme erdemini göstermiş, her daim çocukların düşüncelerine ve geleceğine önem vermiştir.

6. ETKİNLİK 

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Matbaacılık Yayınları Sayfa 73 Cevabı

İstiklâl Marşı’mızın ezberleyebildiğiniz kıtalarını vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okuyunuz.

7. ETKİNLİK 

a. Aşağıdaki açıklamaları okuyup öğretmeninizin kılavuzluğunda imzanızı belirlemek için çalışma yapınız.

Biliyor muydunuz?
İmza, bir kişinin resmî her türlü evrakta kendisinin bilgisi ve onayı olduğunu simgeler. Genellikle kişinin adının baş harfi ve soyadı el yazısıyla yazılarak imzada kullanılır. Yandaki örnekte Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası verilmiştir.

 • Cevap: Evet biliyorum.

b. Harflerin yapısal özelliklerine uygun olarak kendi yazı karakterinizi oluşturmak için yazı çalışmaları yapınız.

 • Cevap: Kendi isminizi oluşturan harfleri kullanrak kendizie ait bir imza oluşturmak için egzersizler yapmanız gerekmektedir.

c. Siz de Atatürk’e bir mektup yazınız ve mektubun sonuna imzanızı atınız.

 • Cevap:

Sevgili Atam,

Senin açtığın bu yolda, geleceğin çalışan, üreten bilim yolunda ilerleyen genç neferler olarak şunu söylemek isteriz ki sana olan saygımız, sevgimiz aynı zamanda bu ülkeyi korumak için emanet ettiğin bütün değerlerle her zaman başımız dik yüreğimiz sevgi ile ilerlemeye devam etmekteyiz. Atam huzurla uyu yattığın yerde..

( Bu kısma imzanızı atmanız gerekmektedir )

8. ETKİNLİK 

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Matbaacılık Yayınları Sayfa 74 Cevabı

a. Aşağıdaki broşürü inceleyip amacı ve hedef kitlesi hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.

 • Cevap: Anıtkabir’e yapılacak öğrencilere yönelik ücretsiz bir etkinliğin duyurusu için hazırlanmış bir broşürdür. Hedef kitlesi öğrencilerdir.

“Atatürk’ün izinde Ankara gezisi”,
Millî Eğitim Bakanlığı’nın oluru ile gerçekleştirilecektir ve ücretsizdir.
Öğrenciler,
geziye öğretmenlerinin gözetiminde katılacaklardır.
Gezinin amacı; öğrencilerde “Atatürk” ve “Cumhuriyet” sevgisi ile bilincinin gelişmesine katkı sağlamaktır.

Gezi Tarihi
09.11.2021 Salı
Gezinin Başlangıç Saati ve Yeri
10.00 – Anıtkabir Tandoğan Kapısı
Gezilecek Yerler
AOÇ Atatürk Evi
Kurtuluş Savaşı Müzesi (I. TBMM) Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM)
AKM Cumhuriyet Devri Müzesi Cumhurbaşkanlığı (Çankaya) Müze Köşkü Anıtkabir Anıtkabir Müzesi

b. Broşürde hangi kısaltmaların kullanıldığını, bu kısaltmaların nasıl yazıldığını belirleyiniz. Bu kısaltmaları, getireceğiniz eklerle defterinize yazınız.

 • Cevap:

TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi

AKM: Atatürk Kültür Merkezi

AOÇ: Atatürk Orman Çiftliği

9. ETKİNLİK 

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Matbaacılık Yayınları Sayfa 75 Cevabı

Aşağıdaki metni noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyup türünü belirleyiniz. Okuduklarınızla ilgili çıkarımlar yapınız.

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN 100. YAŞI DÜNYACA KUTLANDI

UNESCO’nun 24 Ekim – 28 Kasım 1978 tarihleri arasında yapılan 20. Genel Konferansında alınan karar gereğince 1981 yılı, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğumunun 100, yılı olarak “Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri” arasına alınmıştır. UNESCO Genel Konferansında Atatürk ile ilgili bu kararın alınmasında bir de tartışma yaşanmıştır, Doğumunun 100, yılının tüm dünyada kutlanması konusunun görüşülmesi sırasında İsveç Delegesinin; “Dünyada pek çok büyük adam var, hepsini böyle anacak mıyız?” şeklindeki sorusuna, Sovyet Delegesi elini masaya vurarak şu yanıtı vermiştir: “Genç delege arkadaşıma hatırlatırım ki Atatürk herhangi bir büyük adam değildir, Atatürk, bu çağa damgasını vurmuş olan adamdır, Keşke onu sadece anmayıp yaptıklarından örnek almaya çalışsak,” Onun bütün insanlığa mal olmuş kişiliği, 152 ülkenin katıldığı oylamada bir çekimsere karşı oy birliği ile kabul edilmiştir, UNESCO’nun tüm dünyaya duyurduğu karar metni şu şekildedir: “UNESCO Genel Konferansı; Uluslararası anlayış, iş birliği ve barış yolunda çalışmış üstün kişilerin gelecek kuşaklar için örnek olacakları inancıyla,

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün doğumunun 100, yıl dönümünde, 1981 yılında anılacağını hatırlatmak, Atatürk’ün UNESCO’nun ilgilendiği tüm alanlarda olağanüstü bir yenilikçi olduğunu göz önünde tutmak, Dünya ulusları arasında karşılıklı anlayışın, sürekli barışın kurulması için yaptığı çalışmaların olağanüstü bir örnek olduğunu belirtmek, Tüm yaşamı boyunca insanlar arasında hiçbir renk, din ve ırk ayrımını gözetmeden, bir uyum ve iş birliği çağının doğacağına olan inancını anımsatmak, Eylemlerini her zaman barış, uluslararası anlayış ve insan haklarına saygı yönünden yapmış olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün kişiliğini ve eserinin çeşitli yönlerini ortaya çıkarmak üzere yapılacak sempozyum hazırlıkları için Türk Hükümeti ile UNESCO’nun iş birliği yapmasına karar verilmiştir,”

 • Cevap: Haber yazısıdır. Çünkü var olan bir etkinlik hakkında bilgi verilmektedir.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

15 Temmuz 2016 gecesi ülkemizde hangi olay yaşanmıştır? Büyüklerinize sorarak bilgi edininiz.

 • Cevap: 15 Temmuz Darbe Girişimi veya 2016 Türkiye askerî darbe teşebbüsü, darbecilerin verdiği isimle Harekât Yıldırım veya Yurtta Sulh Harekâtı, 15-16 Temmuz 2016 tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan bir grup asker tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen ve ülkenin ele geçirilmesine yönelik bir operasyondur.

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Matbaacılık Yayınları {Millî Mücadele ve Atatürk} Sayfa 68-69-70-71-72-73-74-75 Amerikalı Bir Çocuktan Mustafa Kemal’e Mektup Var Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
14
angry
9
love
4
happy
1
clap
1
unlike
0
confused
0
sad

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!