Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
Güncel Konular

Liseye Giriş Sınavı Örnek Soruları

Liseye Giriş Sınavı Örnek Soruları

Liseye Giriş Sınavı LGS bu sene ilk defa yapılacak. MEB tarafından ise 28/12/2017 tarihinde örnek sorular açıklandı. Liseye Giriş Sınavı Sözel Örnek Sorulara baktığımızda ise soru dağılımının şu şekilde olduğunu görüyoruz. Aşağıdaki tabloda soru dağılımı verilmiştir. Toplama soru sayısı 90. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri Dersinde 20’şer soru; İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil dersinden 10’ar soru hazırlanmış.

Liseye Giriş Sınavı Sözel Örnek Soruları

2017 – 2018 Öğretim yılı 8. sınıflar için uygulanacak sınava ait örnek soruları

Liseye Giriş Sınavı Türkçe Örnek Soruları

1. Herhangi bir ağacın gövdesinden bir kesit alınıp incelendiğinde üzerinde iç içe halkalar görülür. Halkalar, ağacın kabuk kısmından başlayarak içe doğru sıralanır. Bu halkalardan her biri, ağacın yaşadığı bir yılı göstermektedir. Dolayısıyla halkaların tamamı sayılarak ağacın yaşı öğrenilebilir. Halkalar arasındaki bölümler ise ağacın bir yılda ürettiği odun hacmini belirtir. Bu aralıkların genişliği de ağacın yetiştiği mevsim şartlarıyla ilgili bilgi verir. Aralıklar darsa o yıl kurak, geniş ise yağışlı geçmiş demektir.
Bu parçaya göre az yağış alan bölgede yetişen yaşlı bir ağacın gövdesindeki halkaların durumu aşağıdakilerden hangisinde doğru işaretlenmiştir?

 • Cevap: B

2. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından şiir, resim ve hikâye olmak üzere üç ayrı dalda düzenlenen yarışmaların 11’incisi İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Bu yıl düzenlenecek şiir ve resim yarışmalarının konusu “İstanbul’un Fethi” olarak belirlenirken hikâye yarışmasında herhangi bir konu sınırlaması getirilmemiştir. Bu yarışmaların herhangi bir dalında daha önce ödül alanlar, hiçbir dalda başvuru yapamayacaktır. Şiir ve hikâye yarışmasının son başvuru tarihi 2 Ocak 2018, resim yarışmasının son başvuru tarihi 20 Şubat 2018’dir. Başvuru belgeleri, İl Müdürlüğümüze yarışmacının kendisi tarafından teslim edilecektir. Yarışmalarda birincilere tam altın, ikincilere yarım altın, üçüncülere ise çeyrek altın verilecektir.
Bu yarışmalara katılmak isteyen kişilerle ilgili bilinenler şunlardır:
• Yurt dışında olan Mehmet, 5 Şubat 2018’de Türkiye’ye dönecektir.
• Pelin, üç yıl önce bu yarışmada resim dalında
■ ödül almıştır.
• Selin, “İstanbul’un Fethi” konusunu ele alacaktır.
• Ahmet, konu sınırlaması olan yarışmalara katılmamaktadır.
Bu metin ve verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Ahmet, sadece resim yarışmasına başvurabilir.
B) Selin; şiir, resim ve hikâye dallarından herhangi birine başvurabilir.
C) Mehmet, sadece şiir yarışmasına başvurabilir.
D) Pelin, yarışmaya şiir veya hikâye dalında başvurabilir.

 • Cevap: B

3. Etken çatılı fiillerin yüklem olduğu cümlelerde, fiili gerçekleştiren yani işi yapan bellidir. Edilgen çatılı fiillerin yüklem olduğu cümlelerde ise işi yapan belli değildir. Örneğin “Ayşe kitap okudu.” cümlesinde okuma işini yapan “Ayşe”dir. Bu yüzden “okudu” fiili etken çatılıdır. Ancak “Kitap okundu.” cümlesinde okuma işini yapan belli değildir. Bu yüzden “okundu” fiili edilgen çatılıdır.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde işi yapan bellidir?
A) Kurgu, bir filmin sanat değeri kazandığı aşama olarak tanımlanır.
B) Senaryo, belirli bir araştırma ve inceleme sürecinden sonra yazılır.
C) Kitle iletişim araçlarının, insanları düşünmeye teşvik etmesi beklenir.
D) Tecrübeli yapımcı, bir programı hazırlamadan önce bütün ayrıntıları düşünür.

 • Cevap: D

4 – 7. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Tropikal yağmur ormanları çok nemli ve sıcaktır. Bunlara yağmur ormanı denmesinin nedeni bol yağış almalarıdır. Ağaçlar ve bitkiler öylesine sıktır ki zeminde kolayca yürünemez. Buradaki bitkiler, fotosentez yoluyla atmosferdeki karbondioksidin büyük bölümünü alıp atmosfere bol miktarda oksijen salar.
Tropikal yağmur ormanları, Ekvator çizgisinin çevresinde, tropikal kuşakta toplanmıştır. Adını da buradan alır. Çok büyük bölümü, Yengeç dönencesi ile Oğlak dönencesi arasında yer alır. Güneydoğu Asya’da, Batı Afrika’da, Orta ve Güney Amerika’da ve Kuzeydoğu Avustralya’da bulunur. Yıl boyunca sıcak ve yağışlı olan bu ormanlar, yeryüzünün yaklaşık %6’sını kaplamasına karşın bütün canlı türlerinin yarısından çoğunu barındırır. Burada mikroorganizmalardan bitkilere ve hayvanlara kadar milyonlarca canlı türü yaşar. Bunların önemli bir bölümü, ilk defa karşılaşılmış canlılardır. Besin olarak tükettiğimiz bitkilerden iki bin kadarı bu ormanlardan çıkmıştır. Domates, mısır, patates, muz, portakal, limon, biber, tarçın, zencefil, şeker kamışı, kahve, çay ve kakao bunlardan bazılarıdır. Ayrıca bu ormanlara dünyanın en büyük eczanesi denir çünkü bitki özlerinden elde edilen ilaçların dörtte birinin kaynağı tropikal yağmur ormanlarıdır.
Tropikal yağmur ormanlarında insanların yaşamadığı düşünülür genellikle. Hâlbuki burada orman koşullarıyla uyum içinde, kabileler hâlinde yaşayan pek çok insan vardır. Bunların çoğu, modern dünya ile irtibat hâlindedir. Ama yaşadıkları küçük bölgenin dışına hiç çıkmamış, dünyayla hiç irtibata geçmemiş, Amazon’da 70, Yeni Gine’de de 40 kadar kabile saptanmıştır.

4. Tropikal yağmur ormanlarıyla ilgili,
I. Bütün mevsimlerde sıcak bir hava hâkimdir.
II. İklimi, insan yaşamına elverişli değildir.
III. Havanın temizlenmesine yardımcı olur.
IV. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve IV.
D) III ve IV.

 • Cevap: B

5. Tropikal yağmur ormanlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Neden bu isimle anıldığına
B) Ne tür canlıları barındırdığına
C) Ne zamandan beri var olduğuna
D) Dünyanın hangi bölgelerinde yer aldığına

 • Cevap: C

6. Tropikal yağmur ormanlarının eczane olarak nitelendirilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsan vücudunun ihtiyacı olan yiyeceklerin burada yetişmesi
B) İlaç üretiminde kullanılan bazı bitkileri barındırması
C) Dünyada hiç bilinmeyen canlı türlerine ev sahipliği yapması
D) Burada yetişen bitkilerin vitamin açısından zengin olması

 • Cevap: B

7. Altı çizili söz grubu, içinde bulunduğu cümlenin hangi ögesidir?
A) Öznesi B) Nesnesi C) Yer tamlayıcısı D) Zarf tamlayıcısı

 • Cevap: A

8 – 10. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

“Kırk yılda bir” deyimini duymuşsunuzdur herhâlde (I) İşte Mavi Ay da ancak kırk yılda bir rastlanan bir gök olayıdır. Gökyüzü gibi mavi bir Ay veya Güneş gördüğünüz oldu mu hiç (II) Bildiğimiz kadarıyla Ay’ın ve Güneş’in mavi göründüğünü iddia eden ilk rapor, 1950 yılının eylül ayında yazılmıştı. Bu rapor, İngiliz Kraliyet Gözlemevinde çalışan bir gök bilimciye aitti (III) Robert Wilson. Wilson bir gece, evinin önünde otururken Mavi Ay denen olaya şahit olmuş (IV) hatta teleskop kullanarak tekrar gözlem yapmış, Ay ile Güneş’in mavi renkte görünme nedeninin Kanada’daki orman yangınları olduğu sonucunu çıkarmıştı.

8. Bu metinden aşağıdaki yargıların hangisi kesin olarak çıkarılır?
A) Yeryüzünde gerçekleşen olayların gökyüzündeki olaylara etkisi vardır.
B) Mavi Ay denen gök olayı ilk olarak 1950’de gerçekleşmiştir.
C) Gökyüzünde gerçekleşen olaylarla ilgili ilk rapor 1950’de tutulmaya başlanmıştır.
D) Mavi Ay, teleskop yardımı olmadan gözlemlenebilen bir gök olayıdır.

 • Cevap: D

Liseye Giriş Sınavı İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Soruları

9. Bu metindeki yazım yanlışı aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?
A) “İşte Mavi Ay da” ifadesindeki “da” bitişik yazılmalıdır.
B) “1950 yılının eylül ayı” ifadesindeki “eylül” sözcüğü büyük harfle başlatılmalıdır.
C) “İngiliz Kraliyet Gözlemevinde” ifadesindeki “-nde” eki kesme işaretiyle ayrılmalıdır.
D) Birleşik sözcük olan “gök bilimci” ifadesi bitişik yazılmalıdır.

 • Cevap: B

10. Bu metinde numaralanmış yerlerin hangisine herhangi bir noktalama işareti getirilemez?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.

 • Cevap: D

11. Aşağıda millî cemiyetlerden bazılarının kuruluş amaçları verilmiştir:
• Trakya – Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Doğu Trakya’nın Yunanlara verilmesine ve Mavri-Mira Cemiyetinin zararlı çalışmalarına engel olmak istedi.
• Redd-i İlhak Cemiyeti: İzmir’in işgal edilmesine karşı çıktı. Bu bölgenin Türklere ait olduğunu kanıtlamak için çalışmalar yaptı.
• Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti: Karadeniz kıyılarında hak iddia eden Pontusçu Rumlar ile Ermenilere karşı mücadele amacıyla kuruldu.
• Kilikyalılar Cemiyeti: Adana ve çevresini, Fransız ve Ermeni işgallerine karşı korumak amacıyla kuruldu.
Buna göre millî cemiyetler ile ilgili,
I. Bölgesel amaçlı kurulmuşlardır.
II. Yıkıcı ve bölücü faaliyetlere karşı mücadele etmişlerdir.
III. Düşmana karşı birlikte hareket etmişlerdir. yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.

 • Cevap: B

12. • Erzurum Kongresi’nde “Kuvayımilliye’yi etkin
ve ulusal iradeyi egemen kılmak temel ilkedir.” maddesine yer verildi.
• Sivas Kongresi’nde; Anadolu’daki tüm ulusal güçler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi.
Yukarıdaki maddelerle;
I. Millî egemenliği hâkim kılma,
II. Güç birliğini sağlama,
III. Hukuk birliğini kurma,
IV. Millî kültürü geliştirme
amaçlarından hangileri gerçekleştirilmek istenmiştir?
A) I ve II. C) II ve III. B) I ve IV. D) III ve IV.

 • Cevap: A

13. Mustafa Kemal, bölgesel kurtuluş yolları arayan ve birbirinden ayrı faaliyet gösteren millî cemiyetlerle kesin bir zafere ulaşılamayacağı düşüncesindeydi. Ona göre vatanın ve milletin kurtuluşu için öncelikle bu kuruluşların güçlerini birleştirmeleri gerekiyordu. Millî Mücadele kahramanlarından Mareşal Fevzi Çakmak da cemiyetlerin birleşmesi gerektiğine inanmış ve bu konu hakkında “Eğer Mondros Mütareke- si’ni takip eden aylarda, bir uçaktan Anadolu’ya bakarsanız yer yer yanan ateşler görülecektir. Bunlar ışıldayan çoban ateşleridir. Bu ateşleri birleştirecek bir alev lazımdır. İşte onu Mustafa Kemal’in meşalesi temin etti.” sözlerini söylemiştir.
Mareşal Fevzi Çakmak, aşağıdakilerden hangisini “Işıldayan Çoban Ateşleri”ne benzetmektedir?
A) Millî Mücadele kahramanlarını
B) Millî cemiyetleri
C) Ordu birliklerini
D) Milletvekillerini

 • Cevap: B

14. Mustafa Kemal, “Nutuk” adlı eserinde Lozan Barış Görüşmeleri hakkında aşağıdaki ifadeyi kullanmıştır:
“Bir süre Ankara’dan Lozan Konferansı görüşmelerini takip ettim. Görüşmeler hararetli ve tartışmalı geçiyordu. Türk haklarını tanıyan olumlu bir sonuç görülmüyordu. Ben bunu pek tabii buluyordum. Çünkü Lozan barış masasında ele alınan meseleler yalnız üç dört yıllık yeni devreye ait ve onunla sınırlı kalmıyordu. Yüzyılların hesabı görülüyordu. Bu kadar eski, bu kadar karışık ve bu kadar kirli hesapların içinden çıkmak elbette o kadar basit ve kolay olmayacaktı.”
Bu parçada geçen “yüzyılların hesabı” sözüyle Mustafa Kemal aşağıdakilerin hangisini anlatmak istemiştir?
A) Avrupalı devletler ile uzun zamandır süregelen sorunları
B) Türk devletinin kurulmasına karşı çıkılmasını
C) Düşmanın Kurtuluş Savaşı’nda yenilmesini
D) Osmanlı-Avrupa işbirliğinin sağlanmasını

 • Cevap: A

15. Ahmet Ethem’in, validesine son mektubu:
“Dört asker doğurmakla iftihar eden şanlı Türk annesi, Mustafa Kemal Paşa’m ordumuzun ihtiyaçlarının karşılanması için Tekâlif-i Milliye Emirleri’ni yayımladı. Bu emirlerle halkımızdan, sizlerden yurdumuzun kurtuluşu için elinizdeki yiyecek, giyecek, silah, cephane, taşıt, yük hayvanı gibi malzemelerin bir kısmını Türk ordusuna vermenizi istedi. Ben, gözünüzü kırpmadan ordumuz için elinizden gelen fedakârlığı yapacağınıza eminim…”
Ahmet Ethem’in cepheden gönderdiği bu mektuba göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Halk seferberliğe çağrılmıştır.
B) Yurdun bağımsızlığı amaçlanmıştır.
C) Devletin imkânları yetersiz kalmıştır.
D) Millî Mücadele başarıya ulaşmıştır.

 • Cevap: D

Liseye Giriş Sınavı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Soruları

16. İslam düşüncesinde Allah’ın, yaratma planını ve bu planı gerçekleştirmesini ifade etmek üzere kader ve kaza kavramları kullanılır. Kader, “AIIah’ın bütün nesne ve olayları ezelî ilmiyle planlaması” diye tarif edilir. Kaza ise “ANah’ın, nesne ve olaylara ilişkin ezeli planının yeri ve zamanı geldiğinde gerçekleşmesi” şeklinde tanımlanır. Buradan, her şeyin belli bir plan içerisinde ve belli ölçülere göre meydana geldiği anlaşılmaktadır. Bu durum bir bitkinin çiçek açması ile örneklendirilebilir. Buna göre, çiçekli bir bitkinin çiçeğini açması için sıcaklık, ışık, mineraller ve su gibi çevresel faktörlerin uygun miktarlarda olması gerekir. Ancak bu şartlar bir araya geldiğinde çiçeğin taç yaprakları açılır.
Buna göre örnekte geçen aşağıdaki durumlardan hangisi “kaza” olarak adlandırılabilir?
A) Çiçeğin taç yapraklarının açılması
B) Ortamda olması gereken mineral miktarı
C) Çiçeğin ihtiyaç duyduğu sıcaklık ve ışık
D) Çiçeğin açmasının belli şartlara bağlanmış olması

 • Cevap: A

17. Hz. Peygamber, tebliğ görevini yerine getirirken birçok insanla görüşüyordu. Görüştüğü bu insanların bazılarını tanıyor bazılarını tanımıyordu. Arkadaşları, tanımadığı insanların birtakım olumsuz özellikleri konusunda onu uyarmak istediler. Ancak Hz. Peygamber, “Ben insanların karşısına temiz duygularla çıkmak istiyorum.” diyerek onlara engel oldu.
Hz. Peygamber’in bu tutumu aşağıdakilerden hangisini engellemeye yöneliktir?
A) İftira atmayı
B) Haset etmeyi
C) Yalan söylemeyi
D) Ön yargılı olmayı

 • Cevap: D

18. Geçimini hayvancılıkla sağlayan bir ailenin kızı olan Hamdu Sena, 11 yaşında ve 5. sınıf öğrencisidir. Karlı bir günde hayvanlarını otlatmak için köyden uzaklaştığı sırada keçilerden biri doğum yapmaya başlar. Bunu gören Hamdu Sena, hızla eve gidip okul çantasını alarak keçinin yanına döner. Tomi adındaki çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına, yeni doğan yavruyu yerleştirir. Anne keçiyi de kendi sırtına alarak karla kaplı dik yolları zorlukla aşarak evine gelir.
Bu olayda ortaya konan davranışlar aşağıdaki evrensel değerlerden hangisine örnek oluşturmaz?
A) Yardımseverlik
B) Merhamet
C) Hoşgörü
D) Sorumluluk

 • Cevap: C

19. • Ali, umre yapmayı çok istiyordu. Yeterli parayı biriktirdiğinde hiç beklemeden Mekke’ye gitti. İhrama girip Kâbe’yi tavaf etti. Sa’y yaparak ibadetini tamamladı.
• Mustafa, Mekke’ye gideceği zamanı iple çekiyordu. Gerekli maddi güce ulaşınca farz olan hac ibadetini yapma imkânına kavuşmuştu. Sonunda beklediği vakit geldi ve yola çıktı. Mekke’ye yaklaştığında ihrama girip haccın temel şartlarından biri olan vakfeyi yaptı. Sonra bayramın birinci günü, şeytan taşladı. Mescid-i Haram’da ziyaret tavafını eda ederek ibadetini tamamladı.
Bu ibadetlerde;
I. Kâbe,
II. Arafat,
III. Mina
adlı mekânlardan hangilerini Ali de Mustafa da ziyaret etmiştir?
A) Yalnız I.
C) I ve III.
B) Yalnız II.
D) I, II ve III

 • Cevap: A

20. “Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur.”
(İsrâ suresi, 36. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
A) Kararlı olmanın
C) Sevap kazanmanın
B) Doğru bilginin
D) Aklı kullanmanın

 • Cevap: B

Liseye Giriş Sınavı Yabancı Dil Örnek Soruları

21. Tom loves skiing down a mountain. Where should he visit in Turkey?
A) Aspendos Theatre
B) Sümela Monastery
C) Uludağ
D) Ölüdeniz

 • Cevap: C

22. Find the sentence in the messages that shows Jennifer accepts the offer.
A) See you.
B) Doing well.
C) That’s great.
D) Thanks.

 • Cevap: C

23. This is a text about New York City from a——.
A) newspaper B) magazine C) book D) website

 • Cevap: D

24 ve 25. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

24. People think that Sydney is the capital because
A) its visitors are from different countries
B) it’s the largest city in Australia
C) it’s a modern and international city
D) it’s less crowded than Canberra

 • Cevap: B

25. Why do people visit Sydney?
A) It has many tourist attractions.
B) 4.6 million people live there.
C) It’s more famous than Melbourne.
D) People think that it’s the capital city

 • Cevap: A

Liseye Giriş Sınavı Sayısal Örnek Soruları

Liseye Giriş Sınavı Matematik Örnek Soruları

Liseye Giriş Sınavı Fen Bilimleri Örnek Soruları

Umarız ki hazırlamış olduğumuz “Liseye Giriş Sınavı Örnek Soruları” 8. sınıfta sınava girecek sevgili öğrencilerimize yol gösterir. Şimdiden hepinize evvel cevap ekibi olarak başarılar dileriz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!