Testi Çöz 100 TL Kazan
TIKLAYINIZ

2017 Ygs Tarih Soruları ve Cevapları

2017 Ygs Felsefe Soruları ve Cevapları

Ana Sayfa / YGS Soruları / 2017 Ygs Coğrafya Soruları ve Cevapları

2017 Ygs Coğrafya Soruları ve Cevapları2017 Ygs Coğrafya Soruları ve Cevapları

16. Aşağıdaki haritada yeryüzüne ait yıllık ortalama sıcaklık dağılışı gösterilmiştir.

Buna göre; Güney Yarım Küre’de yer alan 20 oC izoterminin, Güney Amerika Kıtası’nın batısında Ekvatora doğru uzanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıcaklıkların ocak ayında güneye doğru azalması

B) Peru soğuk su akıntısının soğutucu etkisi

C) Dinamik yüksek basınç alanının kuzeye yönlenmesi

D) Alize rüzgârlarının karşılaşma alanına yakın olması

E) Güney Yarım Küre’de kutup rüzgârlarının temmuz ayında daha etkili olması

Doğru cevap: B

**********************

17. +8. saat dilimini kullanan Çin’in Şanghay kentinde bulunan bir grup turist 2017 yılına burada girmiştir.
Ziyaret sonrasında grubun uçağı 01.01.2017 tarihinde saat 02.30’da kalkarak -8. saat dilimini kullanan ABD’nin
San Francisco kentine 11 saatlik uçuşun ardından inmiştir.

Buna göre, uçağın indiği anda San Francisco’da geçerli olan tarih ve saat aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 01.01.2017, Saat 13.30

B) 31.12.2016, Saat 10.30

C) 01.01.2017, Saat 21.30

D) 31.12.2016, Saat 13.30

E) 31.12.2016, Saat 21.30

Doğru cevap: E

**********************

18. Aşağıdaki topoğrafya haritasında bir yer şekli gösterilmiştir.

Bu yer şeklinin bir vadi veya sırt olarak kabul edilmesi için M harfi ile gösterilen eş yükselti eğrisinin değeri, aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Doğru cevap: C

**********************

19. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir.

Bu alanların hangilerindeki kar ve buz erimeleri akarsuların beslenmesine daha fazla katkı sağlar?

A) I ve II

B) I ve IV

C) II ve III

D) III ve V

E) IV ve V

Doğru cevap: B

**********************

20. Bulunduğunuz yerleşmede ne kadar insan yaşıyor?

Çevrenizde hangi ürünler yetiştiriliyor?
Isınma ihtiyacınızı hangi kaynaklardan karşılıyorsunuz?
Çevrenizdeki binaların yapımında ne tür malzemeler kullanılıyor?

Yukarıdaki sorularla yoklanmak istenen bilgiler arasında, coğrafyanın hangi alt alanına ait inceleme konuları yoktur?

A) Nüfus Coğrafyası

B) Ulaşım Coğrafyası

C) Tarım Coğrafyası

D) Enerji Coğrafyası

E) Yerleşme Coğrafyası

Doğru cevap: B

**********************

21. Aşağıda, bir ülkenin 1950 ve 2000 yıllarına ait nüfus pramitleri verilmiştir.

Bu ülkenin nüfus yapısında meydana gelen değişimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Nüfus artış hızı azalmıştır.

B) Yaşlı ölüm oranları azalmıştır.

C) Ortalama yaşam süresi artmıştır.

D) Doğum oranları azalmıştır.

E) Çocuk ölüm oranları artmıştır.

Doğru cevap: E

**********************

22. Aşağıdaki haritada maki bitki örtüsünün Türkiye’deki dağılışı koyu renkle gösterilmiştir.

Belirtilen alanların coğrafi özellikleri dikkate alındığında, bu bitki örtüsünün yetişme koşullarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Özellikle yaz aylarında bol yağış istemektedir.

B) Don olaylarının görüldüğü yerlerde yetişmemektedir.

C) Akdeniz iklim koşullarının etkili olduğu alanlarda yetişmektedir.

D) Sadece terra-rossa topraklarda yetişmektedir.

E) Yükseltinin 500 m’yi geçtiği yerlerde yetişmemektedir.

Doğru cevap: C

**********************

23. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir.

Bu alanların hangisinde engebelilik daha fazladır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Doğru cevap: C

**********************

24. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nüfusunun 1927 yılından günümüze kadar geçirdiği değişimlerden biri değildir?

A) Nüfus artışı genelde devam etmiştir.

B) Kentsel nüfus oranı artmıştır.

C) Nüfusun eğitim düzeyi yükselmiştir.

D) Kırsal nüfus oranı artmıştır.

E) Ortalama yaşam süresi uzamıştır.

Doğru cevap: D

**********************

25. Aşağıdaki haritada bazı alanlar koyu renkle gösterilmiştir.

Bu alanların tümü aşağıdaki hangi bölge sınıfı içerisinde yer alır?

A) Çöl bölgesi

B) Ekvatoral iklim bölgesi

C) Petrol üretim bölgesi

D) Platolar bölgesi

E) Akdeniz iklimi bölgesi

Doğru cevap: A

**********************

26. Aşağıdakilerden hangisi, yer şekillerinin tarım faaliyetleri üzerindeki sınırlayıcı etkisine örnek gösterilebilir?

A) Kurak ve yarı kurak bölgelerde sulama olanaklarının az olması

B) Yıl boyunca yağış alan bölgelerde bazı tahılların üretiminin zor olması

C) Az gelişmiş ülkelerde gübre kullanımının yetersiz olması

D) Engebeli alanlarda tarla yerine bahçe tarımının tercih edilmesi

E) Gelişmiş ülkelerde sanayi bitkileri üretiminin yaygın olması

Doğru cevap: D

**********************

27.

I. Şiddetli fırtınalar
II. Ay’ın çekim gücü
III. Okyanus tabanı depremleri
IV. Deniz altı volkanizması

Yukarıdakilerden hangileri tsunamilerin oluşumunda etkilidir?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

Doğru cevap: E

**********************

HATIRLATMA

2017 Ygs Sınavında sorulan 160 sorunun tamamına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

Bu içeriğe emoji ile tepki ver

YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!