Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

2017 Ygs Coğrafya Soruları ve Cevapları

2017 Ygs Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları ve Cevapları

Ana Sayfa / YGS Soruları / 2017 Ygs Felsefe Soruları ve Cevapları

2017 Ygs Felsefe Soruları ve Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


2017 Ygs Felsefe ve Ahlak Bilgisi Soruları ve Cevapları

28. Fizik üzerine fizik yapılamaz ama felsefe üzerine felsefe yapılabilir; hatta bu, felsefe için bir gereklilik olarak düşünülebilir. Çünkü felsefenin ne olduğu, gerekli olup olmadığı, işe yarayıp yaramadığı ya da nasıl yapılabileceği gibi sorular sorulduğunda bile esasen felsefe yapılmaya başlanmaktadır. Genel olarak varlık, bilgi ve değerler üzerine sorular soran felsefe, kendisine dair de sorular sormakta ve bunlara cevap aramaktadır. Bu parçada aşağıdaki yargılardan hangisi vurgulanmaktadır?

A) Felsefe ele aldığı konuları akla dayanarak temellendirir.

B) Felsefi düşünüş yaratıcılık gerektirir.

C) Felsefe kesin olarak kabul edilen bilgiler üzerine bile sorular sorar.

D) Felsefe bilimler üstü bir disiplindir.

E) Felsefe kendi olanaklılığı ve yöntemi üzerine de sorular sorar.

Doğru cevap: E

**********************

29. Platon’dan beridoğruluk hakkında genel olarak kabul gören bazı ilkeler vardır. Bunlardan biri olgulara dair bütün soruların tek bir doğru yanıtı olduğu, bir diğeri de bu doğru yanıtların birbirleriyle çelişmemesi ve hepsinin bir arada uyumlu bir bütün oluşturması gerektiğidir.

Bu parçada dile getirilen ilkelerin belirttiği doğruluk ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yarar

B) Uygunluk

C) Tümel uzlaşım

D) Tutarlılık

E) Apaçıklık

Doğru cevap: D

**********************

30. Locke, nesnelerin kendilerini izlenimler olarak duyularımıza duyurduğunu, nesneler konusundaki fikirlerimizin temelinde bu izlenimlerin bulunduğunu söylüyordu. Ama Berkeley’in işaret ettiği gibi bu tür bir argüman, evrende zihnimizden bağımsız birtakım nesnelerin varlığına değil yalnızca bir fikirler evreninin varlığına işaret eder.

Bu parçada Locke ve Berkeley’in ele aldığı bilgi görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akılcılık

B) Eleştiricilik

C) Deneycilik

D) Sezgicilik

E) Şüphecilik

Doğru cevap: C

**********************

31. O, İdealar Kuramı’nın tekil varlıklar dünyası ile tümel idealar dünyasını gereksiz ve haksız bir şekilde birbirinden ayırdığını ve onları birbirleriyle birleştirme yönündeki çabalarının sonuçsuz kalmak durumunda olduğunu düşünür ve bu iki dünyayı birbirine yaklaştırmak, birleştirmek ister. Bu yönde olmak üzere idealara ilişkin varlık kuramı içinde büyük bir değişiklik yaparak ideaların ve kendi terminolojisiyle formların tekil varlıkların üstünde veya dışında bulunmadıklarını, onlardan bağımsız olmadıklarını, tersine “onların içinde, onlara içkin” olduklarını savunur.

Bu parçada ifade edilen görüşleri savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A) Platon

B) Hegel

C) Aristoteles

D) Descartes

E) Herakleitos

Doğru cevap: C

**********************

32. Havaya atılan bir taş, bilinçli bir varlık olsaydı, her ne kadar öyle olmasa da, kendi irade gücüyle hareket ettiğini hayal edecekti. Gerçekte onu hareket ettiren, mekanik etkilerdir. İnsanlarda da buna benzer bir durum vardır: Yaptığımız şeyi özgürce seçtiğimizi ve yaşamlarımız üzerinde kontrole sahip olduğumuzu hayal ederiz. Hâlbuki eylemlerimiz, doğadaki diğer tüm olaylar gibi belli bir neden-sonuç ilişkisi içerisinde gerçekleşir.

Bu parçada dile getirilen düşünceler ahlak felsefesindeki görüşlerden hangisine uygundur?

A) İndeterminizm

B) Determinizm

C) Otodeterminizm

D) Liberteryanizm

E) Fatalizm

Doğru cevap: B

**********************

33. 2007 yılında bir kemancı Washington şehrinin metrosunda bir konser verdi. Daha ziyade bir mahalle delikanlısını andıran müzisyen bir çöp kutusunun hemen yanında, duvara dayanmış bir hâlde, 45 dakika boyunca ünlü bestecilerin klasikleşmiş eserlerini çaldı. Bu esnada bin yüz kişi hiç durmaksızın yanından koşar adım geçti. Yedi kişi bir andan biraz daha uzun bir süre durdu. Kimse alkışlamadı. Durup bakmak isteyen çocuklar oldu ama anneleri tarafından sürüklenerek götürüldüler. Onun, dünyanın en çok aranan ve beğenilen virtüözlerinden Joshua Bell olduğunu kimse bilmiyordu.

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?

A) Güzellik objenin bir özelliği değil süjenin zihnindedir.

B) Doğadan esinlenmemiş bir eserin güzelliğinden söz edilemez.

C) Bir objenin sanat eserine dönüşmesi o objenin estetik özelliğinden kaynaklanır.

D) Sanat için önemli olan sanatçının gösterdiği estetik tavırdır.

E) Obje estetik değerini süjeye dikte eder.

Doğru cevap: A

**********************

34. Doğal özgürlüğümüz, insanlığımızın zorunlu bir parçasıdır. Özgürlüğümüzden tamamen vazgeçersek ya da köleleşirsek tam insan olmaktan çıkarız. Toplum, özgürlüğümüzü tamamen elimizden alsaydı topluma katılmanın hiçbir anlamı olmazdı; çünkü zamanla insanlığımızı kaybederdik. Peki özgürlüğümüzü feda etmeden bir devlet oluşturabilir miyiz? Bu olanaksız gibi görünebilir ama bireysel özgürlüklerimiz ile kamu çıkarını bağdaştırabiliriz.

Bu parçada dile getirilen devlet görüşü aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?

A) Rousseau

B) Aristoteles

C) Hegel

D) Platon

E) İbn-i Haldun

Doğru cevap: A

**********************

35. Modern fiziğin temeli olan Kuantum Kuramı hakkındaki popüler kitapların tümü şu noktanın altını çizer: Newton Kuramı’nı temel alan eski fizikten kalma varsayımların hiçbirini yeni fiziğin içine taşıyamazsınız. Örneğin, eski fizik anlayışında bulunan, her olayın bir nedeni olduğu ya da olayların, nedenleri tarafından belirlendikleri anlayışını yeni fiziğe aktaramayacağınız gibi “parçacık” terimini Kuantum Kuramı içinde kullanıyorsanız parçacığın Newtoncu anlamda küçük bir madde parçası olduğunu da varsayamazsınız. Newton Kuramı ile Kuantum Kuramı hakkındaki bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Bu iki kuramın birbirine karşıt olduğu

B) Newton Kuramı’nın yanlış olduğu

C) Kuantum Kuramı’nın daha nesnel olduğu

D) Bu iki kuramın farklı paradigmalarda olduğu

E) Bilimsel bilginin tekrarlanabilir olduğu

Doğru cevap: D

**********************

HATIRLATMA

2017 Ygs Sınavında sorulan 160 sorunun tamamına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir