Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Edebiyat / Edebi Sanatlar / Sihr-i Helal Sanatı Nedir, Özellikleri ve Örnekler
Söz Sanatları

Sihr-i Helal Sanatı Nedir, Özellikleri ve Örnekler

Sponsorlu Bağlantılar


SİHR-İ HELÂL

Sihr-i Helal Sanatı Nedir, Özellikleri ve Örnekler

Bir sözcük ya da söz öbeğini, hem ondan önceki sözlerin sonunda, hem de ondan sonraki sözlerin başında anlamlı olacak bir şekilde kullanma sanatıdır. Daha çok mısra sonlarında kulla­nılır. Bu sanata Cumhuriyet şairleri arasında Behçet Necâtigil’in şiirlerinde çokça rastlıyoruz.

********************

Samiri görse eğer nazm-ı füsûn-sâzların

Diye sehhâre ki var ise budur sihr-i helâl 

Lâtifi

Osmanlı dönemi tezkirecilerinden şair Latifî, sihr-i helâl sa­natını büyüyle ve şairleri de büyücüyle özdeşleştirir.

********************

Karalar giymiş melı-i tâban gibi ol serv-i nâz

Mûlk-i ejreııcin meğer kim lıûsn içinde şahıdır 

Avnî

“Ol serv-i nâz” hem birinci mısranın sonunda hem de ikin­ci mısranııı başında kullanılarak beyit açıklanabilir.

********************

Süleyman ve sabit, hüthüt ve Belkıs

Söylerdi sorsaydık, geç git, bunlar 

Necâtigil yok şimdi

Belki bir gün olmuştur.

Behçet Necâtigil, Bütün Şiirleri 111/102

“Belkıs” ve “‘bunlar” sözcükleri hem dizlerin sonunda hem de kendilerinden sonra gelen dizelerin başında kullanılarak şiir açıklanabilir.

Sonra gecelerde: Bu son olsun, son

Gönderme- -Engine yalvarırız.

Behçet Necâtigil, Bütün Şiirleri

“Son” sözcüğü hem birinci dizenin sonunda hem de ikinci dizenin başında kullanılarak şiir açıklanabilir.

********************

kıyımız uzak ve kuytuda ellerimiz sanki yok

ellerimiz yok ama senin ellerini bir tutsam

Turgut Uyar, Büyük Saat

Turgut Uyar, “yok” sözcüğünü hem birinci dizenin sonun­da hem de ikinci dizenin başında anlamlı olacak bir şekilde kul­lanarak sihr-i helal sanatı yapar. Ayrıca ellerin varlığı ve yoklu­ğu gündeme getirilerek tezat sanatı da yapılır.

********************

Ve yüzünü alıp çıktım. Öğleye doğruydu

Çıkrıkçılar yokuşuna yağmur yağıyordu

İlhan Berk, Aşıkane/29

İlhan Berk, “öğleye doğruydu” ifadesinin hem birinci dize­nin sonunda, hem de ikinci dizenin başında anlamlı olacak şe­kilde kullanarak sihr-i helal sanatı yapar.

********************

Bir bulutçu martısız sularda yelken açıp

Düşlerle ulaştırır Adem’den Nuh’a seni.

Seyfettin Başçıllar, Unutulmasın

Seyfettin Başçıllar, “yelken açıp” ifadesini hem birinci dize­nin sonunda, hem de ikinci dizenin başında anlamlı olacak şe­kilde kullanarak sihr-i helal sanatı yapar. Ayrıca Âdem ve Nuh peygamberle ilgili söylencelere de telmih vardır.

********************

Ben yine de yühsûnmedim kendi güzel yaşamdan

İşte artık gidiyorum, son kapıdan çıkış kaldı

Metin Altıok, Süveydâ

Metin Altıok, “yaşam”ı ayrılma durum ekiyle birinci dize­nin sonunda ve ikinci dizenin başında anlamlı olacak şekilde kullanarak sihr-i helal sanatı yapar.

********************

Diğer söz sanatları için konu başlıklarına tıklayınız…

TEŞBİH                  

İSTİARE          

MECAZ                    

MECAZ-I MÜRSEL

KİNAYE                  

TARİZ

İSTİHDAM

TEZAT

TEVRİYE           

TECAHÜL-İ ARİF                 

MÜŞAKALE

TEŞHİS                    

İNTAK

HÜSN-İ TALİL      

MÜBALAĞA

TEKELLÜM-İ RUHİ

NİDA                   

TERDİD                    

KAT’

RÜCU                        

İLTİFAT

TEKRİR                      

TEDRİC

İSTİFHAM                

TELMİH

İKTİBAS                      

MUAMMA

LÜGAZ                        

MÜLEMMA

İRSAL-İ MESEL        

İHAM

TENASÜP                    

LEF Ü NEŞR

SİHR-İ HELAL          

İBHAM

TEHZİL                        

CİNAS

SECİ

İŞTİKAK                      

İADE

AKİS                              

AKROSTİŞ

LEBDEĞMEZ              

ALİTERASYON

TARİH DÜŞÜRME

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir