Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Edebiyat / Edebi Sanatlar / Tekrir Tekrarlama Sanatı Nedir, Özellikleri ve Örnekler
Söz Sanatları

Tekrir Tekrarlama Sanatı Nedir, Özellikleri ve Örnekler

Sponsorlu Bağlantılar


TEKRİR / TEKRARLAMA

 

Tekrarlama. Bir şiirde anlatımı güçlendirmek amacıyla ba­zı kelime veya kelime öbeklerinin tekrarlanmasına denir. Tekrir sanatı Divan şiirinde olduğu gibi Cumhuriyet şiirinde de sevile­rek ve çokça kullanılmıştır.

********************

Tekrir Sanatı Örnekleri

 

Nedir bu handeler bu işveler bu nâz u isitğna

Nedir bu cilveler bu işveler bu hâmet-i bâlâ 

Bâki

Divan şairi Bâkı, “bu” işaret sıfatıyla sevgilinin davranışla­rının ve durumunun nedenini öğrenmek isterken bu sözcüğü altı defa tekrarlayarak tekrir sanatı yapar. Ayrıca “nedir” soru zamiri de iki defa tekrarlanarak ayrı bir tekrir sanatı yapılır.

********************

 

Ufkunda bir dakika görûnmeksizin hara

Hür gökte, hür denizde uçar hür ufuklara

Yahya Kemal Bey atlı, Kendi Gök Kubbemiz

Yahya Kemal, denizin sonsuzluğu karşısında şevke ve he­yecana gelerek hürriyeti sonsuzlukla özdeşleştirip, beyitte üç defa tekrarlayarak tekrir sanatı yapar.

********************

 

Bu zulüm, bu haksızlık, bu işkence.

Melih Cevdet Anday, Örneklerle Edebiyat Bilgileri

Melih Cevdet, “bu” işaret sıfatını zulüm, haksızlık ve iş­kence sözcükleriyle birlikte üç defa tekrarlayarak tekrir sanatı yapmakla kalmaz, sosyal hayata da eleştirel yaklaşımlarda bu­lunur.

********************

Uzak bir iklimin, ılık havasında,

Bütün sevdiklerim hülyamı paylaşır;

Bense camlar, camlar, camlar arkasında!

Cahit Sıtkı Taralıcı, Bütün Şiirleri

Cahit Sıtkı, “cam” sözcüğünü çoğul olarak tam üç kez tek­rarlayarak tekrir sanatı yapar. Kendisi ise camların arkasında sevdiklerinin hülyalarım paylaşmasını seyreder.

********************

 

Bir yol bilirim; Adem’e, Havva’ya gider,

Bir yol bilirim; aşka ve sevdaya gider.

Bir yol ki, ömür bahçelerinden geçerek

Yaşlarla, figanlarla musallâya gider.

Bekir Sıtkı Erdoğan, Bir Yağmur başladı

Bekir Sıtkı Erdoğan, “bir yol bilirim” ifadesini iki kez, “bir yol” sıfatını ise üç kez tekrarlayarak tekrir sanatı yapar. Bekir Sıtkı’nın bildiği yol insanın doğumundan ölümüne kadar başın­dan geçen serancamıdır. Bu yollar her ne kadar Adem’le Hav­va’ya, aşka-sevdaya da gitse sonunda bu yolun sonu musalla ta­şıdır.

********************

 

Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi;

Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır.

Kaldırımlar, duyulur, ses kesilince sesi;

Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır.

Necip Fazıl Kısakürek, Çile

Necip fazıl “kaldırımlar” sözcüğünü dörtlükte tam dört kez tekrarlayarak tekrir sanatı yapmasının yanında “kaldırımlar”ı ızdırap çekenlerin annesi ve içinde yaşayan bir insan ola­rak tasvir eder.

********************

 

Bir sır ki yalnız, yalnız gözlerimiz konuştu,

Bir sıı ki yalnız, yalnız sen ve ben biliyoruz;

Bir sır ki rûhumuzu enginlerinde uçtu;

Bir sır ki gece gibi, deniz gibi hudutsuz;

Bir sır ki yalnız, yalnız sen ve ben biliyoruz

Ömer B.Uşaklı, Hayatı, Sanatı ve Şahsiyeti

Ömer Bedrettin uşaklı- “bir sır ki” ifadesini beş kez ve “yal­nız” sözcüğünü de altı kez kullanarak tekrir sanatı yapar. Şair öyle bir sırdan bahseder ki bu sırrı kendisi ve sevgilisinden baş­ka kimse bilmez.

********************

 

Her zulmü, kalın boğmağa bir parça kan yeter,

Ey şark uyan yeter, yeter ey şark uyan, yeter

Ali C. Yöntem, Meşrutiyet Devri Türk Edebiyatı

Ali Canip Yöntem “ey şark uyan yeter” çağrısını tekrir sa­natının imkanlarından yararlanarak yapar. Burada “Şark” doğu halkları yerine kullanılmıştır.

********************

 

Bekle beni sen al

Sen al beni yalnız bırakma

Ben kalayım burda sen gel

Unutma!..

İhsan Şimşek,

Örneklerle Türkçe ve Edebiyat Bilgileri

İhsan Şimşek, “ben sen al” teklifini “sen al beni” şeklinde tersinden ifade ederek hem akis sanatı yapar, hem de tekrir sa­natından yararlanır. Burada sevgiliye sesleniş/yakarma söz ko­nusudur.

********************

 

Bahçemde açılmaz seni görmezse çiçekler;

Sahil seni, rüzgar seni, akşam seni bekler.

Gelmezsen eğer mevsimi nerden bilecekler

Sahil seni, rüzgar seni, akşam seni bekler.

Faruk Nafiz Çamlıbel, Türk Şiir Sanatı

Faruk Nafiz, “sen” şahıs zamirini belirtme durum ekiyle birlikte tam yedi kez tekrarlayarak tekrir sanatının güzel bir ör­neğini verir. Bu şiirde “sen” sevgili olarak karşımıza çıkar. Şair, hayatta olabilecek bütün eylemleri “sen” diye seslendiği sevgi­lisine bağlar. Dünyadaki bütün öğeler harekete / eyleme geçe­bilmek için onun gelmesini beklerler. Ayrıca ikinci mısranın dör­düncü mısrada tekrarlanmasıyla ayrı bir tezat sanatı oluşturul­muştur.

********************

 

ah büyük tarla, ah büyük deniz, ah büyük çalgı, bil!

senin en son alacağın biçimin sabırlı yontucusuyuz

Turgut Uyar, Büyük Saat

Turgut Uyar, tarla, deniz ve çalgıyı “büyük” şeklinde nite­lendirirken “ah büyük” şeklindeki edat eklemesiyle aynı za­manda tekrir sanatını da gerçekleştirir.

********************

O eski bir güvercindi, gittikçe hatırlanan,

O eski bir güvercindi, uçması da iyiyde bana kalırsa,

O eski bir güvercindi, çünkü tenhaydı şairler,

Benim saçlarıma şahlanıldı, benim saçlarım çalılara.

Ülkü Tamer, Kendini Okumalı

Ülkü Tamer, “O eski bir güvercindi” şeklinde üç defa yine­lenen ifadeleriyle tekrir sanatı yapar.

********************

İnsan kuş kanadında gelen yazı.

İnsan gül fidanında yanan gonca.

İnsan umutların kapısı.

Kadir, Mutlu Olmalı Varken / 166

Kadir, “insan” sözcüğünü üç dizenin başında da kulla­narak tekrir sanatı yapar. İnsan sözcüğü bu şiirde kuş kanadın­da gelen yazıya, gül fidanında yanan goncaya benzetilmekle birlikte umutların kapısı olarak da nitelendirilir.

********************

Diğer söz sanatları için konu başlıklarına tıklayınız…

TEŞBİH                  

İSTİARE          

MECAZ                    

MECAZ-I MÜRSEL

KİNAYE                  

TARİZ

İSTİHDAM

TEZAT

TEVRİYE           

TECAHÜL-İ ARİF                 

MÜŞAKALE

TEŞHİS                    

İNTAK

HÜSN-İ TALİL      

MÜBALAĞA

TEKELLÜM-İ RUHİ

NİDA                   

TERDİD                    

KAT’

RÜCU                        

İLTİFAT

TEKRİR                      

TEDRİC

İSTİFHAM                

TELMİH

İKTİBAS                      

MUAMMA

LÜGAZ                        

MÜLEMMA

İRSAL-İ MESEL        

İHAM

TENASÜP                    

LEF Ü NEŞR

SİHR-İ HELAL          

İBHAM

TEHZİL                        

CİNAS

SECİ

İŞTİKAK                      

İADE

AKİS                              

AKROSTİŞ

LEBDEĞMEZ              

ALİTERASYON

TARİH DÜŞÜRME

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir